Trivs du?

om JA – stort GRATTIS!

om NEJ – gör något åt det!

Att ta tag i sin otrivsel känns för många som ett alldeles för stort steg att ta men det är bara du som kan ta steget – ingen annan kan göra det åt dig.

Du har ansvar för ditt eget liv! Du tar ansvar för dig. Det räcker bra!

Det första som du kan göra när du känner otrivsel är att ställa dig frågor som:

  • Vad har jag för del i detta?
  • Vilket ansvar har jag för att jag har hamnat här?
  • Kan jag göra annorlunda?
  • Vill jag göra annorlunda?

Otrivsel kan du känna för många saker, det kan handla om relationer, jobbet, vikten, hälsan, kärleken etc. men oavsett vad det är du inte trivs med kan du göra något åt det och idag är en bra dag att börja!

Du vill trivas! Så klart du vill! Hur gör du för att nå den trivsel du vill ha?

Fundera lite över vad du vill med den förändring du egentligen vill göra.

  • Vad är det som hindrar dig från att nå dit?
  • Hur tror du att du skulle trivas/må när du nått dit? Vad kan du göra för att komma dit?
  • När vill du ha nått dit?

Gör en plan för att nå ditt mål och tidsätt den. Sätt upp delmål och fira på vägen. Gör planen visuell om möjligt!

Är du nöjd?

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, levererar högre kvalitet, har högre moral och lojalitet, tar mer ansvar, samarbetar bättre, ser möjligheter lättare, är mer närvarande på arbetet, är bättre problemlösare och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, en ökad trivsel, lägre sjukskrivning etc.