Assess behaviors and not just results

When star employees churn out great results, you might be tempted to pat them on the back and ask them to keep doing whatever it is they’re doing.

However, your job as a manager is to understand the behaviors that drive those results and ensure they are in line with your company’s values.

Here you have two ways to do that:

  1. Give separate ratings for behavior and results
    When you combine the two, you can easily give employees a pass for bad behavior when they’re producing positive outcomes. Assessing them separately ensures that you can give fair behavior ratings without obscuring the business results.
  2. Use 360-degree assessments
    These are better at assessing behaviors and their impact on other employees. Use the findings to set behavioral goals that each employee can work toward, such as ”treat my team with respect.”

 

Dagens tre ledarskapstips!

  1. När du ger feedback (eller tar emot för den delen) – var konkret, tydlig och far inte med skvaller.
  2. Visa dina medarbetare förtroende!
  3. Prata med dina medarbetare. Lär känna dem! Fråga dem hur de mår snarare än hur det går. Visa intresse för vem de är inte bara för vad de presterar.

Att arbeta hemifrån ger effektivare medarbetare!

På onsdag stänger Microsoft Sverige kontoret och personalen får jobba hemma istället, eftersom företaget har utlyst jobba-hemma-dagen. Företaget vill med det manifestera fördelarna med en mer flexibel syn på arbetet. Sju av tio svenskar med skrivbordsarbete anser sig jobba mer effektivt hemifrån.

När jag läser detta blir jag så otroligt glad för det visar på vikten att du som ledare visar förtroende för dina medarbetare. Det finns undersökningar som visar det som 7/10 svenskar anser – att de arbetar mer effektivt hemifrån.

Ja, det kan hända att de tillbringar en stund med tvätten, att de går ut på sociala medier och kommunicerar, att de gör ett privat ärende på arbetstid etc. men de får trots det mer gjort än de får på kontoret.

Det finns till och med undersökningar som visar på att medarbetare som får möjligheten att arbeta hemifrån arbetar mer utan att sätta upp tiden så är du som chef orolig, blir upprörd över att dina medarbetare lägger ut en rad på FB, LinkedIn, bloggen eller lägger i en tvättmaskin försök att se det i ett större sammanhang – du får mer ut av dina medarbetare om du visar dem förtroende och dina medarbetare mår bättre.

Frihet under ansvar!

Framgångsrika team!

Hur kommer det sig att vissa team fungerar och andra inte? Hur kommer det sig att vissa människor fungerar ihop och andra inte? Vem/vilka är det som skall förändra sitt sätt att relatera till varandra?

För mig är det självklart att alla inblandade parter alltid skall försöka anstränga sig för att komma överens med varandra. Så fungerar det tyvärr inte alltid ute i verkligheten – vi har generellt svårt att acceptera olikheter i stället för att värdera dem och ägnar en hel del tid till att försöka förändra oss själva och kanske än mer förändra andra.

Först – vad är ett team? Det finns många namn på detta kära barn: grupp, team, lag för att nämna några. Någon har sagt till mig att en grupp är ett begrepp för fler än två personer och att en grupp blir ett team först när alla i gruppen tar ansvar för uppgiften samt utvecklingen av gruppen och dess medlemmar. Jag håller med!

I ett väl fungerande team finns tillit, förtroende, olika kompetenser och erfarenheter samt olika typer av gruppbeteenden. Känslan av att alla behövs och att medlemmarnas olikheter används konstruktivt är påtagligt. Ett team är en grupp människor som relaterar till varandra genom samordning av och samverkan kring olika uppgifter.

För att lyckas relatera till sig själv och andra behöver man känna sig själv. En stor portion självinsikt är bra att ha med sig in i relationen till andra. Vi har alla styrkor och svagheter men det är viktigt att komma ihåg att vi alla är lika värdefulla.