Fem tips till dig som ledare!

Tipsen fungerar även bra till dig som är medarbetare, kollega, vän och medmänniska!

Bry dig om andra – på riktigt – och visa det i handling. Respektera alla människors lika värde. Behandla alla med respekt, även (och kanske särskilt) de som i stunden inte har något att ”erbjuda” dig. Visa omsorg också i de små detaljerna.

Slösa med förtroende till dem som förtjänar förtroende. Villkora förtroendet till de som tjänar på, och missbrukar, ditt förtroende. Men framförallt, försök så långt möjligt att ta risken att visa förtroende.

Lyssna först och tala sedan. Lyssna med både öron, ögon och hjärtat. Tro inte att du alltid vet vad som är viktigt för andra. Tro inte att du är ensam om att ha alla svar, eller alla frågor.

Lär dig av dina och andras erfarenheter. Se till att få feedback (och ge feedback) och ta ställning till hur du vill agera utifrån den. Tacka andra för den feedback de ger dig. Anse inte att du ”står ovanför” behovet av feedback.

Var ärlig. Säg sanningen. Visa var du står. Visa integritet. Manipulera inte andra genom att förvränga fakta. Använd ett rakt och tydligt språk.

🙂 Elaine