Att göra det svåra enkelt eller tvärtom…

Något jag tycker att vi alla är bra på så är det att göra det enkla svårt och jag undrar ofta hur det kommer sig?

Ta en så enkel sak som att ge BERÖM till exempel – alla blir glad av att få beröm, de flesta mår bra av att ge beröm och ändå är det enklare för många av oss att ge negativ kritik, dock lindar vi in det och kallar det feedback. Varför? För det är väl inte så enkelt att det är enklare för oss att vara elak än snäll? Att hellre trycka ner till än att lyfta upp?

Feedback är för mig en gåva så det är inget jag förringar tvärtom – jag är för feedback. Feedback som är konstruktiv och med en vilja att hjälpa, inte stjälpa. Feedback för att förstärka och bekräfta ett agerande som är bra – beröm!

Jag vill utmana er alla – nästa gång ni tänker en negativ tanke om er själva eller någon annan, ta ett djupt andetag och tänk en gång till och ta fram något som är bra, något som du kan berömma dig själv eller den andra för.

Tänk om… tänk BERÖM! Gör det svåra enkelt och håll det enkla enkelt – BERÖM!

beröm

Bättre arbetsmiljö med BERÖM!

(Text: Emelie Caiberth)
Vilka effekter har positiv feedback, och varför är det så viktigt?
berömElaine Breske Hirscher tipsar om hur du blir bättre på att ge och ta emot beröm.
Elaine är chef sedan många år samt föreläsare, och van att arbeta med arbetsrelationer.
– Jag tror att man ibland känner sig ovan och till och med lite löjlig när man berömmer andra. Vi är också ofta dåliga på att ta emot beröm.
Själv ger Elaine gärna beröm för att sprida glädje både internt och externt.
– Det har alltid varit viktigt för mig att tala om när någon gör någonting bra, för man blir ju glad. Jag blir glad av att göra någon annan glad.
Varför ska man ge varandra beröm?
– Bland annat så kan det vara motiverande arbetsmässigt. När man får en positiv belöning eller gör ett positivt erkännande blir ofta saker mycket roligare och enklare, och man anstränger sig lite mer.
– Det är också viktigt ur ett rent feedbackperspektiv: att man vet om vad man gjort bra och kan fortsätta med det i framtiden.
Hur man faktiskt levererar beröm är dock en viktig del att ha i åtanke.
– Det gäller att vara tydlig med sitt beröm och att man berömmer en specifik handling eller dylikt. Annars verkar det ofta som fjäsk, vilket aldrig uppskattas, säger Elaine.
Tips: Så blir du bättre på att ge beröm
1. Utgå från dig själv. Börja med att berömma dig själv, gärna högt framför spegeln. Det är en tränings- och vanesak, men när du väl kommer igång lär det gå av bara farten.
2. Känner du dig osäker och lite tafatt när du ska ge beröm på jobbet kan det vara bra att öva på familj och vänner.
3. Undvik att uppfattas som att du fjäskar. Beröm därför specifika saker och var tydlig med vad det är du berömmer.
4. Våga ta emot beröm. Det är alltid lättare att tala om saker man gjort dåligt, men genom att släppa in det positiva kan du stärka din självkänsla och i längden trivas bättre på jobbet.
5. Kom ihåg att glädje sprider glädje: genom att berömma någon annan känner du dig själv gladare.
Låt inte jantelagen hindra dig från att ge och ta emot beröm. Beröm är viktig positiv feedback och behöver ta utrymme!

Inga misslyckanden – bara feedback!

(repris från 2011 men lika aktuell idag)tillåt misstag

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare.

Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man är tydlig på att skilja mellan person och prestation. Enligt mitt sätt att se det så finns det egentligen inga misslyckanden – bara feedback.

Allt vi presterar eller inte presterar får vi feedback på – på ett eller annat sätt. Vi får det genom de resultat och de relationer vi uppnår. Dessutom kan vi få direkt feedback av någon person som vill hjälpa oss, t.ex. av vår chef eller ledare.

Människor reagerar väldigt olika på feedback. En del tar illa vid sig av minsta lilla negativa omdöme, medan andra har lätt för att ta till sig kritiken. Eftersom människor i allmänhet gillar uppmuntran brukar det vara bra att börja med det positiva man har att säga. Om man ger feedback till en enskild person inför en grupp ska den alltid vara positiv.

Muntlig dialog brukar ge bäst resultat, eftersom risken för missuppfattningar då minskar, men när det gäller positiv feedback finns även andra bra verktyg att tillgå. Du kan t ex skicka ett e-postmeddelande som bekräftar det positiva som du fört fram i den muntliga dialogen. Du kan uppmuntra till att arbeta aktivt med att ge feedback genom att t.ex. att ge någon form av symbolisk belöning.

Timingen är viktig när man ska ge feedback. En tumregel är exempelvis att inte ge kritik för ett misstag som personen i fråga begått för flera veckor sedan eller kanske ännu längre tillbaka i tiden.

Om man väljer att betrakta feedback som en positiv resurs snarare än ett hot, genom att vara tydlig med syftet och själv lära sig att ta emot feedback så kan det leda till ökad arbetsglädje och en ärlig kommunikation. Detta förebygger i sin tur konflikter och skitsnack och det i sig borgar för en ökad trivsel.

Genom att lära sig knepen för att ge och ta emot feedback så kan man förbättra stämningen på jobbet och, som en bonus, lära känna sina kollegor bättre. När vi får återkoppling på det vi gör kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre.

Såväl medarbetare, ledare som chefer vill ha och behöver få återkoppling på hur de bidrar till verksamheten, projektet och hur de samarbetar med sina chefer, ledare och kollegor. Det är viktigt för de flesta att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att ge beröm kan dessutom bli en god vana som så småningom sprider sig på arbetsplatsen, i projektet eller i omgivningen.

Det krävs mod och övning för att lära sig att hantera andras synpunkter på sin egen prestation. Det är viktigt att tänka på att försöka visa tacksamhet för att personen i fråga delat med sig av sina synpunkter. Det är bra om man kan undvika att inta försvarsposition eller börja argumentera.

Ledare och chefer ska ge sin personal återkoppling, men det är ofta svårt för ledaren och chefen att i sin tur få ärlig respons från medarbetarna. Övertaget och maktpositionen kan vara ett hinder för att medarbetarna ska våga ge kritik. Detta behöver ledare och chefer arbeta med och arbeta bort genom att t ex premiera de som har modet att ge feedback på ett konstruktivt sätt.

När du får feedback (oavsett om du är medarbetare, ledare eller chef) så försök alltid att visa tacksamhet för att personen delat med sig av sina synpunkter och är mån om att du ska kunna förbättras. Undvik misstaget att inta försvarsposition direkt och börja argumentera kritiken. Ta istället emot den och tacka personen i fråga för sin uppriktighet.

Feedbacktrappan är allmänt känd och används som ett konkret verktyg för att förstå hur vi som mottagare och givare av feedback kan förhålla oss.

FÖRSTÅ

FÖRKLARA

FÖRSVARA

FÖRNEKA

FÖRKASTA

Det intressanta är att det inte bara är vid negativ feedback som människor väljer att inte stå på översta steget utan även vid beröm. Detta är något som dessutom är enormt hämmande för de som ger feedback. Hur kul är det att fortsätta berömma någon som aldrig tar åt sig av berömmet utan bara förkastar det?

 • Tala bara för dig själv när du ger feedback.
 • Var specifik i din kritik
 • Kritisera aldrig någons personlighet eller egenskaper.
 • Var tydlig med syftet.
 • Tänk på att människor reagerar helt olika på feedback.
 • Om personen som tar emot din feedback intar försvarsställning och vill inleda en diskussion kring det som sagts så säg t ex ”Jag ville dela med mig av lite feedback till dig och jag hoppas att du uppskattar den. Jag tycker att vi sätter punkt för diskussionen här”.
 • Kom överens i verksamheten eller i projektet om en gemensam policy för hur feedback ska ges.

Jag har personligen under många år arbetat med feedback som ett verktyg i min roll som chef och ledare och har sett hur just det har blivit en framgångsfaktor i mitt ledarskap och i mina projekt. Såväl medarbetare som kunder har uppskattat det mervärde det tillför verksamheten och projektet.

Det är ovant för vissa ha en aktiv feedbackprocess i sin verksamhet och i sina projekt men efter en kort startsträcka så upplevs det av majoriteten som mycket positivt. När alla är införstådda med syftet med feedback så känns det ofta betydligt lättare att dela med sig av konstruktiv kritik. De allra flesta uppskattar nämligen feedback när det ges på rätt sätt och ett strukturerat sätt att ge feedback minskar risken för skitsnack avsevärt.

Jag är dessutom övertygad om att såväl ros som ris behövs för att åstadkomma framgång i sin verksamhet och i sina projekt speciellt och viktigt blir det i framtidens ledarskap. För framtidens medarbetare räcker det inte med en bra lön och förmåner utan de vill även få feedback på att de gör en bra prestation.

Som sagt både att ge och ta kritik är en stor utmaning. Men genom att få feedback på sina handlingar och prestationen får var och en möjlighet att kunna utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre. Gör det tillsammans. Hjälp varandra att må bättre och i förlängningen prestera bättre!

Go for it!

”Nej, det där klarar inte jag av!”

”Nej, det där klarar inte jag av!” Hur många gånger har du sagt det till dig själv? och trott på det? och låtit bli att ens försöka? Faktum är att vi människor är kapabla att klara av de mest hemska saker – om situationen kräver det. Men detta glömmer vi bort i vardagen och vi sätter ständigt upp hinder för oss själva.

 

Varför är det så och hur kommer det sig att vi reagerar med rädsla och inte nyfikenhet och glädje när vi ställs inför nya utmaningar och situationer. Hur kommer det sig att vi har så lätt att tro att vi inte kan och så svårt att tro att vi kan?

 

Jag tror det handlar mycket om att vi inte arbetar tillräckligt mycket med direkt konstruktiv och ärlig feedback. Skitsnack ägnar tyvärr många sig åt liksom snackar om varandra istället för med varandra. Varför är det så?

 

Alla behöver feedback. Vi behöver veta att vi är på rätt väg. Att vi är på väg mot de mål vi har satt upp med ett beteende och agerande som underlättar att vi tillsammans med andra kan må bra. Att bli sedd, bekräftad och få återkoppling på hur vi presterar och beter oss är en förutsättning för att kunna utvecklas och förbättras om det är det vi vill göra.

 

För bästa resultat ges feedback öga mot öga och direkt mellan de berörda parterna. Att agera på hörsägen är vanligt men inte alltid den mest framgångsrika vägen då muntlig och direkt återkoppling skapar en bättre förutsättning för att föra en dialog.

 

Tala i egen sak om möjligt och om någon framför feedback till dig rörande någon annan fråga personen om han/hon gett feedbacken till den han/hon ger feedback om. Om svaret är nej – be honom/henne göra det först innan du själv agerar.

 

Den som ger feedbacken ges ju vid muntlig återkoppling möjligheten att ge exempel och den som får feedbacken kan ställa frågor om det är så att något är oklart. Kommunikation består inte vara av ord utan ditt kroppsspråk, dina gester och miner bidrar ju och förstärker det du säger (och det du inte säger).

 

Om du ger feedback inför andra till en enskild person skall feedbacken alltid vara positiv. Det gäller all feedback i alla situationer till alla, såväl kollegor som medarbetare och alla andra. Återkoppling som syftar till en förändring eller innehåller kritik skall alltid ske i enrum.

 

Jag ser feedback som en gåva, ett verktyg för mig och andra att våga göra mer av det som jag är rädd för att jag inte klarar av. En gåva som ger mig möjligheten att försöka och en möjlighet att bli ett ännu bättre jag. Se feedback som en gåva du med – både när du ger och får!

 

Feedback stärker din självkänsla – det vet vi och feedback skiljer på person och prestation. När du får och ger feedback växer du som människa och nästa gång du ställs inför en utmaning så är möjligheten stor att du säger: ”Ja, det ska jag testa att göra. Det kommer jag att klara av.” och visst känns det bättre än att säga ”Nej, det där klarar inte jag av!”

 

Ge feedback! Ta emot feedback. Se feedback som en gåva, bland det finaste du kan ge och få. Det handlar om att HJÄLPA!

Feedback!

När jag tittade i min brevlåda så hittade jag ett litet paket 🙂

Tack Stefan Gunnarsson för din underbara bok ”Professionell Feedback”. Me like a lot 🙂

Ett citat från boken:

Se mig

Jag vill öka min självkännedom,
därför vill jag ha feedback på
hur jag uppfattas av andra.

Jag vill utvecklas i min yrkesroll,
därför vill jag ha feedback på
hur jag utför mitt arbete.

Jag vill ha goda relationer
därför vill jag ha feedback på
hur mitt beteende påverkar andra.

Jag vill bli sedd och bekräftad
därför vill jag ha feedback
för att känna mig intressant
och viktig.

Stefan Gunnarsson

Klart läsvärd bok! Läs den!

Åtta tips för att utveckla ditt ledarskap!

– Våga ifrågasätta dig själv

– Var inte rädd för att visa att du inte har alla svar alltid

– Våga prova en professionell coach

– Gå utanför din trygghetszon oftare

– Fråga dina medarbetare om de är nöjda med ditt ledarskap

– Fråga din chef om han eller hon är nöjd med ditt ledarskap

– Se till att ha balans mellan privatliv och arbetsliv

– Var uppmärksam på och tacksam för den feedback du får från andra

Feedback – lika lätt som svårt!

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare.

Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man är tydlig på att skilja mellan person och prestation. Enligt mitt sätt att se det så finns det egentligen inga misslyckanden – bara feedback.

Allt vi presterar eller inte presterar får vi feedback på – på ett eller annat sätt. Vi får det genom de resultat och de relationer vi uppnår. Dessutom kan vi få direkt feedback av någon person som vill hjälpa oss, t.ex. av vår chef eller ledare.

Människor reagerar väldigt olika på feedback. En del tar illa vid sig av minsta lilla negativa omdöme, medan andra har lätt för att ta till sig kritiken. Eftersom människor i allmänhet gillar uppmuntran brukar det vara bra att börja med det positiva man har att säga. Om man ger feedback till en enskild person inför en grupp ska den alltid vara positiv.

Muntlig dialog brukar ge bäst resultat, eftersom risken för missuppfattningar då minskar, men när det gäller positiv feedback finns även andra bra verktyg att tillgå. Du kan t ex skicka ett e-postmeddelande som bekräftar det positiva som du fört fram i den muntliga dialogen. Du kan uppmuntra till att arbeta aktivt med att ge feedback genom att t.ex. att ge någon form av symbolisk belöning.

Timingen är viktig när man ska ge feedback. En tumregel är exempelvis att inte ge kritik för ett misstag som personen i fråga begått för flera veckor sedan eller kanske ännu längre tillbaka i tiden.

Om man väljer att betrakta feedback som en positiv resurs snarare än ett hot, genom att vara tydlig med syftet och själv lära sig att ta emot feedback så kan det leda till ökad arbetsglädje och en ärlig kommunikation. Detta förebygger i sin tur konflikter och skitsnack och det i sig borgar för en ökad trivsel.

Genom att lära sig knepen för att ge och ta emot feedback så kan man förbättra stämningen på jobbet och, som en bonus, lära känna sina kollegor bättre. När vi får återkoppling på det vi gör kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre.

Såväl medarbetare, ledare som chefer vill ha och behöver få återkoppling på hur de bidrar till verksamheten, projektet och hur de samarbetar med sina chefer, ledare och kollegor. Det är viktigt för de flesta att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att ge beröm kan dessutom bli en god vana som så småningom sprider sig på arbetsplatsen, i projektet eller i omgivningen.

Det krävs mod och övning för att lära sig att hantera andras synpunkter på sin egen prestation. Det är viktigt att tänka på att försöka visa tacksamhet för att personen i fråga delat med sig av sina synpunkter. Det är bra om man kan undvika att inta försvarsposition eller börja argumentera.

Ledare och chefer ska ge sin personal återkoppling, men det är ofta svårt för ledaren och chefen att i sin tur få ärlig respons från medarbetarna. Övertaget och maktpositionen kan vara ett hinder för att medarbetarna ska våga ge kritik. Detta behöver ledare och chefer arbeta med och arbeta bort genom att t ex premiera de som har modet att ge feedback på ett konstruktivt sätt.

När du får feedback (oavsett om du är medarbetare, ledare eller chef) så försök alltid att visa tacksamhet för att personen delat med sig av sina synpunkter och är mån om att du ska kunna förbättras. Undvik misstaget att inta försvarsposition direkt och börja argumentera kritiken. Ta istället emot den och tacka personen i fråga för sin uppriktighet.

Feedbacktrappan är allmänt känd och används som ett konkret verktyg för att förstå hur vi som mottagare och givare av feedback kan förhålla oss.

FÖRSTÅ/FÖRÄNDRA/FÖRBLI

FÖRKLARA

FÖRSVARA

FÖRNEKA

FÖRKASTA

Det intressanta är att det inte bara är vid negativ feedback som människor väljer att inte stå på översta steget utan även vid beröm. Detta är något som dessutom är enormt hämmande för de som ger feedback. Hur kul är det att fortsätta berömma någon som aldrig tar åt sig av berömmet utan bara förkastar det?

 • Tala bara för dig själv när du ger feedback.
 • Var specifik i din kritik
 • Kritisera aldrig någons personlighet eller egenskaper.
 • Var tydlig med syftet.
 • Tänk på att människor reagerar helt olika på feedback.
 • Om personen som tar emot din feedback intar försvarsställning och vill inleda en diskussion kring det som sagts så säg t ex ”Jag ville dela med mig av lite feedback till dig och jag hoppas att du uppskattar den. Jag tycker att vi sätter punkt för diskussionen här”.
 • Kom överens i verksamheten eller i projektet om en gemensam policy för hur feedback ska ges.

Jag har personligen under många år arbetat med feedback som ett verktyg i min roll som chef och ledare och har sett hur just det har blivit en framgångsfaktor i mitt ledarskap och i mina projekt. Såväl medarbetare som kunder har uppskattat det mervärde det tillför verksamheten och projektet.

Det är ovant en del personer ha en aktiv feedbackprocess i sin verksamhet och i sina projekt men efter en kort startsträcka så upplevs det av majoriteten som mycket positivt. När alla är införstådda med syftet med feedback så känns det ofta betydligt lättare att dela med sig av konstruktiv kritik. De allra flesta uppskattar nämligen feedback när det ges på rätt sätt och ett strukturerat sätt att ge feedback minskar risken för skitsnack avsevärt.

Jag är dessutom övertygad om att såväl ros som ris behövs för att åstadkomma framgång i sin verksamhet och i sina projekt speciellt och viktigt blir det i framtidens ledarskap. För framtidens medarbetare räcker det inte med en bra lön och förmåner utan de vill även få feedback på att de gör en bra prestation.

Som sagt både att ge och ta kritik är en stor utmaning. Men genom att få feedback på sina handlingar och prestationen får var och en möjlighet att kunna utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre. Gör det tillsammans. Hjälp varandra att må bättre och i förlängningen prestera bättre!

Go for it!

Leda lika smart som en gås!

Är du lika smart som en gås? Det brukar ju heta dum som en gås men den här lilla historien kanske bevisar motsatsen.

Varje gås flyger med egna vingar, men genom att flyga i V-formation ökar flocken effekten med 71% jämfört med om varje fågel flög ensam. Människor som arbetar i gemensam riktning och har en känsla av samhörighet kommer fortare och lättare till målet, eftersom de får hjälp av andra.

Så snart en gås faller ur formationen, återtar den sin plats så fort som möjligt, för att dra nyttan av den framförvararande gåsens lyftkraft. Om vi vore lika smarta som gäss är, skulle vi snabbt inse att det är lättare att jobba i ett team som har ett gemensamt mål och själv också jobba för detta än att försöka skapa egna mål och vägar.

När ledargåsen blir trött, flyttar den bakåt i formationen och en annan gås intar ledarplatsen. Gott ledarskap innebär att man uppmärksammar teammedlemmarnas starka sidor och låter dem växeldra framåt.

Gässen i formationen skriker bakifrån för att heja på de främsta och hålla farten. När vi blir lika smarta som gässen kommer även vi att bistå och stödja varandra på detta sätt för när vi aktivt ger varandra feedback och beröm ger det energi till alla i teamet att upprätthålla framdriften.

Så det kanske är dags för oss att mynta ett nytt uttryck – smart som en gås 🙂!

Dagens tre ledarskapstips!

 1. När du ger feedback (eller tar emot för den delen) – var konkret, tydlig och far inte med skvaller.
 2. Visa dina medarbetare förtroende!
 3. Prata med dina medarbetare. Lär känna dem! Fråga dem hur de mår snarare än hur det går. Visa intresse för vem de är inte bara för vad de presterar.

Feedback – lättare sagt än gjort!

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare.

Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man är tydlig på att skilja mellan person och prestation. Enligt mitt sätt att se det så finns det egentligen inga misslyckanden – bara feedback.

Det är också viktigt att feedbacken är konkret, dvs du måste vara klar över och kunna förmedla vad det är i personens prestation som kan behöva förbättras – ge konkreta exempel.

Det är också viktigt att du inte far med skvaller. Med det menar jag exempel som ”den har sagt att den andra sade så” eller ”jag har hört att” etc. När du framför feedback måste du veta vem som har sagt vad och varför.

Allt vi presterar eller inte presterar får vi feedback på – på ett eller annat sätt. Vi får det genom de resultat och de relationer vi uppnår. Dessutom kan vi få direkt feedback av någon person som vill hjälpa oss, t.ex. av vår chef eller ledare.

Människor reagerar väldigt olika på feedback. En del tar illa vid sig av minsta lilla negativa omdöme, medan andra har lätt för att ta till sig kritiken. Eftersom människor i allmänhet gillar uppmuntran brukar det vara bra att börja med det positiva man har att säga. Om man ger feedback till en enskild person inför en grupp ska den alltid vara positiv.

Muntlig dialog brukar ge bäst resultat, eftersom risken för missuppfattningar då minskar, men när det gäller positiv feedback finns även andra bra verktyg att tillgå. Du kan t ex skicka ett e-postmeddelande som bekräftar det positiva som du fört fram i den muntliga dialogen. Du kan uppmuntra till att arbeta aktivt med att ge feedback genom att t.ex. att ge någon form av symbolisk belöning.

Timingen är viktig när man ska ge feedback. En tumregel är exempelvis att inte ge kritik för ett misstag som personen i fråga begått för flera veckor sedan eller kanske ännu längre tillbaka i tiden.

Om man väljer att betrakta feedback som en positiv resurs snarare än ett hot, genom att vara tydlig med syftet och själv lära sig att ta emot feedback så kan det leda till ökad arbetsglädje och en ärlig kommunikation. Detta förebygger i sin tur konflikter och skitsnack och det i sig borgar för en ökad trivsel.

Genom att lära sig knepen för att ge och ta emot feedback så kan man förbättra stämningen på jobbet och, som en bonus, lära känna sina kollegor bättre. När vi får återkoppling på det vi gör kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre.

Såväl medarbetare, ledare som chefer vill ha och behöver få återkoppling på hur de bidrar till verksamheten, projektet och hur de samarbetar med sina chefer, ledare och kollegor. Det är viktigt för de flesta att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att ge beröm kan dessutom bli en god vana som så småningom sprider sig på arbetsplatsen, i projektet eller i omgivningen.

Det krävs mod och övning för att lära sig att hantera andras synpunkter på sin egen prestation. Det är viktigt att tänka på att försöka visa tacksamhet för att personen i fråga delat med sig av sina synpunkter. Det är bra om man kan undvika att inta försvarsposition eller börja argumentera.

Ledare och chefer ska ge sin personal återkoppling, men det är ofta svårt för ledaren och chefen att i sin tur få ärlig respons från medarbetarna. Övertaget och maktpositionen kan vara ett hinder för att medarbetarna ska våga ge kritik. Detta behöver ledare och chefer arbeta med och arbeta bort genom att t ex premiera de som har modet att ge feedback på ett konstruktivt sätt.

När du får feedback (oavsett om du är medarbetare, ledare eller chef) så försök alltid att visa tacksamhet för att personen delat med sig av sina synpunkter och är mån om att du ska kunna förbättras. Undvik misstaget att inta försvarsposition direkt och börja argumentera kritiken. Ta istället emot den och tacka personen i fråga för sin uppriktighet.

Feedbacktrappan är allmänt känd och används som ett konkret verktyg för att förstå hur vi som mottagare och givare av feedback kan förhålla oss.

FÖRSTÅ

FÖRKLARA

FÖRSVARA

FÖRNEKA

FÖRKASTA

Det intressanta är att det inte bara är vid negativ feedback som människor väljer att inte stå på översta steget utan även vid beröm. Detta är något som dessutom är enormt hämmande för de som ger feedback. Hur kul är det att fortsätta berömma någon som aldrig tar åt sig av berömmet utan bara förkastar det?

 • Tala bara för dig själv när du ger feedback. 
 • Var specifik i din kritik 
 • Kritisera aldrig någons personlighet eller egenskaper. 
 • Var tydlig med syftet. 
 • Tänk på att människor reagerar helt olika på feedback. 
 • Om personen som tar emot din feedback intar försvarsställning och vill inleda en diskussion kring det som sagts så säg t ex ”Jag ville dela med mig av lite feedback till dig och jag hoppas att du uppskattar den. Jag tycker att vi sätter punkt för diskussionen här”.
 • Kom överens i verksamheten eller i projektet om en gemensam policy för hur feedback ska ges.

Jag har personligen under många år arbetat med feedback som ett verktyg i min roll som chef och ledare och har sett hur just det har blivit en framgångsfaktor i mitt ledarskap och i mina projekt. Såväl medarbetare som kunder har uppskattat det mervärde det tillför verksamheten och projektet.

Det är ovant för vissa ha en aktiv feedbackprocess i sin verksamhet och i sina projekt men efter en kort startsträcka så upplevs det av majoriteten som mycket positivt. När alla är införstådda med syftet med feedback så känns det ofta betydligt lättare att dela med sig av konstruktiv kritik. De allra flesta uppskattar nämligen feedback när det ges på rätt sätt och ett strukturerat sätt att ge feedback minskar risken för skitsnack avsevärt.

Jag är dessutom övertygad om att såväl ros som ris behövs för att åstadkomma framgång i sin verksamhet och i sina projekt speciellt och viktigt blir det i framtidens ledarskap. För framtidens medarbetare räcker det inte med en bra lön och förmåner utan de vill även få feedback på att de gör en bra prestation.

Som sagt både att ge och ta kritik är en stor utmaning. Men genom att få feedback på sina handlingar och prestationen får var och en möjlighet att kunna utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre. Gör det tillsammans. Hjälp varandra att må bättre och i förlängningen prestera bättre!

Go for it!