Har ni råd med olösta konflikter?

Ny krönika ute nu…. Att arbeta aktivt med konfliktlösning är ett framgångskoncept i såväl privat- som arbetslivet och det börjar alltid med respekten för varandra och förmågan att andra tänker och är olika. När vi relaterar till andra människor så är det helt naturligt att vi tycker och tänker olika, att vi agerar olika och att […]

Läs mer

Arbetsmiljö!

En bra arbetsmiljö kännetecknas av…. Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av – Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap – Att kunna påverka och planera sitt eget arbete – Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas – Att kommunikationen är öppen och tydlig – Att man respekterar varandra – Att få […]

Läs mer

Är du en flockledare?

Som ledare leder du dina medarbetare – din flock :). Det innebär att du behöver kunna kommunicera målen, sammanhanget och flocktilhörigheten. Det är ditt ansvar att hjälpa dina medarbetare att känna sig behövda, bekräftade, att deras roller, arbetsuppgifter och insatser är en del av kedjan – en viktig det av resultatet. Här har du din […]

Läs mer

Att fylla på energi…

Ibland hamnar vi i situationer där vi drar oss undan andra människor för att vi mår mindre bra på något sätt. Vi har fullt upp med att försöka umgås med oss själva. Något många av oss glömmer är att det är (bl a) hos andra människor vi kan få energi när vår egen är låg och […]

Läs mer

Kommunikativt ledarskap!

En kommunikativ ledare uppfattas som närvarande och öppen, han eller hon engagerar medarbetare i dialog, ger och söker feedback och involverar medarbetare i beslutsfattande. Den definitionen har Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, kommit fram till. Det framgår av en ny rapport som är en del i ett större forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap. Det […]

Läs mer

Viktiga kommunikationsförmågor!

Oavsett om vi håller med om det som sägs eller inte krävs Förmågan att lyssna empatiskt men neutralt till andra så att vi verkligen förstår dem. Istället för att bråka om vem som har mest rätt krävs Förmågan att fråga oss själva hur helheten hänger ihop, när vi är oense eller något inte stämmer. Att hitta svaren som […]

Läs mer

Har det hänt dig att du blivit missförstådd någon gång?

Har det hänt att du har framfört något och där budskapet inte gick fram? Spelar det någon roll för ditt ledarskap och för din verksamhet hur väl du kan föra fram dina budskap? Det finns undersökningar som visar att vad du säger inte har så stor betydelse för hur mottagaren uppfattar ditt budskap? Det finns undersökningar […]

Läs mer