Möten, del 4 av 4

Nu har vi talat om möten generellt, vi har berört några olika mötesverktyg och, hur du kan leda ett möte och idag är det dags för att avsluta mötet och vad händer sedan? När du känner att mötet börjar avslutas är det viktigt att du avslutar genom att upprepa vad ni talat om och vilka […]

Läs mer

Möten, del 3

Idag kommer del tre av mina tankar kring möten. Tankar som jag fått av praktisk erfarenhet av att jag under de senaste 20 åren har lett möten och från kurser om möten. Idag delar jag med mig av olika mötesverktyg, användningsområden för dessa och sedan hur du leder ett möte på – enligt mig – […]

Läs mer

Möten, del 2

Idag delar jag med mig av inför mötet och dagordning: inför mötet är mitt tips att du tittar igenom min checklista: mötets syfte – vem vill vad (och kanske varför) mötets förväntade resultat – förslag på handlingar som gör att resultatet kan uppnås mötets uppgift – vad ska mötet avhandla för att nå resultat, vad […]

Läs mer