Feedback – ökar din och dina kollegors motivation

Att kunna ge och ta emot feedback på rätt sätt kan generera en positiv spiral som stärker hela företaget, inifrån och ut. Vi människor har en förmåga att krångla till det för oss själva genom att prata om värdeord, inrätta policys och lägga stora resurser på att formulera en stark företagskultur. Det gör att vi ofta förbiser en av de viktigaste grundläggande faktorerna för trivsel på arbetsplatsen, nämligen att känna sig sedd och accepterad för den man är. Utifrån det perspektivet är feedback ett kraftfullt verktyg.

Läs hela intervjun genom att klicka på länken här: Elaine – Så ökar du dina kollegors motivation

80/20

Åttio procent styr jag själv över och tjugo procent styr jag inte över.

Ju mer ansvar jag tar för mitt eget liv, desto mer glädje och framgång kan jag få och nå.

Ett exempel:
Om du känner dig ignorerad, vad är den egentliga känslan under det?

Du kanske är arg. Då kan du fråga dig ”Vad är det som jag behöver nu som inte har med någon specifik person att göra?” Du kanske behöver bli sedd?

I exemplet ovan tar du eget ansvar genom att kan också söka efter din känsla i situationen som du själv kan ta ansvar för.

Även små justeringar i tankemönster och ordval kan göra att dagen känns roligare.

Om du tänker på allt i termer av måsten, låser du dig mentalt in dig i ett tvångsrum.

Reservera ”måste” för ett par saker och ta ett större ansvar för vad du faktiskt väljer att göra och inte göra.

Eget ansvar går hand i hand med glädje och framgång – att jag vet vad jag vill och vad jag kanske inte vill och vad jag väljer att ändå göra för att jag inte vill ta konsekvenserna av att inte göra det.

Ställ dig frågan om varför måstet är ett måste och för vem det är ett måste – låt inte andras måsten bli ditt måste.

Bättre att byta ut måstet mot att vilja!

Livet blir bättre när du aktivt väljer vad du säger JA till och vad du säger NEJ till.

Ta ditt eget ansvar och välj rätt!

20140521-134412-49452103.jpg

Paus – så viktigt att ibland ta paus

Tar du paus ibland? I helgen tog jag paus från alla sociala media, från mobiltelefoner och datorer och så skönt det är… jag gör det då och då och kommer fr o m nu göra det en dag i veckan. Onsdagar ska under de närmaste tre månaderna vara min ”sociala media fria”-dag.

I fredags meddelade jag på Facebook att jag tog semester över helgen och 100 personer gillade det inlägget MEN självklart kom det ett och annat inlägg och meddelande av mer negativ och ifrågasättande karaktär och till er kan jag bara säga… näthat är så passé NU är det nätkärlek som gäller.

Jag hör ju till en av alla dessa kvinnor som blivit utsatt för näthat, hot, vidrigheter mm av kända och okända personer på nätet. Det enda ni har åstadkommit är en starkare och mer beslutsam Elaine. Tack så mycket för hjälpen!

Men pauser behövs ju då och då i livet även utanför sociala medier. I det samhälle vi lever i så finns det en tendens att vi låter allt rulla snabbare och snabbare och pauser blir viktigare och viktigare. Lyssna på kroppen och själen om det är så att just du behöver en paus just nu.

Veckans tips – Ta en paus då och då!

  

En god arbetsmiljö

Repris från en krönika jag skrev 2011 – lika aktuell idag…

Att skapa en god arbetsmiljö blir allt viktigare för alla organisationer. Genom att ha en väl fungerande psykosocial och fysisk arbetsmiljö blir våra arbetsplatser attraktivare, effektivare och konkurrenskraftiga. Det finns flertalet undersökningar som visar att när personalen trivs och utvecklas i jobbet, produceras mer, med mindre störningar, mindre sjukfrånvaro och minskade kostnader och med större arbetsglädje. 

En framgångsfaktor till ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bygger på kommunikation och samarbete mellan ledningen och medarbetarna. För att tillsammans kunna skapa en bättre arbetsmiljö måste vi först komma överens om vad vi menar med en bra arbetsmiljö men oavsett vad så behöver vi för att lyckas ha en medveten ledning med klara mål, god kommunikation och konsekvent och direkt feedback. Vi behöver också ett mer kommunikativt, pedagogiskt och coachande ledarskap. 

Vi behöver genom vårt ledarskap skapa ett kreativt och positivt arbetsklimat som skapar förutsättningar för trygghet, hänsyn, respekt och frihet och att de anställda ges möjlighet att medverka i utformning och förändring av arbetet och arbetsförhållandena samt att arbetet organiseras så att det ger möjlighet till variation och stimulans.

Vi behöver med vårt ledarskap möjliggöra förutsättningar för att erbjuda ett öppet arbetsklimat med hög grad av medbestämmande, inte så detaljreglerat, utan med respekt för varandras kompetens och möjligheten att se att se sammanhanget mellan sitt arbete och dess betydelse inom företaget och i samhället.

Tiden är förbi för auktoritära chefer, som styr organisationen med järnhand. ”Det blir viktigare och viktigare för chefen att vara kommunikativ och pedagogisk. Att peka på det meningsfulla, vari värdet består och hur det i sin tur är värdefullt för medarbetarna.” säger Mats Tyrstrup, ledarskapsforskare på Handelshögskolan i Stockholm i en intervju. Jag håller med honom!

Realtidsfeedback – bäst i test

När dina medarbetare gör något som är värt beröm eller inte är bra genomfört behöver vi för bästa effekt kommunicera detta redan samma dag, dvs realtidsfeedback.

Feedback behöver ges omedelbart. Har du inte den tiden, lägg in den tiden. Se till att ha tid till feedback varje dag. Får du inte till det samma dag, är det bättre att ge den dagen efter än aldrig.

Om du inte har tiden, eller tar dig tiden i din roll som chef i/e ledare, anser jag att du behöver se över ditt ledarskap och dina prioriteringar.

Vad kan vara viktigare för dig än dina medarbetare? Det är de som tillsammans med dig ser till att ni får nöjda kunder, bra lönsamhet och fina nyckeltal.

Att se och bekräfta dina medarbetare är det absolut i särklass bästa ledarskapsvertyget för ett framgångsrikt, välmående företag.

Ett företag där både organisationen och alla medarbetare mår bra kan öka sin lönsamhet med 2/3.

Har du råd att låta bli? Arbeta aktivt med feedback – realtidsfeedback!

Vill du men vet inte hur?

Kontakta mig för konkreta tips – elaine@cquence.nu :)

Väljer du dina strider

Jag har blivit mycket bättre på att välja mina strider, för tjugo år sedan var jag mycket mer ”stridsbenägen” än vad jag är idag. Det beror självklart på fler orsaker men samtliga baserade på mognad och erfarenhet.

Något som jag dock alltid tar strid för är rättvisa, att hålla det man lovar, att inte behandla människor illa eller respektlös. Det oavsett om det är jag som har drabbats eller om det är någon annan som behöver mitt stöd. Tack vare det har jag ett rykte om mig som säger att jag är hård, rättvis och har ett stort mått av civilkurage. Jag har också ett rykte om mig att vara omtänksam, lojal och generös.

Kortsiktigt kan jag förlora på det (då jag skapar mig fiender) men långsiktigt har det visat sig att det är det så värt att ta striden för det. Jag är stark nog att ta den för mig själv och för dig om du behöver.

Jag finns här för mig själv och för dig om du behöver!

Nyfiken på att skapa lönsamhet och välmående medarbetare

Jag brinner för människor, möten mellan människor, att tillsammans skapa framgångsrika resultat och har genom åren lyckats skapa, bibehålla och vårda lönsamhet och resultat i många organisationer. Lönsamhet såväl i form av medarbetarnas välmående som organisationens ekonomiska resultat.

Att skapa framgångsrika miljöer som gör att vi mår bra på alla plan – psykiskt, psykosocialt och fysiskt – är min drivkraft och något jag är riktigt bra på. Genom att skapa en plattform som främjar hälsa och hållbarhet skapar vi också lönsamhet i våra verksamheter och kvalitet för såväl oss och som våra kunder. 

Jag föreläser om hur du med ditt eget ledarskap kan nå detta oavsett om du är chef eller medarbetare.

Jag är utbildad inom ekonomi, affärskommunikation, beteendevetenskap och ledarskap och jag bloggar här: www.elaineatcquence.com