Åtta tips för att utveckla ditt ledarskap!

– Våga ifrågasätta dig själv

– Var inte rädd för att visa att du inte har alla svar alltid

– Våga prova en professionell coach

– Gå utanför din trygghetszon oftare

– Fråga dina medarbetare om de är nöjda med ditt ledarskap

– Fråga din chef om han eller hon är nöjd med ditt ledarskap

– Se till att ha balans mellan privatliv och arbetsliv

– Var uppmärksam på och tacksam för den feedback du får från andra