Ta ansvar för ditt liv!

2012-10-08  Varje människa äger ansvar för sitt liv. Du för ditt och jag för mitt!
Ändå verkar det många gånger som att vi tror att det är tvärtom, 
för många gånger verkar det som att det är lättare att ta eller att vi åtminstone tycker oss ha rätt att ta ansvar för andras liv och hoppas på att någon annan tar ansvar för mitt. Så är det i privatlivet och så är det i arbetslivet. Läs här: http://www.duochjobbet.se/debatt/blogg/ta-ansvar-for-ditt-liv/

Fem tips för god arbetsmiljö!

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av:

 • att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
 • att kunna påverka och planera sitt eget arbete
 • att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
 • att kommunikationen är öppen och tydlig
 • att man respekterar varandra
 • att få variation för kropp och själ
 • att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
 • att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
 • att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
 • att kunna känna trygghet
 • att veta när man har gjort ett bra jobb
 • att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
 • att få göra fel
 • att få hjälp och stöd

Fem tips som hjälper dig att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap:

 1. Kommunicera, kommunicera och kommunicera.
 2. Arbeta aktivt med och kommunicera tydliga målbilder!
 3. Skapa delaktighet och laganda! Var en förebild för resten av gruppen. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel.
 4. Arbeta aktivt med feedback. Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv feedback, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
 5. Var förberedd på hur du ska hantera konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog för att undvika större konflikter.

Förväntningar!

Visst är det härligt när dina förväntningar uppfylls? Hur gick det till? Förhoppningsvis har du varit tydlig med dina förväntningar men det är inte alla som är det.

Att vara tydlig med vad du förväntar dig av någon annan gällande vad som helst är otroligt viktigt för att nå framgång.

Många gånger tar vi det för givet att våra förväntningar är klara som korvspad men handen på hjärtat – hur ofta tydliggör du dina förväntningar? och när du gör det – hur gör du det?

Ett enkelt sätt är ju att börja kommunicera dina förväntningar!

Nyckeln till kommunikation!

Nyckeln till all kommunikation är att lyssna. Paradoxalt nog är det så att man faktiskt påverkar människor mer genom att lyssna än genom att tala. Att verkligen lyssna handlar om att vara närvarande, att vara uppmärksam på den andra människan, ta in, försöka förstå och reflektera över vad som sägs (och det som inte sägs). Det är inte heller bara med munnen du kommunicerar. Ditt kroppsspråk säger minst lika mycket, om inte mer. Det finns de som hävdar att kroppsspråket står för 60 procent av kommunikationen, rösten 30 procent och orden bara 10 procent. Det gäller alltså för dig att få din röst, dina ord och ditt kroppsspråk att dra åt samma håll för att ditt budskap ska bli tydligt och gå fram.

8 tips för att lyckas med ditt projektledarskap!

 • Kommunicera, kommunicera och kommunicera – kommunikation är det absolut viktigaste för att lyckas med ditt projekt!
 • Våga vara personlig, bjud på dig själv, var ett föredöme och var tillgänglig!
 • Lägg ner mycket tid i början av projektet för att skapa en trygghet och samhörighet i projektorganisationen – skapa en gemensam värdegrund
 • Tydligggör projektets syfte och mål och skapa en samsyn över vad som skall göras och av vem
 • Arbeta aktivt med feedback, både ros och ris!
 • Se till att alla i ditt team känner sig sedda och hörda
 • Förbered dig på konflikter och arbeta med en tydlig konflikthanteringsmodell
 • Berätta hur du har för avsikt att följa upp arbetet och när

 

Ett projekt blir aldrig framgångsrikt på det projektmedarbetarna kan eller vet!

Det är vad de gör – deras beteende – som spelar någon roll.

Med ett effektivt och modernt ledarskap kommer de flesta att göra det rätta. Det som mäts blir gjort. En lite sliten och tråkig sanning – men fortfarande en sanning.

För att veta vad ledarskapet skall innehålla i form av mätning, uppföljning och coaching – behöver målet vara tydligt. Inte bara för ledningen, utan för hela projektorganisationen.

Men – och här förvånansvärt ofta fel – vem sätter målbilden? Vem bestämmer vilken vision vi ska ha? Det gör ledningen, vem annars?

Den största utmaningen är att sätta samman målbilden med vad medarbetarna faktiskt gör. Här finns inga genvägar. Men – den målbild ledningen fastställer kommer att grundas på ledningsgruppens medlemmars individuella grundvärderingar. Det vi i grunden tror på kommer att påverka vilka mål vi sätter upp. Och alla tror vi ju på någonting.

Det är här det börjar. En kedja avgörande beståndsdelar för att skapa världens bästa projektkultur. Grundvärderingarna behöver fram tidigt för att uppnå det vi alla vill. Ledningens och medarbetarnas jämförs, och vi finner de gemensamma nämnarna.

Tänk dig att du ska bygga ett hus.  Vad börjar börjar du med?  Taket? Bottenvåningen? Föreställ dig att du byggt allting från start. Första våningen, andra våningen. Taket. Allting ser bra ut. Ett litet tag. Sedan upptäcker du att du behöver en källare.

Vad gör du nu?

Fem tips till dig i ditt ledarskap!

 1. Kommunicera. Du måste få med dig gruppen på din sida och det enda sättet är att kommunicera! Skapa en delaktighet och laganda tidigt i projektet, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans.
 2. Var en förebild. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Våga visa såväl dina styrkor som svagheter.
 3. Våga ta risker. Alla projekt är unika!
 4. Jobba aktivt med feedback. Prata med gruppmedlemmarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv respons, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
 5. Var förberedd på konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog under projektets gång för att undvika större konflikter.