Nyckeln till kommunikation!

Nyckeln till all kommunikation är att lyssna. Paradoxalt nog är det så att man faktiskt påverkar människor mer genom att lyssna än genom att tala. Att verkligen lyssna handlar om att vara närvarande, att vara uppmärksam på den andra människan, ta in, försöka förstå och reflektera över vad som sägs (och det som inte sägs). Det är inte heller bara med munnen du kommunicerar. Ditt kroppsspråk säger minst lika mycket, om inte mer. Det finns de som hävdar att kroppsspråket står för 60 procent av kommunikationen, rösten 30 procent och orden bara 10 procent. Det gäller alltså för dig att få din röst, dina ord och ditt kroppsspråk att dra åt samma håll för att ditt budskap ska bli tydligt och gå fram.