Lyssna gärna på goda råd…

men fatta alltid dina egna beslut! Fatta dem baserat på dina erfarenheter av personen eller situationen. Även om någon i din omgivning har dåliga erfarenheter av en person eller en situation så betyder inte det per automatik att det är deras dåliga erfarenhet som är allas sanning.

Tyvärr finns det många människor som tror att deras upplevelser och erfarenheter är den enda sanningen men så enkelt är inte livet för alla. Det finns alltid två sidor till en konflikt och bägge parter har lika stor del i den och ett gemensamt ansvar för att lösa konflikten.

Sedan är det faktiskt så att vi inte alltid behöver tänka och tycka lika. Det kan vara så att de dåliga erfarenheterna som någon annan har är helt sanna men dina goda erfarenheter är lika sanna. Våga stå för dina erfarenheter och ditt val. Det finns inget rätt eller fel, det finns bara respekt för varandra och respekten att låta oss själva välja.

viarolika