Fem tips till dig som ledare!

Tipsen fungerar även bra till dig som är medarbetare, kollega, vän och medmänniska!

Bry dig om andra – på riktigt – och visa det i handling. Respektera alla människors lika värde. Behandla alla med respekt, även (och kanske särskilt) de som i stunden inte har något att ”erbjuda” dig. Visa omsorg också i de små detaljerna.

Slösa med förtroende till dem som förtjänar förtroende. Villkora förtroendet till de som tjänar på, och missbrukar, ditt förtroende. Men framförallt, försök så långt möjligt att ta risken att visa förtroende.

Lyssna först och tala sedan. Lyssna med både öron, ögon och hjärtat. Tro inte att du alltid vet vad som är viktigt för andra. Tro inte att du är ensam om att ha alla svar, eller alla frågor.

Lär dig av dina och andras erfarenheter. Se till att få feedback (och ge feedback) och ta ställning till hur du vill agera utifrån den. Tacka andra för den feedback de ger dig. Anse inte att du ”står ovanför” behovet av feedback.

Var ärlig. Säg sanningen. Visa var du står. Visa integritet. Manipulera inte andra genom att förvränga fakta. Använd ett rakt och tydligt språk.

🙂 Elaine

Nyckeln till kommunikation!

Nyckeln till all kommunikation är att lyssna. Paradoxalt nog är det så att man faktiskt påverkar människor mer genom att lyssna än genom att tala. Att verkligen lyssna handlar om att vara närvarande, att vara uppmärksam på den andra människan, ta in, försöka förstå och reflektera över vad som sägs (och det som inte sägs). Det är inte heller bara med munnen du kommunicerar. Ditt kroppsspråk säger minst lika mycket, om inte mer. Det finns de som hävdar att kroppsspråket står för 60 procent av kommunikationen, rösten 30 procent och orden bara 10 procent. Det gäller alltså för dig att få din röst, dina ord och ditt kroppsspråk att dra åt samma håll för att ditt budskap ska bli tydligt och gå fram.