Tips på feedback-övning!

Tips på en övning i att ge feedback!

1. Ge alla i din grupp en bunt blanka papper och en penna.
2. Be samtliga att skriva ner tre papper med positiv feedback och ett med konstruktiv kritik till var och en i gruppen. Alla skall skriva vem som är mottagare och avsändare på varje papper.
3. Sätt er i en ring, eller runt ett bord.
4. Lyft fram en person i taget och låt alla berätta vad de skrivit om honom/henne.
5. Avsluta genom att gå laget runt så att alla kan berätta hur de upplever att ge och få feedback.

Glöm inte bort att feedback handlar om prestationen och inte om personen. I den här övningen får dessutom alla som deltar flest positiva omdömen vilket i sig kommer att boosta självkänslan och ge kraft att utveckla det som utvecklas bör.

Den här övningen kan även med fördel användas då en konflikt behöver lösas.