Det är ju självklart, eller hur?

Kan något vara mer självklart än att ta ansvar för sitt eget liv och sina egna val? För att kunna förstå innebörden i det och faktiskt ta ansvaret måste jag veta vem jag egentligen är och känna mig trygg i mig själv. 
Våra rädslor gör att vi många gånger väljer att inte se fördelarna med att ta ansvaret för våra egna liv, för allt har ett pris. I detta fall energi. Det kostar på att trotsa sina rädslor, att stå upp för de konsekvenser som ett ansvar medför. 
Det kan vara så att jag känner att ta ansvar för mitt liv och mina val är så skrämmande att jag inte vill ta det ansvaret, att jag hoppas på eller överlåter helt sonika ansvaret på någon annan men även om jag gör det så friskriver det mig inte från ansvaret över de beslut jag gör eller mitt eget liv!
Den enkla vägen är att skylla konsekvenserna över dina val på någon annan men den rätta vägen är att ta ansvar för dig själv. Välj den rätta vägen!
(Lite repris igen, detta skrev jag idag för tre år sedan.)

Septemberutmaningen!

Tjohoo!

Nu är september äntligen här och jag startar en resa som kommer bestå av 30 små och stora utmaningar, såväl psykiska som fysiska. En utmaning varje dag under september månad.

Jag kommer att utmana mig själv på många olika sätt och göra saker jag älskar och saker jag har rädslor inför. Hur det går kommer jag att berätta i oktober.

Vill du anta utmaningen med mig?

Det är oftast bara du som bryr dig!

Går du omkring med en känsla av att andra tittar snett på dig? Då gör du bäst i att försöka skaka dig av den känslan för det är bara du som bryr dig.

Sanningen är att de alla flesta av oss inte går runt och tittar snett på andra, det är en märklig missuppfattning som många tar för en sanning helt i onödan.

Hur gör du då för att jobba bort den där känslan? Jo, du arbetar med att stärka din självkänsla. Du lär dig att älska hela dig, med alla stora dina plus och dina små minus.

Låt aldrig andra definiera vem du är. Berätta istället för andra vem du är och visa det med handling. Du är fantastisk och om någon tittar på dig är det just det som är anledningen!

Sträck på dig och le till dem som tittar!

Hur gör du när din medarbetare mår dåligt?

Att hantera medarbetare som inte mår bra är en utmaning i sig. Ofta bär en medarbetare som agerar på ett märkligt sätt på en inneboende frustration som kanske inte alls har med arbetet att göra. En person som inte mår bra kan agera på många olika sätt och beter sig illa mot sina kollegor på lika många olika sätt.

Det är lätt att vara ledare och chef i medgång men hur är det att vara ledare i motgång, när det krisar? Jag vill gärna tro att i motgång kliver ledaren fram – att hon eller han inser vikten av att verkligen vara en ledare och inte bara chef. Jag vet dock av erfarenhet att det inte alltid är så och faktum är att vi ledare och chefer inte är mer än vanliga människor vi också även om vi valt en bana som gör att vi behöver anstränga oss mer.

Det betyder inte att vi ensamt är ansvariga för hur våra medarbetare mår – ansvaret ligger hos medarbetaren själv. Däremot har vi ett ansvar för att hon eller han mår så bra som han eller hon kan göra på sin arbetsplats. Det finns en mängd positiva effekter som du relativt enkelt kan uppnå med ditt ledarskap, men hur gör du när du märker att dina medarbetare inte mår bra eller fungerar lika bra som tidigare?

Motgång kan handla om så mycket – kriser av olika slag, stress, sjukdom och på din arbetsplats finns olika typer av omständigheter som t ex under vissa förutsättningar kan leda till flertalet sjukdomar. Sjukdomar av olika karaktär – allt från stressrelaterade sjukdomar till alkohol- och drogrelaterade problem. Symptom på dessa bör åtgärdas så fort som möjligt, ju snabbare åtgärd, desto bättre prognos till förbättring.

Hur kan du se symptomen? Hur kan du se vad som är vad? Självklart finns det symptom som går att se men det kan vara nog så svårt att se vad som är vad. Rätt diagnos är det egentligen bara en läkare som kan ställa, men du som ledare eller chef kan dock lära dig se tecknen när det är dags för dig att ta ett sk ”svårt” samtal med din medarbetare.
Några symptom på tidiga varningssignaler som visar på att det kanske inte står rätt till är sömnproblem, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, spänningsvärk, huvudvärk, ont i nacken, ryggen, musklerna, viktminskning/ökning, magbesvär, hudbesvär, nedstämdhet, måndagssjuka etc.

Ett relativt enkelt och effektivt sätt att få reda på hur dina medarbetare har det är att börja ställa frågor som: Hur mår du? Hur har du det? Hur kan jag hjälpa dig? Hur tycker du att samarbetet fungerar med dina kollegor? Hur känner du att balansen mellan ditt arbetsliv och privatliv är? Jag har sett att detta och detta har hänt – vad kan du berätta om det?

Du märker rätt så snart om något inte står rätt till och då är det viktigt att du påminner dig om att du inte är en läkare. Hjälp då dig själv och din medarbetare genom att ta professionell hjälp för att hjälpa att ställa rätt diagnos för att kunna sätta in rätt rehabilitering.

Vänta inte tills du är säker på varför din medarbetare mår dåligt! Visa att du bryr dig om! Våga ställa personliga frågor – du kan rädda liv.

(Denna krönika skrev jag för flera år sedan, tyvärr lika aktuell idag, och den har publicerats bl a på Du & Jobbet.)

Visste du att mellan 10.000 och 30.000 personer sjukskriver sig varje år på grund av mobbning på arbetsplatsen?

(Detta inlägg skrev jag när jag gästbloggade på Du & Jobbet för några år sedan, tyvärr är det lika aktuellt idag så jag kör en repris.)

Visste du att mellan 10.000 och 30.000 personer sjukskriver sig varje år på grund av mobbning på arbetsplatsen? Det är mellan 10.000 och 30.000 personer för många anser jag. Det finns många skäl till mobbning men ibland handlar mobbning till stor del om olösta konflikter på arbetsplatsen.

Konflikter på jobbet kostar, i form av lidande för de inblandade och försämrat verksamhetsresultat. Omplaceringar, omorganisationer, sjukskrivningar och uppsägningar är inte lösningar, bara att sopa problemen under mattan.

Kan man lösa konflikter – ja, visst kan man det och ännu bättre – du kan förebygga uppkomsten av dem. Konflikter i sig är inte alltid negativa – det handlar många gånger om att någon vill förändra, förbättra något. Konflikter skall heller ej förväxlas med oenighet.

Jag börjar alltid att medla mellan de personer som är direkt inblandade och ställer frågor till dem som

•Vad är det som har hänt? Även om du vet vad som har hänt är det bra att få dem att säga det igen.
•Vad känner du inför det som hänt?
•Hur mår du av det som hänt?
•Vad vill du att skall hända nu?
•Vad kan du göra för att det du vill ska hända skall hända?

Med hjälp av deras individuella svar och övningen nedan kan du tillsammans med dina medarbetare hitta en gemensam lösning som är realistisk och som alla kan hjälpa till med.

När du har talat med de konflikten direkt berör samlar du hela gruppen, inklusive de som har den direkta konflikten (eftersom konflikten påverkar er alla) och gör en gemensam övning som får alla att förstå hur konflikten påverkar gruppen, leveransförmågan och arbetsmiljön.

‣Be alla i gruppen att skriva ner hur konflikten påverkar deras vardag.
‣Be alla i gruppen att skriva ner hur de vill att vardagen och samarbetet ska fungera istället.
‣Be alla i gruppen att ge tre positiva omdömen om de som är inblandade i konflikten och en konstruktiv kritik per person.
‣Sätt er i en ring, runt ett bord och gå tillsammans igenom det som har skrivits.
‣Låt var och en själv berätta för de andra hur de upplever situationen.
‣Låt en person i taget berätta vad de har skrivit.

Av den feedback ni nu får kan ni med stor sannolikhet se vilka prestationer som ni behöver arbeta med och vilka som redan är positiva och som kan förstärkas ytterligare. Betona att den feedback som kommer ut ur detta inte är kritik mot personen/personerna i sig utan den prestation som ledde till konflikten.

Om du använder dig av övningen ovan så kommer du få fler positiva omdömen om de inblandade än negativa och det i sig kan hjälpa personerna att gå vidare. Man behöver inte gilla alla men det är fullt möjligt att respektera alla och att alla är olika och att det är ok.

Min erfarenhet av att arbeta med övningen ovan är att det till en början känns jobbigt för alla inblandade men att knuten efter en stund löses upp då allt kommer upp på bordet, det frigör massor av energi och du får en positiv eftersmak. Den kritik man får höra känner man oftast redan till och nu får man möjlighet, hjälp och verktyg att göra något åt det.

Avsluta med att gemensamt upprätta en handlingsplan för hur ni tillsammans kan hjälpas åt för att nå ert önskade läge, dvs hur ni vill att det skall fungera istället för som nu.

Elaines onsdagstips!

Du går genom en period då inget verkar gå som det skall och allt måste kompromissas. Beror det på att du nu förlorad allt? Förmodligen inte! Nu har du mött din egen bräcklighet. Du tar dig genom detta snart, med hjälp av ett klart tänkande. Ge inte upp. Tro på dig själv!

IMG_9289