Personlig ledare – vågar du?

Våga vara en personlig ledare… Våga ställa personliga frågor – du kan rädda liv!

Den här krönikan skrev jag våren 2011 och jag får ofta frågor från personer som läst den men inte hittar den om jag inte kan publicera den igen. Det gör jag så gärna! Den är lika aktuell då som nu…

Jag tror att människan är vår viktigaste resurs och det känns viktigt att vi som ledare tidigt kliver in och vågar ingripa när våra medarbetare inte verkar må bra eller fungerar som tidigare. Vi behöver bli bättre och bättre på att våga vara personliga med våra medarbetare utan att tumma på den personliga integriteten. Det blir alltmer viktigt i vårt ledarskap att skapa relationer och bry oss mer om hur vi och vår omgivning mår. Min erfarenhet är att mina medarbetare och jag själv mår bättre och presterar bättre när vi bryr oss om varandra och hur vi mår.

Det är lättare att vara ledare och chef i medgång men hur är det att vara ledare i motgång, när det krisar? Jag vill gärna tro att i motgång kliver ledaren fram – att hon eller han inser vikten av att verkligen vara en ledare och inte bara chef. Men jag tror att vi i Sverige, i våra företag och organisationer har tillräckligt många chefer men behöver fylla på med fler ledare.

Forskning har visat att alla behöver ha ledare eller andra betydelsefulla personer i sin omgivning som bekräftar oss som människor, som bryr sig om oss och hur vi mår. Vi behöver det för att våga ta egna initiativ, tro på vår egen kapacitet, förmåga, för att må bra och för att hålla oss friska. När vi blir bekräftade växer vi personlighetsmässigt och vågar anta och hantera utmaningar. Att må bra är en förutsättning för att vara nöjd.

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, levererar högre kvalitet, har högre moral och lojalitet, tar mer ansvar, samarbetar bättre, ser möjligheter lättare, är mer närvarande på arbetet, är bättre problemlösare och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, en ökad trivsel, lägre sjukskrivning etc. Det finns som du ser en mängd positiva effekter som du relativt enkelt kan uppnå med ditt ledarskap men hur gör du när du märker att dina medarbetare inte mår bra eller fungerar lika bra som tidigare?

Motgång kan handla om så mycket – kriser av olika slag, stress, sjukdom och på din arbetsplats finns olika typer av omständigheter som t ex under vissa förutsättningar kan leda till flertalet sjukdomar. Sjukdomar av olika karaktär – allt från stressrelaterade sjukdomar till alkohol- och drogrelaterade problem. Symptom på dessa bör åtgärdas så fort som möjligt, ju snabbare åtgärd, desto bättre prognos till förbättring.

Hur kan du se symptomen? Hur kan du se vad som är vad? Självklart finns det symptom som går att se men det kan vara nog så svårt att se vad som är vad. ”Rätt diagnos är det egentligen bara en läkare som kan ställa”, säger Lotta Saidac som utbildar i frågor kring detta. ”Du som ledare kan dock lära dig se tecknen när det är dags för dig att ta ett sk svårt samtal med din medarbetare”, säger Lotta.

Några symptom på tidiga varningssignaler som visar på att det kanske inte står rätt till är sömnproblem, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, spänningsvärk, huvudvärk, ont i nacken, ryggen, musklerna, viktminskning/ökning, magbesvär, hudbesvär, nedstämdhet, måndagssjuka etc.

Ett relativt enkelt och effektivt sätt att få reda på hur dina medarbetare har det är att börja ställa frågor som: Hur mår du? Hur har du det? Hur kan jag hjälpa dig? Hur tycker du att samarbetet fungerar med dina kollegor? Hur känner du att balansen mellan ditt arbetsliv och privatliv är? Jag har sett att detta och detta har hänt – vad kan du berätta om det?

Du märker rätt så snart om något inte står rätt till och då är det viktigt att du påminner dig om att du inte är en läkare. Hjälp dig själv och din medarbetare då genom att ta professionell hjälp för att hjälpa att ställa rätt diagnos för att kunna sätta in rätt rehabilitering.

Våga ställa personliga frågor – du kan rädda liv. Vänta inte tills du är säker på varför din medarbetare mår dåligt! Visa att du bryr dig om! Våga vara en personlig ledare!

Nyckeln till kommunikation!

Nyckeln till all kommunikation är att lyssna. Paradoxalt nog är det så att man faktiskt påverkar människor mer genom att lyssna än genom att tala. Att verkligen lyssna handlar om att vara närvarande, att vara uppmärksam på den andra människan, ta in, försöka förstå och reflektera över vad som sägs (och det som inte sägs). Det är inte heller bara med munnen du kommunicerar. Ditt kroppsspråk säger minst lika mycket, om inte mer. Det finns de som hävdar att kroppsspråket står för 60 procent av kommunikationen, rösten 30 procent och orden bara 10 procent. Det gäller alltså för dig att få din röst, dina ord och ditt kroppsspråk att dra åt samma håll för att ditt budskap ska bli tydligt och gå fram.

8 tips för att lyckas med ditt projektledarskap!

 • Kommunicera, kommunicera och kommunicera – kommunikation är det absolut viktigaste för att lyckas med ditt projekt!
 • Våga vara personlig, bjud på dig själv, var ett föredöme och var tillgänglig!
 • Lägg ner mycket tid i början av projektet för att skapa en trygghet och samhörighet i projektorganisationen – skapa en gemensam värdegrund
 • Tydligggör projektets syfte och mål och skapa en samsyn över vad som skall göras och av vem
 • Arbeta aktivt med feedback, både ros och ris!
 • Se till att alla i ditt team känner sig sedda och hörda
 • Förbered dig på konflikter och arbeta med en tydlig konflikthanteringsmodell
 • Berätta hur du har för avsikt att följa upp arbetet och när

 

Ett projekt blir aldrig framgångsrikt på det projektmedarbetarna kan eller vet!

Det är vad de gör – deras beteende – som spelar någon roll.

Med ett effektivt och modernt ledarskap kommer de flesta att göra det rätta. Det som mäts blir gjort. En lite sliten och tråkig sanning – men fortfarande en sanning.

För att veta vad ledarskapet skall innehålla i form av mätning, uppföljning och coaching – behöver målet vara tydligt. Inte bara för ledningen, utan för hela projektorganisationen.

Men – och här förvånansvärt ofta fel – vem sätter målbilden? Vem bestämmer vilken vision vi ska ha? Det gör ledningen, vem annars?

Den största utmaningen är att sätta samman målbilden med vad medarbetarna faktiskt gör. Här finns inga genvägar. Men – den målbild ledningen fastställer kommer att grundas på ledningsgruppens medlemmars individuella grundvärderingar. Det vi i grunden tror på kommer att påverka vilka mål vi sätter upp. Och alla tror vi ju på någonting.

Det är här det börjar. En kedja avgörande beståndsdelar för att skapa världens bästa projektkultur. Grundvärderingarna behöver fram tidigt för att uppnå det vi alla vill. Ledningens och medarbetarnas jämförs, och vi finner de gemensamma nämnarna.

Tänk dig att du ska bygga ett hus.  Vad börjar börjar du med?  Taket? Bottenvåningen? Föreställ dig att du byggt allting från start. Första våningen, andra våningen. Taket. Allting ser bra ut. Ett litet tag. Sedan upptäcker du att du behöver en källare.

Vad gör du nu?

Fem tips till dig i ditt ledarskap!

 1. Kommunicera. Du måste få med dig gruppen på din sida och det enda sättet är att kommunicera! Skapa en delaktighet och laganda tidigt i projektet, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans.
 2. Var en förebild. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Våga visa såväl dina styrkor som svagheter.
 3. Våga ta risker. Alla projekt är unika!
 4. Jobba aktivt med feedback. Prata med gruppmedlemmarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv respons, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
 5. Var förberedd på konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog under projektets gång för att undvika större konflikter.

Våga vara personlig!

Jag tror att människan är vår viktigaste resurs – det säger jag ofta och det är en av mina starkaste lysande ledstjärnor i livet och i mitt ledarskap.

Jag tror personligen att jag blir en bättre person och ledare och jag har ledstjärnor att navigera efter så jag vill dela med mig av mina, förutom redan nämnda här kommer mina ledstjärnor:

 • Lär känna dig själv. För att leda andra måste du kunna leda dig själv!
 • Var en förebild. Var ödmjuk, ödmjukt ledarskap vinner i längden!
 • Underlätta för och främja samarbete. Det är tillsammans vi blir starka och bättre. Det är tillsammans vi gör goda resultat.
 • Förmedla visionen, önskat resultat och ert mål. Sätt ramen men måla tavlan tillsammans!
 • Tänk vinna-vinna! Leta efter ömsesidiga fördelar. Den som ger får!
 • Arbeta aktivt med feedback – såväl kritik som beröm. Alla behöver veta hur det går, bli bekräftade!
 • Fira framgångarna, sätt delmål så att ni kan fira ofta.

Vilka ledstjärnor har du?