Projektets organisation, del 2

Projektledarens uppgifter är bl a:

 • är ansvarig för att planera och organisera projektet
 • är ansvarig för att projektmålet uppnås
 • delegerar och följer upp projektets aktiviteter
 • arbetar aktivt med konfliktlösning och problemlösning
 • kallar till och leder styrgruppsmöten och projektgruppsmöten
 • kommunicerar projektet och dess status till berörda intressenter
 • motiverar och engagerar projektets medlemmar

Projektledarens huvuduppgift är att leverera projektresultat till beställaren och att leda projektgruppen. Som projektledare verkar du som projektets vd och du behöver behärska grundläggande ledningsuppgifter.

Men det allra viktigaste och det som ibland glöms bort är att du behöver ha ett genuint intresse för människor och god kännedom om vad det är som får människor att komma till arbetet varje dag motiverade och engagerade.

Det är också viktigt att du känner till dina agna styrkor och svagheter och kunna leda dig själv. Goda ledaregenskaper räcker inte om du leder mot fel mål, med en ineffektiv metodik eller utan att kommunicera. Du behöver alltså förmågan att leverera användbara projektresultat.

Du skall alltså fungera väl i alla tänkbara situationer och sammanhang, med olika typer av människor och kommunikationsbehov.

Spännande och svårt men hur roligt som helst!

Att organisera ett projekt!

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för lyckade projekt är att projektet organiseras på ett sätt så att fördelningen av roller, ansvar och befogenheter är tydligt. Tydlighet är viktigt.

Varje projektroll skall ha en rollbeskrivning som är unik så att det inte finns risk för missförstånd och att saker faller mellan stolarna. Undvik i möjligaste mån delat ansvar då detta nästan alltid bara skapar osäkerhet om vem som gör vad, risk för dubbelarbete eller att viktiga saker inte blir gjorda.

Den här veckan kommer jag gå igenom de olika rollerna i ett projekt:

 • Beställare
 • Projektledare
 • Projektgrupp
 • Styrgrupp
 • Resursägare
 • Delprojektledare
 • Kvalitetsledare
 • Miljöledare
 • Arbetsmiljöledare
 • Referensgrupp

Hoppas att du vill hänga med?

Gör inte det!

När vi så många gånger så upptagna projektledare hanterar våra värdefulla personliga scheman och projektplaner letar vi efter olika sätt att spara tid och pengar. Behovet att göra detta förstärks av de ekonomiska förutsättningar som vi har idag.

Ett lockande mål för tids- och kostnadsbesparingar är kommunikation, som utgör en stor del av varje framgångsrik projektledares ansvar.

Vi frestas att försöka spara tid och pengar genom att förekomma personliga möten eller organisera konferenssamtal, för att i stället skicka snabba, billiga e-postmeddelanden.Gör inte det!

Att skicka e-post är förknippat med faror och bedrägliga kostnader på grund av kommunikationsmissar och missförstånd.