Att organisera ett projekt!

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för lyckade projekt är att projektet organiseras på ett sätt så att fördelningen av roller, ansvar och befogenheter är tydligt. Tydlighet är viktigt.

Varje projektroll skall ha en rollbeskrivning som är unik så att det inte finns risk för missförstånd och att saker faller mellan stolarna. Undvik i möjligaste mån delat ansvar då detta nästan alltid bara skapar osäkerhet om vem som gör vad, risk för dubbelarbete eller att viktiga saker inte blir gjorda.

Den här veckan kommer jag gå igenom de olika rollerna i ett projekt:

  • Beställare
  • Projektledare
  • Projektgrupp
  • Styrgrupp
  • Resursägare
  • Delprojektledare
  • Kvalitetsledare
  • Miljöledare
  • Arbetsmiljöledare
  • Referensgrupp

Hoppas att du vill hänga med?

ISO 21500 – vad är det?

Många organisationer är helt beroende av att leverera lyckade projekt för att säkra sin vinst och framtida tillväxt. Trots detta saknar många organisationer tillräcklig struktur för att hantera projekt och alltför mycket ansvar hamnar hos projektledaren. Nu pågår det ett arbete globalt för att lansera en världsstandard för projektledning – ISO 21500 – som bygger på ”best practice” inom projektledning.

Vill du veta mer? Kontakta mig så berättar jag gärna vad jag vet :)!