Tålamod eller modet att tåla

Tappar du tålamodet ibland…? Det gör jag… ibland behövs det mycket för att bägaren ska rinna över och ibland pyttelitet.

Oavsett så känns det oerhört jobbigt när det händer och det händer oftare när jag är under press och stress och mer sällan när jag är i balans. Hur är det för dig…?

Det sägs att man alltid ska se på glaset som halvfullt snarare än halvtomt, att man alltid ska se det positiva i allting… men jag tror att man måste få se glaset som halvtomt ibland… speciellt om och när du är den enda som fyller på glaset.

Ibland tar du bara slut… ibland tar jag bara slut! och det är OK att känna så.

Livet är inte alltid en dans på rosor! Vi är människor med känslor. Känslor är inte alltid positiva. Ibland behöver vi omfamna de negativa för att kunna bearbeta dem och lämna dem bakom oss.

Vi är varandras Arbetsmiljö, även när vi arbetar på distans!

Vi är många som har arbetat hemifrån i snart ett år och för de allra flesta av oss kan det kännas ensamt samtidigt som det känns skönt. Jag tror inte att det kommer att bli ett liv efter corona utan att vi kommer att få lära oss att leva med corona.

Många chefer glömmer bort sina medarbetare när de arbetar på distans men nu är tiden du behöver finnas till för dina medarbetare och kollegor finns till för sina kollegor. Skapa många digitala sociala aktiviteter. Gemensam frukost, veckans lunch eller varför inte en digital after work.

Den sociala distanseringen skapar för många en ensamhet och isolering som kan skapa en psykisk ohälsa. Vi umgås mer med våra familjer och mindre med våra kollegor och den omställningen kan vara omtumlande för många. Att lite tappa sitt sammanhang i vardagen och den sociala kontakten med sina kollegor kan för många vara en utlösande faktor för depression och psykisk ohälsa, var uppmärksam på det.

Det finns arbetsplatser som väljer ut vilka som ”får” komma in och arbeta på kontoret och vilka som inte ”får” göra det. Jag ställer mig frågan om de chefer som delar in sina medarbetare i dessa A-lag och B-lag inser att det i sig kan skapa psykisk ohälsa, en känsla av att bli nobbad, en känsla av utanförskap speciellt i yrken av en mer administrativ karaktär.

Jag har varit med om chefer som sagt ”att det är bara de viktigaste som behöver vara på kontoret” och dessa viktigaste visar sig vara chefens ja-sägare och kanske inte alls de som är viktigast för framdriften i företagen.

Det kommer en dag då alla kommer att behöva mötas på våra arbetsplatser igen och då kan det bli en utmaning att få ihop teamen igen när de delats upp under pandemin. Som chef är det kanske viktigare än någonsin att arbeta med teamskapande och värdeskapande aktiviteter på distans.

Jag tror vi behöver ställa om vårt ledarskap nu under pandemin genom att se och bekräfta våra medarbetare kanske ännu mer än vi gjorde innan och att vi lär oss att leva med och fungera tillsammans även på distans.

Fem tips till chefen som leder på distans:

  • Videochatta med alla dina medarbetare – i grupp och individuellt
  • Våga fråga om dina medarbetare mår bra och lyssna också på det som sägs mellan raderna
  • Fråga vad du kan göra för att stötta dem när de arbetar på distans
  • Fråga dem hur de upplever sin arbetsmiljö när de arbetar hemifrån, har de skapat rutiner kring sitt distansarbete, har de skapat en bra arbetsplats etc.
  • Skapa många sociala digitala sammankomster

//Elaine Breske Hirscher, VD
CQUENCE MANAGEMENT AB
Konsult inom kvalitet, ledarskap och arbetsmiljöspecialist

Who has the right to do this?

Whenever we turn on the TV it’s hard to escape shows in which so-called ‘experts’ are assessing and criticising other people. How good was their performance? Did they rise to the challenge, or fail to make the grade? Everyone’s judging everyone else. Which raises a big question. Who has the right to do this? And who finds fault with the people who are finding faults? You’re not on a competitive TV show. So why do you feel as if you’re being judged? Don’t doubt yourself so much today.

Ni kan börja DIREKT! Vad är det som hindrar er?

Att skapa en psykosocial hållbar arbetsmiljö kan vi börja med DIREKT genom att gemensamt ta tag i följande fem punkter:

Delaktighet – att alla blir sedda och känner sig behövda.
Inflytande – att alla kan påverka sitt arbete och var och hur det utförs.
Respekt – att alla blir bemötta med värdighet, respekt och rättvist.
Eget ansvar – att alla får möjligheten att ha och ta ansvar och att det finns utvecklingsmöjligheter för alla.
Tydlighet – att gemensamt komma överens om de sociala spelreglerna och var ni är på väg.

Vi är varandras arbetsmiljö och alla har ansvar för att bidra till en bra arbetsmiljö för alla. Det är speciellt viktigt nu i dessa märkliga tider. Att skapa en arbetsmiljö som är hållbar även när vi inte kan arbeta tillsammans rent fysiskt.

Behöver ni hjälp att komma igång?

Slå mig en signal 070-5497655 eller skicka e-post till elaine@hirscher.nu

Hur arbetar du med mål?

Jag använder mig av den klassiska modellen för att sätta mål som kallas SMART-modellen som handlar om vad mål ska vara för att någon ska bry sig om dem.

SMART-modellen säger att mål ska vara:
-> Specifika – så att alla förstår var de ska och varför
-> Mätbara – så att det finns något att mäta målet mot
-> Accepterat – så att alla är motiverade att jobba mot målet
-> Realistiskt – så att det blir lätt att se möjligheten att nå fram
-> Tidsatt – så att det finns en tydlig start- och slutpunkt

En sak som många glömmer när det handlar om att sätta mål är att definiera för sig själv varför man ska pressa sig att hinna mer. Det måste ju finnas en mening med att avsluta det roliga man gör för tillfället och börja jobba med det lite mer jobbiga istället.

All samlad visdom kring att sätta mål handlar om att målet ska vara:
• Nedskrivet
• Utmanande
• Trovärdigt
• Specifikt
• Mätbart
• Ha en deadline

Tänk så här när du sätter dina personliga mål:
1. Vad vill du ha?
Här formulerar du exakt vad du vill ha (förväxla inte det med vad du inte vill ha) som du kan uppnå själv (inte som du vill att någon annan ska fixa åt dig). Försök att vara så specifik som möjligt. ”Jag vill ha mer pengar” är inte specifikt. ”Jag vill tjäna 100 000 mer i månaden” är specifikt.
2. Vad skulle det betyda om du fick det du vill ha?
Det här svarar på frågan vad dina ansträngningar faktiskt ger dig.
3. Hur vet du när du fått det?
Beskriv vad du ser, hör och kommer att känna när du får det.
4. Hur kommer jag och alla andra veta när du fått det?
Beskriv vad andra kommer att se, hör och känna när du fått det.
5. När vill du ha det?
Beskriv när du ska ha uppnått målet.
6. Vad är det som hindrar dig från att redan ha det?
Det här hjälper dig att se vilka hinder som finns, och när du vet det så ser du lättare vad det är som behöver göras för att komma över dem.
7. Hur kommer det du vill nå att påverka andra delar av ditt liv?
Det här är något som är lätt att glömma bort. Det finns antagligen både positiva och negativa konsekvenser att fundera över.
8. Vad har du redan idag som kommer att hjälpa dig att nå målet?
Se närmare på vilka resurser du har som blir dina verktyg att nå fram till målet.
9. Vad behöver du skaffa för att nå målet (kunskaper eller annat)?
Det är dags att bli specifik igen. En positiv attityd är alltid bra att ha, men det är bättre att säga att ”jag ska gå en kurs i att sälja per telefon så bra att jag gillar att göra det, istället för som nu, få tunghäfta i de situationerna där kunderna inte vill köpa”.
10. Hur kommer du lättast till målet?
Vilket är det absolut första steget att nå målet? Vilket är det första du kan göra redan idag för att komma ett steg närmare? Finns det flera sätt att börja? Vilket blir antagligen det bästa? Vilket går snabbast och blir det en konflikt mellan snabbhet och kvalitet i så fall.

For the sake of the common good…

For the sake of the common good, we’ve all become used to being told what we can or can’t do, where we can go, and who we can see. It has been tough, but most of the time we’ve understood the need for these changes. What’s harder to take, are restrictions placed on you by people in your private life. You’re right to consider questioning the limits being imposed on you. The best judge of the right thing to do is reading this! It’s time to make it clear that your emotional life is in safe hands… yours!

Don’t give up!

Don’t you deserve a satisfyingly comfortable life? Or are you under the curse of a maleficent fairy whose beauty sleep you accidentally interrupted? Whereas that idea is easy to write off as nonsensical, the reason you’re ascribing to a current difficulty is no less fantastical; yet you’re taking it very seriously. As long as you’re able to summon a smile, and put your best foot forward, the happy ending you’re hoping for is within reach. Don’t give up!

What or whom are you dealing with…?

Are you dealing with the symptoms of a problem or are you confronting the very heart of the matter? Although there are factors that need dealing with and resolving, there’s a limit to the amount of energy you’re able to invest in this particular situation. You’re going to have to prioritise so that you concentrate on the plan that is most likely to bring you satisfaction.

TAPPAT ENGAGEMANGET?

Redan innan Corona var det många svenskar som tappat engagemanget på jobbet…

Bara 1 av 7 svenskar är engagerade på sitt jobb enligt Gallups undersökning som publicerades för några år sedan. Mer skrämmande är att hela 75 % av deltagarna i undersökningen var så oengagerade att de mest sitter av tiden i väntan på att få gå hem. Resterande 11% är den allra värsta kategorin som enligt undersökningen aktivt motarbetar sin arbetsgivare. Skrämmande siffror, eller hur?

Vad kostar oengagemanget förutom mänskligt lidande och att det skapar en negativ arbetsmiljö?

Andelen oengagerad personal x kostnaden för en halv årslön x antal medarbetare = kostnaden för engagemangsläckage

I ett företag med 50 anställda, en årslönekostnad på 450 000 kronor per medarbetare och där 86 procent av personalen uppger att de inte är fullt engagerade i sitt arbete, blir kostnaden för oengamanget nästan 9,7 miljoner kronor per år.

https://www.gallup.com/workplace/238079/state-global-workplace-2017.aspx#formheader