Sjuk men ändå på jobbet? Varför?

Det är många av oss som är på jobbet trots att vi är sjuka. Vi går dit trots att vi är stora smittbärare och riskerar att våra kollegor blir sjuka. Vi tar med oss våra sjuka barn, barn som är för sjuka för att vara på dagis/i skolan. Barn som kan smitta våra kollegor. Så dumt och så oansvarigt av oss.

Jag undrar varför. Personligen har jag gått till jobbet när jag har varit sjuk på grund av en missriktad lojalitet. Så sent som i januari gick jag tillbaka till jobbet alldeles för tidigt efter en operation (visserligen inte smittbärare då) just av lojalitet.

Som det straffar sig, det enda som händer om du går till jobbet sjuk är att det tar längre tid för dig att bli  frisk och att du lyckas att (när du bär smitta) smitta ner någon eller några av dina kollegor.

Förr gick jag till jobbet även när jag var kraftigt förkyld eller direkt efter att jag haft vinterkräksjuka eller dylikt men idag vet jag bättre och stannar hemma en extra dag för att säkerställa att jag inte bär på smitta. Det är rättriktad lojalitet – eller dubbelriktad skulle vi kunna säga, du är lojal mot dig själv och dina kollegor.

Var rädd om dig. Ingen tackar dig för att du går till jobbet när du är sjuk. Se till att bli frisk först och värdera dig själv så högt att du tar dig råd att vara hemma när du är sjuk för annars riskerar du att bli sjukare under en längre period. Var rädd om dig!

Det finns dock en sak som är helt ok att smittas med:

Smittas MedCitat.jpg

Möten, del 4 av 4

Nu har vi talat om möten generellt, vi har berört några olika mötesverktyg och, hur du kan leda ett möte och idag är det dags för att avsluta mötet och vad händer sedan?

När du känner att mötet börjar avslutas är det viktigt att

  • du avslutar genom att upprepa vad ni talat om och vilka resultat och beslut som åstadkommits
  • ni tillsammans bestämmer nästa steg
  • ni dokumenterar VEM gör VAD och NÄR, upprättar en åtgärdslista helt enkelt
  • du ber deltagarna att reflektera över mötet och vad de har åstadkommit hittills
  • du berömmer deltagarna för deras engagemang och goda arbete
  • ni utvärderar mötet
  • du tackar deltagarna för deras insatser på mötet och för att de tog sig tid
  • du reflekterar över dina insatser som mötesledare – vad var bra och vad kan du förbättra
  • ni bokar tid för ett uppföljande möte

och när du har avslutat mötet och ni har skiljts åt är det viktigt att du distribuerar protokollet/minnesanteckningarna och åtgärdslistan så snart som möjligt, jag brukar skicka ut mötesdokumentationen inom 48 timmar.

Vill du veta mer om effektiva och väl genomförda möten? Tveka inte – kontakta mig gärna!