Dagens boktips!

Cecilia Kärvegård har släppt en ny e-bok där bl a jag är med. Tack Cecilia! Vilka egenskaper är viktiga för att bli en Rockstjärna på projektledning?  Det absolut viktigaste är att man tycker att det man gör är roligt, börjar Elaine. Man måste tycka att det är väldigt kul att jobba i projektform och man […]

Läs mer

Projektets organisation, del 1

Beställarens uppgifter: är projektets ägare, kallas ofta projektägare eller projektsponsor ansvarar för projektmål och effektmål utser projektledare tilldelar resurser (ekonomiska och personella) godkänner projektets leveranser tillsätter projektets styrgrupp Beställaren är projektets formella ägare och har det övergripande ansvaret för projektet trots att beställaren har delegerat ansvaret för genomförandet till projektledaren.  

Läs mer

Att organisera ett projekt!

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för lyckade projekt är att projektet organiseras på ett sätt så att fördelningen av roller, ansvar och befogenheter är tydligt. Tydlighet är viktigt. Varje projektroll skall ha en rollbeskrivning som är unik så att det inte finns risk för missförstånd och att saker faller mellan stolarna. Undvik i möjligaste mån […]

Läs mer

Det som mäts blir gjort!

Ett projekt blir aldrig framgångsrikt endast på det projektteamet och dess medlemmar kan eller vet. Det är vad de gör – deras beteende – som spelar störst roll. Med ett effektivt och modernt ledarskap kommer de flesta att göra det rätta. Det som mäts blir gjort. En lite sliten och tråkig sanning – men fortfarande en sanning. För att veta […]

Läs mer

Feedback – lika lätt som svårt!

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare. Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man […]

Läs mer

Projektledare – en nyckelroll!

När det är ett litet projekt kan projektledaren själv genomföra hela uppdraget, men vanligare är att man jobbar i en projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig naturligtvis åt beroende på bransch och företag men gemensamt är att han eller hon är den sammanhållande länken som driver projektet och leder arbetet […]

Läs mer

Att lyckas med projekt!

Det är många faktorer som har betydelse för om ett projekt skall lyckas eller ej. En av de viktigaste – och kan tyckas självklart – är projektets ledare. Att projektet bemannas med rätt ledarskapskompetens. Inom min bransch, bygg- och anläggning, tillsätts ofta tekniska specialister som ledare vilket många gånger inte alls är rätt kompetens på rätt […]

Läs mer