8 tips för att lyckas med ditt projektledarskap!

 • Kommunicera, kommunicera och kommunicera – kommunikation är det absolut viktigaste för att lyckas med ditt projekt!
 • Våga vara personlig, bjud på dig själv, var ett föredöme och var tillgänglig!
 • Lägg ner mycket tid i början av projektet för att skapa en trygghet och samhörighet i projektorganisationen – skapa en gemensam värdegrund
 • Tydligggör projektets syfte och mål och skapa en samsyn över vad som skall göras och av vem
 • Arbeta aktivt med feedback, både ros och ris!
 • Se till att alla i ditt team känner sig sedda och hörda
 • Förbered dig på konflikter och arbeta med en tydlig konflikthanteringsmodell
 • Berätta hur du har för avsikt att följa upp arbetet och när

 

Ett projekt blir aldrig framgångsrikt på det projektmedarbetarna kan eller vet!

Det är vad de gör – deras beteende – som spelar någon roll.

Med ett effektivt och modernt ledarskap kommer de flesta att göra det rätta. Det som mäts blir gjort. En lite sliten och tråkig sanning – men fortfarande en sanning.

För att veta vad ledarskapet skall innehålla i form av mätning, uppföljning och coaching – behöver målet vara tydligt. Inte bara för ledningen, utan för hela projektorganisationen.

Men – och här förvånansvärt ofta fel – vem sätter målbilden? Vem bestämmer vilken vision vi ska ha? Det gör ledningen, vem annars?

Den största utmaningen är att sätta samman målbilden med vad medarbetarna faktiskt gör. Här finns inga genvägar. Men – den målbild ledningen fastställer kommer att grundas på ledningsgruppens medlemmars individuella grundvärderingar. Det vi i grunden tror på kommer att påverka vilka mål vi sätter upp. Och alla tror vi ju på någonting.

Det är här det börjar. En kedja avgörande beståndsdelar för att skapa världens bästa projektkultur. Grundvärderingarna behöver fram tidigt för att uppnå det vi alla vill. Ledningens och medarbetarnas jämförs, och vi finner de gemensamma nämnarna.

Tänk dig att du ska bygga ett hus.  Vad börjar börjar du med?  Taket? Bottenvåningen? Föreställ dig att du byggt allting från start. Första våningen, andra våningen. Taket. Allting ser bra ut. Ett litet tag. Sedan upptäcker du att du behöver en källare.

Vad gör du nu?

Fem tips till dig i ditt ledarskap!

 1. Kommunicera. Du måste få med dig gruppen på din sida och det enda sättet är att kommunicera! Skapa en delaktighet och laganda tidigt i projektet, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans.
 2. Var en förebild. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Våga visa såväl dina styrkor som svagheter.
 3. Våga ta risker. Alla projekt är unika!
 4. Jobba aktivt med feedback. Prata med gruppmedlemmarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv respons, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
 5. Var förberedd på konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog under projektets gång för att undvika större konflikter.