Assess behaviors and not just results

When star employees churn out great results, you might be tempted to pat them on the back and ask them to keep doing whatever it is they’re doing. However, your job as a manager is to understand the behaviors that drive those results and ensure they are in line with your company’s values. Here you […]

Läs mer

Arbetsmiljö!

En bra arbetsmiljö kännetecknas av…. Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av – Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap – Att kunna påverka och planera sitt eget arbete – Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas – Att kommunikationen är öppen och tydlig – Att man respekterar varandra – Att få […]

Läs mer

Sjuk men ändå på jobbet? Varför?

Det är många av oss som är på jobbet trots att vi är sjuka. Vi går dit trots att vi är stora smittbärare och riskerar att våra kollegor blir sjuka. Vi tar med oss våra sjuka barn, barn som är för sjuka för att vara på dagis/i skolan. Barn som kan smitta våra kollegor. Så dumt […]

Läs mer

Make it simple! and Keep it simple!!

Ibland har vi människor en tendens att uppfinna hjulet – igen och igen och igen. När det finns så mycket annat vi hellre kan lägga tiden på… att se varandra, att bekräfta varandra, att värna om varandra etc. Framgångsrikt ledarskap har i alla tider handlat om att få människor att må bra och att få […]

Läs mer

Konfliktlösning = samarbeta!

Alla säger sig vilja samarbeta – det kan jag säga med säkerhet efter att ha deltagit i många projekt och hållit många kurser. Samarbete förknippas med positiva värden som god kommunikation, respekt, hjälpsamhet, gemenskap och att se till bådas bästa. Handen på hjärtat, är det en korrekt beskrivning av ditt beteende i svåra konflikter? Min […]

Läs mer

Ledarskapstips, igen :)

Tips 1: Ha tydliga åsikter och var ärlig! När du som ledare uttrycker din åsikt öppet, ärligt och tydligt har medarbetaren något att förhålla sig till. Tips 2: Visa respekt! En ledare som vill ha respekt behöver först ge respekt. Tips 3: Kraft bakom orden! När du vill få med dig människor är det viktigt att […]

Läs mer

Konfliktlösning!

Att en konflikt uppstår kan bero på en rad olika saker, men några exempel är att man har olika mål, värderingar och intressen, feltolkningar av situationer eller otillfredställda behov.  Att leva med konflikter, såväl inre som yttre, tar mycket energi och gör att man känner sig tyngd och splittrad. Det är alltså viktigt att inte […]

Läs mer