Assess behaviors and not just results

When star employees churn out great results, you might be tempted to pat them on the back and ask them to keep doing whatever it is they’re doing. However, your job as a manager is to understand the behaviors that drive those results and ensure they are in line with your company’s values. Here you […]

Läs mer

Arbetsmiljö!

En bra arbetsmiljö kännetecknas av…. Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av – Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap – Att kunna påverka och planera sitt eget arbete – Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas – Att kommunikationen är öppen och tydlig – Att man respekterar varandra – Att få […]

Läs mer

Sjuk men ändå på jobbet? Varför?

Det är många av oss som är på jobbet trots att vi är sjuka. Vi går dit trots att vi är stora smittbärare och riskerar att våra kollegor blir sjuka. Vi tar med oss våra sjuka barn, barn som är för sjuka för att vara på dagis/i skolan. Barn som kan smitta våra kollegor. Så dumt […]

Läs mer

Arbetsmiljö är…

allt det du har omkring dig på jobbet som påverkar din och dina medarbetares hälsa på något sätt – såväl psykiskt och fyskiskt. Arbetsredskap, maskiner, luften, ljudet, ljuset, hur du arbetar, hur arbetet är organiserat, trivseln på arbetsplatsen, hur ni förhåller er till varandra etc. Allt detta och mer därtill är arbetsmiljö och det påverkar […]

Läs mer

Det som mäts blir gjort!

Ett projekt blir aldrig framgångsrikt endast på det projektteamet och dess medlemmar kan eller vet. Det är vad de gör – deras beteende – som spelar störst roll. Med ett effektivt och modernt ledarskap kommer de flesta att göra det rätta. Det som mäts blir gjort. En lite sliten och tråkig sanning – men fortfarande en sanning. För att veta […]

Läs mer

Tanketips!

Det har beräknats att genomsnittsmänniskan tänker omkring 50 000 tankar per dag. En del av dem är positiva och produktiva. Olyckligtvis är många också negativa – arga, skrämda, pessimistiska, bekymrade. Den viktiga frågan att ställa sig är inte om man kommer att tänka negativa tankar – det gör man – utan vad man väljer att göra med […]

Läs mer

Feedback – lättare sagt än gjort!

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare. Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man […]

Läs mer