Har ni råd med olösta konflikter?

Ny krönika ute nu….

Att arbeta aktivt med konfliktlösning är ett framgångskoncept i såväl privat- som arbetslivet och det börjar alltid med respekten för varandra och förmågan att andra tänker och är olika. När vi relaterar till andra människor så är det helt naturligt att vi tycker och tänker olika, att vi agerar olika och att vi är olika och den gemensamma nämnaren vi har är att vi har lika stor rätt att vara den vi är.

När vi ska lösa konflikter handlar det om att hitta den minsta gemensamma nämnaren och börja lösa konflikten därifrån och om vi börjar med att inse att den minsta gemensamma nämnaren i alla relationer är vår rätt att vara den vi är har vi tagit ett stort steg framåt.

Konflikter handlar om prestationer och olika förväntningar på resultat, det handlar inte om personer.

– See more at: http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/elaine-breske-hirscher/2016/04/21/89123794/index.xml#sthash.i4nuuLda.dpuf

 

Arbetsmiljö!

En bra arbetsmiljö kännetecknas av….
Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av
– Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
– Att kunna påverka och planera sitt eget arbete
– Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
– Att kommunikationen är öppen och tydlig
– Att man respekterar varandra
– Att få variation för kropp och själ
– Att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
– Att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
– Att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
– Att kunna känna trygghet
– Att veta när man har gjort ett bra jobb
– Att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
– Att få göra fel
– Att få hjälp och stöd
och självklart finns fler punkter att lägga till här. 

Tips som hjälper dig att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap:
> Kommunicera, kommunicera och kommunicera.
> Skapa och kommunicera tydliga målbilder.
> Skapa delaktighet och laganda.
> Var en förebild för resten av gruppen.
> Var tillgänglig!
> Arbeta aktivt med feedback.
> Var förberedd på hur du ska hantera konflikter.
> Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog för att undvika större konflikter.
> Ha kontinuerliga medarbetar-/utvecklingssamtal (inte bara en gång om året alltså).
> Samla alla till regelbundna arbetsmiljömöten.
> Skriv veckobrev som innehåller vad som hänt under veckan och vad som komma skall nästkommande vecka…

…och det finns självklart andra saker som du kan göra också men dessa tips är superenkla att arbeta in i vardagen och gör skillnad för arbetsmiljön relativt snabbt!

Är du en flockledare?

Som ledare leder du dina medarbetare – din flock :). Det innebär att du behöver kunna kommunicera målen, sammanhanget och flocktilhörigheten.

Det är ditt ansvar att hjälpa dina medarbetare att känna sig behövda, bekräftade, att deras roller, arbetsuppgifter och insatser är en del av kedjan – en viktig det av resultatet. Här har du din fysiska och mentala närvaro som ett verktyg för att göra det möjligt.

Hur, vad och när du kommunicerar kommer att vara avgörande för din framgång när du ska inspirera och engagera dina medarbetare. Att kommunicera kan vi göra på många sätt. Visste du att kommunikation är 35 % tonfall, 58 % kroppspråk och endast 7 % (ynka 7 procent) är ord.

Det är därför det är så viktigt att kommunicera på olika sätt och i olika kanaler. Dina medarbetare tar också emot kommunikation på olika sätt. Vissa tar in ord, andra tar in bilder och en del tar in en känsla. Lär känna dina medarbetare och fråga dem vilket sätt som fungerar bäst för dem.

Kommunikation betyder ”att göra gemensam” så ut och kommunicera och skapa gemenskap!

IMG_1310

Att fylla på energi…

Ibland hamnar vi i situationer där vi drar oss undan andra människor för att vi mår mindre bra på något sätt. Vi har fullt upp med att försöka umgås med oss själva. Något många av oss glömmer är att det är (bl a) hos andra människor vi kan få energi när vår egen är låg och att det är helt okej att be om den hjälpen.

Igår träffade jag en god vän från förr och jag kan berätta att hon bara öste in energi till mig. Hon är för övrigt en person som klart imponerar på mig. Hon vågade ändra färdriktning mitt i livet och skolade om sig från sjuksköterska till ingenjör och nu arbetar hon som projektledare på Forsmark 🙂 Bra jobbat Marie!

Igår träffade jag också en person som berättade för mig att jag ger honom energi, bara genom att våga vara den jag är fullt ut och att jag som är så stark också tillåter mig att vara svag och dessutom dela med mig av min vardag. Det tackar jag för Anders!

För mig är det självklart att vara den jag är fullt ut – idag. Det har inte alltid varit så men nu är det så och det känns riktigt. Jag sätter tydliga gränser idag och det i sig ger energi. Otydlighet skapar ofta situationer där energin dräneras.

Att stanna upp och lyssna på kroppen och knoppen med jämna mellanrum är viktigt. Lätt att glömma bort i en vardag där vi många gånger pressas till att tro att den som jobbar mest är lyckligast och bäst. Så är det så klart inte. Bäst är det när du har balans mellan arbetsliv och privatliv! Det ger energi!

Häromdagen hade jag en intressant skriftlig kommunikation med en vän. Det handlade för mig om en sakfråga baserad på våra personliga värderingar och jag inser än mer tydligt hur viktigt det är för energinivån att vi tillåter varandra att tycka olika och respektera varandra ändå. Hur som helst så stod jag upp för mig själv och mina värderingar och det ger energi.

I morse läste jag att 80% håller tyst trots att de vill säga något för de vill inte riskera att behöva argumentera med någon de bryr sig om – 80%!!! Det tar energi! Gör din röst hörd – det ger energi, jag lovar!

Att träna knoppen och kroppen ger också energi så ta dig tid att göra det. Jag måste erkänna att jag det senaste halvåret har fuskat med träningen och jag har skyllt det på att jag jobbat för mycket (det har jag iofs gjort) men självklart hade jag kunnat träna både en och två gånger i veckan om jag verkligen hade varit ärlig mot mig själv.

Dagens energitips är alltså:

 • Umgås med människor som ger dig energi 🙂
 • Sätt tydliga gränser och stå upp för dig själv och dina värderingar 🙂
 • Gör din röst hörd 🙂
 • Träna knoppen och kroppen 🙂
 • En bra balans mellan privatliv och arbetsliv! 🙂

color and hearts

Kommunikativt ledarskap!

En kommunikativ ledare uppfattas som närvarande och öppen, han eller hon engagerar medarbetare i dialog, ger och söker feedback och involverar medarbetare i beslutsfattande. Den definitionen har Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, kommit fram till. Det framgår av en ny rapport som är en del i ett större forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap. Det är första gången som den typen definieras vetenskapligt.

För mig som påstått det i flera år känns det riktigt bra att det nu finns vetenskapliga ”bevis” för det jag kallar ”ledarskap handlar mycket om sunt förnuft” 🙂 Att skapa dialog, arbeta aktivt med feedback och involvera sina medarbetare är viktigare än någonsin. Att vara närvarande och öppen är en självklarhet för alla ledare – kommunikativ eller ej!

Viktiga kommunikationsförmågor!

 • Oavsett om vi håller med om det som sägs eller inte krävs Förmågan att lyssna empatiskt men neutralt till andra så att vi verkligen förstår dem.
 • Istället för att bråka om vem som har mest rätt krävs Förmågan att fråga oss själva hur helheten hänger ihop, när vi är oense eller något inte stämmer.
 • Att hitta svaren som känns rätt innerst inne kräver Förmågan att lyssna till sig själv, efter klokare svar och lösningar som verkligen håller för alla berörda.
 • Att vara allt för artig är vanligt att vara och då krävs Förmågan att tala uppriktigt, både om det vi tycker att vi vet men även när vi har tvivel över det som sägs.

Har det hänt dig att du blivit missförstådd någon gång?

Har det hänt att du har framfört något och där budskapet inte gick fram? Spelar det någon roll för ditt ledarskap och för din verksamhet hur väl du kan föra fram dina budskap?

Det finns undersökningar som visar att vad du säger inte har så stor betydelse för hur mottagaren uppfattar ditt budskap? Det finns undersökningar som visar att själva orden har så lite som 7% betydelse av hela din kommunikation, ditt tonfall betyder mer, hela 38% och ditt kroppsspråk betyder ännu mer, hela 55% av din totala kommunikation är kopplat till ditt kroppsspråk.

Men kan det verkligen stämma att orden inte betyder mer än 7%?  Det finns ju lite olika bud om detta. Presenterar du ren fakta så är orden avgörande. Då du presenterar en idé, vill entusiasmera och skapa motivation är det  tonfall och kroppsspråk som är avgörande för hur vår kommunikation uppfattas, dvs hur mottagaren tar emot budskapet.

Vi vet också att skickliga kommunikatörer är kongruenta i sitt budskap, dvs att orden, tonfallet och kroppsspråket talar samma språk, att de hänger ihop. När vi är kongruenta med ord, röst och kropp blir vi kraftfulla i vår kommunikation. Budskapet går fram på det sätt som vi vill.

Vill du lära dig mer – boka in en kurs med mig Kommunikation – varför är det så viktigt?

Ledarskap, kommunikation & arbetsmiljö – hänger ihop!

Forskning har visat att alla behöver ha ledare eller andra betydelsefulla personer i sin omgivning som bekräftar oss som människor. Detta behöver vi för att våga ta egna initiativ, tro på vår egen kapacitet och vår förmåga och för att må bra. När vi blir bekräftade växer vi personlighetsmässigt och vågar anta och hantera utmaningar Att må bra är en förutsättning för att vara nöjd.

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, håller högre kvalitet i sitt arbete, har högre moral, lojalitet, är ansvarstagande, ger ett bättre bemötande, samarbetar bättre, har lättare att se möjligheter och att lösa problem och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, ökad trivsel etc.

Det finns som ni ser en mängd positiva effekter som ledaren kan uppnå med sitt ledarskap. En ledare som arbetar aktivt med kommunikation, tydliga målbilder, feedback, att lyssna, som är lyhörd, som har förmågan att se helheten och har egen prestationsmotivation och som kan förmedla prestationsmotivation har större möjligheter att få nöjda medarbetare och på så sätt skapa en god arbetsmiljö.

En ledare som är mogen och balanserad och har en sund självkänsla med förmågan till självinsikt och att reflektera sitt eget och andras beteenden. En ledare som lyssnar på och respekterar medarbetarna och dess synpunkter och förslag. En ledare som förstår hur viktigt det är med feedback för utförd prestation. En ledare som mår bra och samtidigt med sitt ledarskap får medarbetarna att må bra.

För att sammanfatta det hela så handlar ledarskap mycket om sunt förnuft. Föregå med gott exempel, var en förebild, var en coachande ledare, arbeta aktivt med feedback, kommunicera och ha en positiv människosyn! Du får glada och nöjda medarbetare som trivs och ni uppnår en god arbetsmiljö. Du mår bra och dina medarbetare mår bra. Dessutom står du rustad inför framtidens medarbetare som kräver en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap.

Feedback – lättare sagt än gjort!

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare.

Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man är tydlig på att skilja mellan person och prestation. Enligt mitt sätt att se det så finns det egentligen inga misslyckanden – bara feedback.

Det är också viktigt att feedbacken är konkret, dvs du måste vara klar över och kunna förmedla vad det är i personens prestation som kan behöva förbättras – ge konkreta exempel.

Det är också viktigt att du inte far med skvaller. Med det menar jag exempel som ”den har sagt att den andra sade så” eller ”jag har hört att” etc. När du framför feedback måste du veta vem som har sagt vad och varför.

Allt vi presterar eller inte presterar får vi feedback på – på ett eller annat sätt. Vi får det genom de resultat och de relationer vi uppnår. Dessutom kan vi få direkt feedback av någon person som vill hjälpa oss, t.ex. av vår chef eller ledare.

Människor reagerar väldigt olika på feedback. En del tar illa vid sig av minsta lilla negativa omdöme, medan andra har lätt för att ta till sig kritiken. Eftersom människor i allmänhet gillar uppmuntran brukar det vara bra att börja med det positiva man har att säga. Om man ger feedback till en enskild person inför en grupp ska den alltid vara positiv.

Muntlig dialog brukar ge bäst resultat, eftersom risken för missuppfattningar då minskar, men när det gäller positiv feedback finns även andra bra verktyg att tillgå. Du kan t ex skicka ett e-postmeddelande som bekräftar det positiva som du fört fram i den muntliga dialogen. Du kan uppmuntra till att arbeta aktivt med att ge feedback genom att t.ex. att ge någon form av symbolisk belöning.

Timingen är viktig när man ska ge feedback. En tumregel är exempelvis att inte ge kritik för ett misstag som personen i fråga begått för flera veckor sedan eller kanske ännu längre tillbaka i tiden.

Om man väljer att betrakta feedback som en positiv resurs snarare än ett hot, genom att vara tydlig med syftet och själv lära sig att ta emot feedback så kan det leda till ökad arbetsglädje och en ärlig kommunikation. Detta förebygger i sin tur konflikter och skitsnack och det i sig borgar för en ökad trivsel.

Genom att lära sig knepen för att ge och ta emot feedback så kan man förbättra stämningen på jobbet och, som en bonus, lära känna sina kollegor bättre. När vi får återkoppling på det vi gör kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre.

Såväl medarbetare, ledare som chefer vill ha och behöver få återkoppling på hur de bidrar till verksamheten, projektet och hur de samarbetar med sina chefer, ledare och kollegor. Det är viktigt för de flesta att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att ge beröm kan dessutom bli en god vana som så småningom sprider sig på arbetsplatsen, i projektet eller i omgivningen.

Det krävs mod och övning för att lära sig att hantera andras synpunkter på sin egen prestation. Det är viktigt att tänka på att försöka visa tacksamhet för att personen i fråga delat med sig av sina synpunkter. Det är bra om man kan undvika att inta försvarsposition eller börja argumentera.

Ledare och chefer ska ge sin personal återkoppling, men det är ofta svårt för ledaren och chefen att i sin tur få ärlig respons från medarbetarna. Övertaget och maktpositionen kan vara ett hinder för att medarbetarna ska våga ge kritik. Detta behöver ledare och chefer arbeta med och arbeta bort genom att t ex premiera de som har modet att ge feedback på ett konstruktivt sätt.

När du får feedback (oavsett om du är medarbetare, ledare eller chef) så försök alltid att visa tacksamhet för att personen delat med sig av sina synpunkter och är mån om att du ska kunna förbättras. Undvik misstaget att inta försvarsposition direkt och börja argumentera kritiken. Ta istället emot den och tacka personen i fråga för sin uppriktighet.

Feedbacktrappan är allmänt känd och används som ett konkret verktyg för att förstå hur vi som mottagare och givare av feedback kan förhålla oss.

FÖRSTÅ

FÖRKLARA

FÖRSVARA

FÖRNEKA

FÖRKASTA

Det intressanta är att det inte bara är vid negativ feedback som människor väljer att inte stå på översta steget utan även vid beröm. Detta är något som dessutom är enormt hämmande för de som ger feedback. Hur kul är det att fortsätta berömma någon som aldrig tar åt sig av berömmet utan bara förkastar det?

 • Tala bara för dig själv när du ger feedback. 
 • Var specifik i din kritik 
 • Kritisera aldrig någons personlighet eller egenskaper. 
 • Var tydlig med syftet. 
 • Tänk på att människor reagerar helt olika på feedback. 
 • Om personen som tar emot din feedback intar försvarsställning och vill inleda en diskussion kring det som sagts så säg t ex ”Jag ville dela med mig av lite feedback till dig och jag hoppas att du uppskattar den. Jag tycker att vi sätter punkt för diskussionen här”.
 • Kom överens i verksamheten eller i projektet om en gemensam policy för hur feedback ska ges.

Jag har personligen under många år arbetat med feedback som ett verktyg i min roll som chef och ledare och har sett hur just det har blivit en framgångsfaktor i mitt ledarskap och i mina projekt. Såväl medarbetare som kunder har uppskattat det mervärde det tillför verksamheten och projektet.

Det är ovant för vissa ha en aktiv feedbackprocess i sin verksamhet och i sina projekt men efter en kort startsträcka så upplevs det av majoriteten som mycket positivt. När alla är införstådda med syftet med feedback så känns det ofta betydligt lättare att dela med sig av konstruktiv kritik. De allra flesta uppskattar nämligen feedback när det ges på rätt sätt och ett strukturerat sätt att ge feedback minskar risken för skitsnack avsevärt.

Jag är dessutom övertygad om att såväl ros som ris behövs för att åstadkomma framgång i sin verksamhet och i sina projekt speciellt och viktigt blir det i framtidens ledarskap. För framtidens medarbetare räcker det inte med en bra lön och förmåner utan de vill även få feedback på att de gör en bra prestation.

Som sagt både att ge och ta kritik är en stor utmaning. Men genom att få feedback på sina handlingar och prestationen får var och en möjlighet att kunna utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre. Gör det tillsammans. Hjälp varandra att må bättre och i förlängningen prestera bättre!

Go for it!

Gör inte det!

När vi så många gånger så upptagna projektledare hanterar våra värdefulla personliga scheman och projektplaner letar vi efter olika sätt att spara tid och pengar. Behovet att göra detta förstärks av de ekonomiska förutsättningar som vi har idag.

Ett lockande mål för tids- och kostnadsbesparingar är kommunikation, som utgör en stor del av varje framgångsrik projektledares ansvar.

Vi frestas att försöka spara tid och pengar genom att förekomma personliga möten eller organisera konferenssamtal, för att i stället skicka snabba, billiga e-postmeddelanden.Gör inte det!

Att skicka e-post är förknippat med faror och bedrägliga kostnader på grund av kommunikationsmissar och missförstånd.