When a team works well…

When a team works well together, it’s because its members are operating from the same mindset and are clear about their goals and their norms.

At the start of a new project, help your direct reports decide how they’re going to work together — and importantly, how they will hold each other accountable.

I recommend coming up with an “explicit agreement” about how the team will handle issues like the division of labor and deadlines.

What do you recommend?

Intervjuad i senaste numret av VD-tidningen!

Alltid lika trevligt att bli intervjuad av duktiga journalister 🙂

”Det ingår i ledningsgruppens roll att visa för medarbetarna att ledningsgruppens är ett bra team som kan komma överens och fatta bra beslut.” – Elaine Breske Hirscher

IMG_0002Webb-vd-200x260

Dagens boktips!

Cecilia Kärvegård har släppt en ny e-bok där bl a jag är med. Tack Cecilia!

Vilka egenskaper är viktiga för att bli en Rockstjärna på projektledning? 

Det absolut viktigaste är att man tycker att det man gör är roligt, börjar Elaine. Man måste tycka att det är väldigt kul att jobba i projektform och man måste ha viljan. Viljan att jobba med människor och viljan att vara projektledare.

Det är viktigt att man tycker om människor för att leda projekt handlar om människor och om att leda människor. Det är också viktigt att ha kompetens och kunskap inom området där man är projektledare, det räcker inte med att man kan projektledning.

Och så handlar det om kommunikation; om att ha förmågan att kommunicera och tycka att det är kul att kommunicera. Det är viktigt att projektledaren har förmågan att leda teamet så att alla går åt samma håll och där kommer en tydlig kommunikation in.

Läs hela boken här: http://klokegard.se/produkt/19-framgangsrika-inspiratorer-delar-med-sig/

Omslag-227x300

Självklart – jag har också mindre bra dagar!

Jag får ofta frågan om jag alltid är lika glad och positiv och det kan jag ärligt säga – nej, inte alls. Jag har mina skitdagar jag också då jag tycker att livet är orättvist, tråkigt, hemskt etc. MEN jag har bestämt mig för att inte låta det mörka ta över.

Jag tillåter mig själv att tjura, tycka synd om mig under en tidsbegränsad period och sedan tittar jag på situationen med andra ögon och ser efter vad det är jag behöver lära mig av detta. Sorg har ingen tidsbegränsning – den får ta den tid den tar.

I varje mörk stund finns det något ljust – det är jag övertygad om – och den övertygelsen hjälper mig att se ljusare på livet. Det fungerar för mig. Det kanske inte fungerar för dig.

every action

 

Stora eller små?

Tänk att jag har arbetat med olika former av projekt och projektledning i 20 år. Helt fantastiskt! Vilken resa. Vilka erfarenheter.

Vill dela med mig av ett utdrag ur en artikel jag läste i Dagens Nyheter den 29 mars 1993:

”Stora projekt och små” av Göran Rosenberg

”Stora projekt ger intryck av handlingskraft. Stora projekt ger makt och legitimitet åt centrala eliter. Stora projekt förenar kollektiv djärvhet och personlig ansvarslöshet (det utspädda ansvarets princip).

Stora projekt tycks paradoxalt nog vara lättare att finansiera än små (enligt principen att förfallna lån över en viss storlek numera inte är låntagarens – eller ens bankens).

Vi dras till de stora projekten därför att det tycks ge framåtrörelse åt en civilisation som annars ser ut att röra sig bakåt.

—–

Även om det finns projekt som fortfarande är och bör vara stora, är det nog också så att inga projekt kan fungera om inte tillräckligt många människor anser det nödvändigt och meningsfullt och tillfredsställande att ägna sin tid och sin kraft och sin fantasi åt att förverkliga dem. De flesta projekt med den egenskapen är och förblir små.”

Intressant att hitta den här artikeln 20 år senare och inse att i mångt och mycket hade den kunnat varit skriven idag 2013.

Projekten blir vad projektmedarbetarna gör dem till. Projekt är ett lagarbete. Tillsammans gör vi skillnad!

20130609-223549.jpg

Projektet blir aldrig framgångsrikt på det projektmedarbetarna kan eller vet.

Det är vad de gör – deras beteende – som spelar störst roll.

Med ett effektivt och modernt ledarskap kommer de flesta att göra det rätta. Det som mäts blir gjort. En lite sliten och tråkig sanning – men fortfarande en sanning.

För att veta vad ledarskapet skall innehålla i form av mätning, uppföljning och coaching – behöver målet vara tydligt. Inte bara för ledningen, utan för hela projektorganisationen.

Men – och här förvånansvärt ofta fel – vem sätter målbilden? Vem bestämmer vilken vision vi ska ha? Det gör ledningen, vem annars?

Den största utmaningen är att sätta samman målbilden med vad medarbetarna faktiskt gör. Här finns inga genvägar. Men – den målbild ledningen fastställer kommer att grundas på ledningsgruppens medlemmars individuella grundvärderingar. Det vi i grunden tror på kommer att påverka vilka mål vi sätter upp. Och alla tror vi ju på någonting.

Det är här det börjar. En kedja avgörande beståndsdelar för att skapa världens bästa projektkultur. Grundvärderingarna behöver fram tidigt för att uppnå det vi alla vill. Ledningens och medarbetarnas jämförs, och vi finner de gemensamma nämnarna.

Tänk dig att du ska bygga ett hus. Vad börjar börjar du med?  Taket? Bottenvåningen? Föreställ dig att du byggt allting från start. Första våningen, andra våningen. Taket. Allting ser bra ut. Ett litet tag. Sedan upptäcker du att du behöver en källare.

Vad gör du nu?

(Det jag skriver ovan kan självklart appliceras även i andra sammanhang än projekt.)

Projektets organisation, del 4

Om en styrgrupp inte tillsätts är Beställaren ansvarig för detta :).

Styrgruppen är ytterst ansvarig för projektets beslut. Ansvariga för de viktigaste beslutspunkterna mellan projektets olika faser. Beslut av mer strategisk karaktär. Styrgruppen säkerställer att projektet följer verksamhetens övergripande mål. Styrgruppen fastställer projektdirektiv och projektplan. Styrgruppen bedömer projektets resultat och beslutar om projektet skall drivas vidare (eller läggas ner).

Även här skall styrgruppen bestå av personer som besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för att ha möjlighet att både bidra till projektets framdrift och bedöma densamma.

Beställaren ingår ofta i styrgruppen dock inte projektledaren, den senare deltar dock som föredragande på styrgruppsmötena. Du kan jämföra styrgruppen med en styrelse, beställaren med en ordförande och projektledaren med en vd och projektet med ett företag.

Projektets organisation, del 3

Vilka ingår i en en projektgrupp?

Endast de personer som behövs för att utföra projektets uppgift skall ingå i projektgruppen och urvalet sker på de enskilda personernas kompetens och förmåga att samarbeta.

Vilka uppgifter åligger normalt projektgruppen:

 • Deltar på projektmöten.
 • Utför delegerade uppgifter
 • Planerar och organiserar egna uppgifter
 • Rapporterar till projektledaren
 • Följer projektets kvalitetsystem, metoder och rutiner

Projektets organisation, del 2

Projektledarens uppgifter är bl a:

 • är ansvarig för att planera och organisera projektet
 • är ansvarig för att projektmålet uppnås
 • delegerar och följer upp projektets aktiviteter
 • arbetar aktivt med konfliktlösning och problemlösning
 • kallar till och leder styrgruppsmöten och projektgruppsmöten
 • kommunicerar projektet och dess status till berörda intressenter
 • motiverar och engagerar projektets medlemmar

Projektledarens huvuduppgift är att leverera projektresultat till beställaren och att leda projektgruppen. Som projektledare verkar du som projektets vd och du behöver behärska grundläggande ledningsuppgifter.

Men det allra viktigaste och det som ibland glöms bort är att du behöver ha ett genuint intresse för människor och god kännedom om vad det är som får människor att komma till arbetet varje dag motiverade och engagerade.

Det är också viktigt att du känner till dina agna styrkor och svagheter och kunna leda dig själv. Goda ledaregenskaper räcker inte om du leder mot fel mål, med en ineffektiv metodik eller utan att kommunicera. Du behöver alltså förmågan att leverera användbara projektresultat.

Du skall alltså fungera väl i alla tänkbara situationer och sammanhang, med olika typer av människor och kommunikationsbehov.

Spännande och svårt men hur roligt som helst!