Må bra på jobbet – en självklarhet!???

Att må bra på jobbet borde vara en självklarhet men tyvärr är det inte så och ohälsan breder ut sig, vilket leder till en mängd sjukskrivningar. Vad kan vi göra för stoppa den här negativa trenden och hur gör vi det nu?

Arbetsmiljöverkets och Hjärnkolls nygjorda rapporter visar oroande resultat: En fjärdedel mår dåligt på grund av hur arbetsmiljön ser ut på jobbet och en tredjedel av alla som deltog menar dessutom att prestationskraven är för höga och påverkar deras psykiska hälsa negativt.

– Att känna arbetslust inför sitt arbete borde vara en självklarhet. Mycket ligger självklart hos individen, men det går inte att bortse från arbetsgivarens ansvar i att skapa en trygg, kreativ miljö som främjar välmående, fastslår Elaine Breske Hirscher. (sagt i en intervju i Företagande)

I senaste numret av tidningen Chef Nr 05 2015 ges fem friskfaktorer som kan få oss att må riktigt bra. Topp fem enligt en rapport från forskningsrådet Forte:

 1. Ett gott ledarskap
 2. Kontroll i arbetet
 3. Balans mellan arbete och fritid
 4. Balans mellan arbetsinsats och belöning
 5. Tydliga mål

Jag är övertygad om att det stämmer, att detta ökar till vårt välbefinnande på jobbet och hemma.

Vilka fler friskfaktorer vill ni dela med er av?
Vad gör att du mår bra på jobbet?

Det här med åsikter!

I Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad, det innebär att var och en av oss har rätt att tycka och tänka som vi vill och genom yttrandefriheten även uttala detta i tal och skrift.

Att ha en åsikt som inte passar alla, eller att ha en vän vars åsikter inte passar alla, gör inte dig eller mig till en sämre människa, eller till en människa med dåliga värderingar.

Jag har inget behov av att tycka lika, jag respekterar andra människors åsikter oavsett om jag delar åsiktens innehåll eller ej.

Jag kan tycka att vissa personer tänker och tycker helt galet i förhållande till mina värderingar men ger det mig rätten att tycka att de personerna har fel åsikt och jag har rätt åsikt?

Nej, verkligen inte. Utifrån deras värderingsgrund upplever de sig ha rätt, precis som jag upplever mig ha rätt.

Den enda åsikten jag behöver ta ansvar för är min egen och det är bara jag som kan besluta mig för att ändra min åsikt.

Jag kan ta avstånd och tar avstånd från en del personers åsikter men det innebär inte per automatik att jag tar avstånd från personen i fråga. Alla har rätt att tycka vad de vill även om jag inte tycker lika.

Jag står upp för mina åsikter och mina värderingar.  Jag står även upp för att respektera andras åsikter och värderingar även om jag inte alls håller med dem i sak. Det betyder inte att jag tycker deras åsikter och värderingar är ok utan att jag respekterar deras rätt till åsikts- och yttrandefrihet!

Det här med erfarenhet!

Det är skillnad på att ha 10 års erfarenhet mot att ha ett års erfarenhet 10 gånger.

Det är svårt att förvänta sig bättre resultat om man gör precis samma sak varje gång – stanna upp och reflektera.

Våga dela med er av er erfarenhet oavsett hur många år du har med dig eller hur många gånger du har gjort det som ska göras.

Våga lära av varandra och våga att tänka om när det finns anledning till det.

Våga tillsammans!

Våga gå din egen väg!

Jag är av den enkla uppfattningen att människor alltid kommer att ha åsikter om det jag gör eller säger. Jag kommer aldrig att kunna kontrollera min omvärlds reaktioner och deras sätt att värdera mina handlingar och mitt sätt att vara.

Det jag däremot kan ta ansvar över, är i vilken utsträckning jag agerar utifrån vänlighet, lugn, kärlek, och medmänsklighet, eller om jag gör det jag gör baserat på frustration, stress, ilska, oro eller någon annan typ av dränerande tillstånd.

När vi agerar utifrån de förstnämnda tillstånden kommer det fortfarande finnas människor som inte är nöjda med vårt sätt att agera, men risken för att vi blir stämplade för livet är betydligt mindre.

Samtidigt så kan du med stor säkerhet också känna dig lugn med att en person som blir missnöjd med ett vänlig bemötande inte kommer att framstå som speciellt trovärdig.

Det budskap som jag bär med mig med samma starka övertygelse som vetskapen om vad jag heter, är att mår jag bra, så kan det bara bli bra.

Våga gå din egen väg!

Fem berömmande tips!

2012 intervjuades jag om beröm och gav dessa tips! Håller även idag, eller hur?

 1. Stick ut med ditt beröm. Ett handskrivet tackkort är exempelvis snabbt fixat, gratis och mer värdefullt än e-post för mottagaren, som kanske sparar kortet i åratal.
 2. Ge berömmet så snart efter prestationen som möjligt – för bäst effekt.
 3. Nämn inte vad som kunde ha varit bättre, eller vad nästa prestation ska bli, utan håll dig till det positiva.
 4. Varför inte bjuda in ett gäng människor för att fira en framgångsrik medarbetare? Kolla dock innan så att personen inte är blyg.
 5. Håll det enkelt och äkta. Mena allt du säger och krångla inte till det.

Beröm dig själv

Största utmaningen att förstås att berömma sig själv. Vi behöver lära oss att ta emot beröm för att kunna ge det på ett äkta sätt till andra.

Ställ dig framför spegeln och tala högt om hur bra du är! Allt vi gör mindre bra behöver vi inte tala om för oss, det vet vi ju redan. Och träna dig på att säga tack när andra berömmer dig. Inga ursäkter, bortförklaringar eller rationaliseringar.

Om det känns riktigt ovant att berömma andra, börja i en miljö där det inte känns pinsamt. Kanske med barnen, eller hunden, för att träna. Smyg in det lite här och där; till slut kommer det naturligt.

Olika styrkor = BRA!

Vi människor har olika styrkor. Några av oss är enormt skickliga på att navigera i alla sociala sammanhang och har en förmåga att snabbt etablera kontakt med olika människor i olika kontexter. Andra är mycket skickliga på att fokusera på det konkreta, det mätbara, resultat. Vet du var du skulle placera dig själv? Är du mer relationsorienterad eller mer resultatorienterad?

Sex härliga tips!

För att lyckas med ditt projektledarskap……

 • Kommunicera. Du måste få med dig gruppen på din sida och det enda sättet är att kommunicera!
 • Skapa en delaktighet och laganda tidigt i projektet, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans. Tydliga mål är ett måste!
 • Var en förebild. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Våga visa såväl dina styrkor som svagheter.
 • Våga ta risker. Alla projekt är unika! 
 • Jobba aktivt med feedback. Prata med gruppmedlemmarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv respons, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
 • Var förberedd på konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog under projektets gång för att undvika större konflikter.

(reprisernas vecka, dessa tips skrev jag redan 2011)