Tio steg för att bli en bättre ledare!

Tio steg för att bli en bättre ledare:
1. Var tydlig och ge raka besked.
2. Se och respektera dina medarbetare. Ha dörren öppen och hälsa när ni ses.
3. Var ett föredöme. Andra gör som du gör, inte som du säger.
4. För dialog, och se till att viktig information inte stannar hos dig.
5. Gör människor delaktiga och ge dem möjlighet att påverka.
6. Delegera! Tänk på att definiera uppgifterna, sätta tydliga mål och avsätta resurser.
7. Ge återkoppling på arbetsresultat. Var konkret, utgå från det du själv sett och var konstruktiv.
8. Coacha genom att ställa frågor snarare än att ge alla svar.
9. Utforma strategier för förändring .
10. Ta fram spelregler på arbetsplatsen.

(Källa: Prevent, http://www.prevent.se)

Du äger dina tankar, ditt liv!

Det är inte det som sker som påverkar oss utan hur vi tolkar det som sker. Livet handlar inte om hur vi har det utan hur vi tar det. Det är du som äger dina tankar och dina tolkningar men det betyder inte att du kan vara helt säker på att du tänker eller tolkar rätt

För att bli en stark trygg ledare behöver du börja med dig själv. Allt ovanstående handlar egentligen om en enda sak – hur står det till med din självkänsla? Behöver du som ledare en god självkänsla? Ja, jag tror du behöver det.

Vad är då självkänsla? För mig handlar det om grunden för mina tankar om mig själv. Hur jag värderar mitt egenvärde. Idag har jag en hälsosam självkänsla men för många år sedan så trodde jag att jag bara ”dög” om jag presterade, det vill säga att jag bedömdes utifrån vad jag gör. Idag vet jag att jag duger precis som jag är. Min självkänsla påverkas inte nämnvärt av mina prestationer och det känns bra. Hur känns det för dig?

Min självkänsla ger mig själv ett immunsystem och ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning och jag blir en bättre ledare på så många olika sätt. Hur kan jag då arbeta med min självkänsla? Att bibehålla den positiva kraft den ger eller att stärka den när det behövs.

Först och främst gäller det att jag tar ansvar för mitt eget liv. Att jag tar makten över mitt liv. Att jag bryter mig loss från andras förväntningar och värderingar. Det handlar om att det är jag som skall bestämma över och styra mitt liv. Först då blir jag medveten om och tar ansvar för, konsekvenserna av mitt handlande och gör mina val utifrån vad som är bäst för mitt välbefinnande. När jag tar ansvar för mitt eget liv och är medveten om mina val och handlingar tar jag ett stort steg närmare en hälsosam självkänsla.

Sedan handlar det om att erkänna verkligheten för det är först när jag accepterar att ett problem existerar som jag kan fatta kloka beslut och göra något för att förändra det. När jag erkänner verkligheten och erkänner att det många gånger faktiskt endast finns inom mig tar jag makten över min situation. Jag kan inte ignorera mina problem för de försvinner tyvärr inte av sig själv.

Även om jag nu väljer att se problemet, erkänna och acceptera det betyder det inte att jag behöver tycka om det jag ser men jag skapar en möjlighet att gå vidare och lösa problemet. Det är genom att acceptera och observera verkligheten, så objektivt som möjligt, som jag får bästa möjliga grund för att utvecklas, må bra och att växa.

Jag lever för min egen skull. Du lever för din egen skull. Vi är fria att söka och sträva efter egna behov, värderingar och mål.

När jag går igenom och granskar mina mål och värderingar ser jag relativt snart om de verkligen är mina eller om jag övertagit andras. Det är viktigt att vi alla vet att alla har exakt lika stor rätt att sträva efter egna mål och att leva efter egna värderingar. Det finns inget rätt eller fel. Det finns bara det som är rätt för dig. Glöm inte det!

När jag talar om vem jag är och vad jag står för hävdar jag min naturliga okränkbarhet. Det betyder kort och gott att det är jag som bestämmer över mitt liv, mina tankar och mina känslor. Det finns egentligen ingen annan person än jag själv som kan rubba mig i min tro på mig själv om jag har en hälsosam självkänsla. Om jag själv inte hävdar mitt intresse av att växa och må bra vem skall då göra det? Mitt liv är mitt ansvar. Ditt liv är ditt ansvar.

Om vi inte lever enligt våra egna värderingar och vårt handlande inte stämmer med vår egen övertygelse är det lätt att vi får problem med vår personliga integritet. När vi själva inte följer vår egen övertygelse försvagar vi vår egen självkänsla. Det är våra egna åsikter om oss själva som formar vår självkänsla – inte någon annans.

Till sist handlar självkänsla om viljan att leva. Kärleken till livet. Kärleken till livet är den största kicken man kan uppleva anser jag. När du kommit så här långt inser du att ”leva för din egen skull” inte handlar om egosim. Tvärtom – du ser att det är du och inte andra människor som skapar din trygghet, styrka och vänlighet.

Du känner dig inte hotad eller kränkt av andra människor och i självkänslan finns respekten för andra människor inbyggd. Det finns ingen motsättning. Alla kan växa samtidigt men det är du som tar ansvar för ditt liv liksom jag tar ansvar för mitt.

(min krönika hos Dagens Möjligheter, maj 2011)

Fem tips för god arbetsmiljö!

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av:

 • att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
 • att kunna påverka och planera sitt eget arbete
 • att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
 • att kommunikationen är öppen och tydlig
 • att man respekterar varandra
 • att få variation för kropp och själ
 • att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
 • att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
 • att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
 • att kunna känna trygghet
 • att veta när man har gjort ett bra jobb
 • att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
 • att få göra fel
 • att få hjälp och stöd

Fem tips som hjälper dig att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap:

 1. Kommunicera, kommunicera och kommunicera.
 2. Arbeta aktivt med och kommunicera tydliga målbilder!
 3. Skapa delaktighet och laganda! Var en förebild för resten av gruppen. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel.
 4. Arbeta aktivt med feedback. Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv feedback, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
 5. Var förberedd på hur du ska hantera konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog för att undvika större konflikter.