”Nej, det där klarar inte jag av!”

”Nej, det där klarar inte jag av!” Hur många gånger har du sagt det till dig själv? och trott på det? och låtit bli att ens försöka? Faktum är att vi människor är kapabla att klara av de mest hemska saker – om situationen kräver det. Men detta glömmer vi bort i vardagen och vi sätter ständigt upp hinder för oss själva.

 

Varför är det så och hur kommer det sig att vi reagerar med rädsla och inte nyfikenhet och glädje när vi ställs inför nya utmaningar och situationer. Hur kommer det sig att vi har så lätt att tro att vi inte kan och så svårt att tro att vi kan?

 

Jag tror det handlar mycket om att vi inte arbetar tillräckligt mycket med direkt konstruktiv och ärlig feedback. Skitsnack ägnar tyvärr många sig åt liksom snackar om varandra istället för med varandra. Varför är det så?

 

Alla behöver feedback. Vi behöver veta att vi är på rätt väg. Att vi är på väg mot de mål vi har satt upp med ett beteende och agerande som underlättar att vi tillsammans med andra kan må bra. Att bli sedd, bekräftad och få återkoppling på hur vi presterar och beter oss är en förutsättning för att kunna utvecklas och förbättras om det är det vi vill göra.

 

För bästa resultat ges feedback öga mot öga och direkt mellan de berörda parterna. Att agera på hörsägen är vanligt men inte alltid den mest framgångsrika vägen då muntlig och direkt återkoppling skapar en bättre förutsättning för att föra en dialog.

 

Tala i egen sak om möjligt och om någon framför feedback till dig rörande någon annan fråga personen om han/hon gett feedbacken till den han/hon ger feedback om. Om svaret är nej – be honom/henne göra det först innan du själv agerar.

 

Den som ger feedbacken ges ju vid muntlig återkoppling möjligheten att ge exempel och den som får feedbacken kan ställa frågor om det är så att något är oklart. Kommunikation består inte vara av ord utan ditt kroppsspråk, dina gester och miner bidrar ju och förstärker det du säger (och det du inte säger).

 

Om du ger feedback inför andra till en enskild person skall feedbacken alltid vara positiv. Det gäller all feedback i alla situationer till alla, såväl kollegor som medarbetare och alla andra. Återkoppling som syftar till en förändring eller innehåller kritik skall alltid ske i enrum.

 

Jag ser feedback som en gåva, ett verktyg för mig och andra att våga göra mer av det som jag är rädd för att jag inte klarar av. En gåva som ger mig möjligheten att försöka och en möjlighet att bli ett ännu bättre jag. Se feedback som en gåva du med – både när du ger och får!

 

Feedback stärker din självkänsla – det vet vi och feedback skiljer på person och prestation. När du får och ger feedback växer du som människa och nästa gång du ställs inför en utmaning så är möjligheten stor att du säger: ”Ja, det ska jag testa att göra. Det kommer jag att klara av.” och visst känns det bättre än att säga ”Nej, det där klarar inte jag av!”

 

Ge feedback! Ta emot feedback. Se feedback som en gåva, bland det finaste du kan ge och få. Det handlar om att HJÄLPA!

Feedback – lättare sagt än gjort!

Att ta och ge kritik på jobbet eller överhuvudtaget är en stor utmaning för många av oss. Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv ta emot svidande kritik så avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare.

Det viktigaste med all former av feedback, som jag ser det, är att man är tydlig på att skilja mellan person och prestation. Enligt mitt sätt att se det så finns det egentligen inga misslyckanden – bara feedback.

Det är också viktigt att feedbacken är konkret, dvs du måste vara klar över och kunna förmedla vad det är i personens prestation som kan behöva förbättras – ge konkreta exempel.

Det är också viktigt att du inte far med skvaller. Med det menar jag exempel som ”den har sagt att den andra sade så” eller ”jag har hört att” etc. När du framför feedback måste du veta vem som har sagt vad och varför.

Allt vi presterar eller inte presterar får vi feedback på – på ett eller annat sätt. Vi får det genom de resultat och de relationer vi uppnår. Dessutom kan vi få direkt feedback av någon person som vill hjälpa oss, t.ex. av vår chef eller ledare.

Människor reagerar väldigt olika på feedback. En del tar illa vid sig av minsta lilla negativa omdöme, medan andra har lätt för att ta till sig kritiken. Eftersom människor i allmänhet gillar uppmuntran brukar det vara bra att börja med det positiva man har att säga. Om man ger feedback till en enskild person inför en grupp ska den alltid vara positiv.

Muntlig dialog brukar ge bäst resultat, eftersom risken för missuppfattningar då minskar, men när det gäller positiv feedback finns även andra bra verktyg att tillgå. Du kan t ex skicka ett e-postmeddelande som bekräftar det positiva som du fört fram i den muntliga dialogen. Du kan uppmuntra till att arbeta aktivt med att ge feedback genom att t.ex. att ge någon form av symbolisk belöning.

Timingen är viktig när man ska ge feedback. En tumregel är exempelvis att inte ge kritik för ett misstag som personen i fråga begått för flera veckor sedan eller kanske ännu längre tillbaka i tiden.

Om man väljer att betrakta feedback som en positiv resurs snarare än ett hot, genom att vara tydlig med syftet och själv lära sig att ta emot feedback så kan det leda till ökad arbetsglädje och en ärlig kommunikation. Detta förebygger i sin tur konflikter och skitsnack och det i sig borgar för en ökad trivsel.

Genom att lära sig knepen för att ge och ta emot feedback så kan man förbättra stämningen på jobbet och, som en bonus, lära känna sina kollegor bättre. När vi får återkoppling på det vi gör kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre.

Såväl medarbetare, ledare som chefer vill ha och behöver få återkoppling på hur de bidrar till verksamheten, projektet och hur de samarbetar med sina chefer, ledare och kollegor. Det är viktigt för de flesta att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att ge beröm kan dessutom bli en god vana som så småningom sprider sig på arbetsplatsen, i projektet eller i omgivningen.

Det krävs mod och övning för att lära sig att hantera andras synpunkter på sin egen prestation. Det är viktigt att tänka på att försöka visa tacksamhet för att personen i fråga delat med sig av sina synpunkter. Det är bra om man kan undvika att inta försvarsposition eller börja argumentera.

Ledare och chefer ska ge sin personal återkoppling, men det är ofta svårt för ledaren och chefen att i sin tur få ärlig respons från medarbetarna. Övertaget och maktpositionen kan vara ett hinder för att medarbetarna ska våga ge kritik. Detta behöver ledare och chefer arbeta med och arbeta bort genom att t ex premiera de som har modet att ge feedback på ett konstruktivt sätt.

När du får feedback (oavsett om du är medarbetare, ledare eller chef) så försök alltid att visa tacksamhet för att personen delat med sig av sina synpunkter och är mån om att du ska kunna förbättras. Undvik misstaget att inta försvarsposition direkt och börja argumentera kritiken. Ta istället emot den och tacka personen i fråga för sin uppriktighet.

Feedbacktrappan är allmänt känd och används som ett konkret verktyg för att förstå hur vi som mottagare och givare av feedback kan förhålla oss.

FÖRSTÅ

FÖRKLARA

FÖRSVARA

FÖRNEKA

FÖRKASTA

Det intressanta är att det inte bara är vid negativ feedback som människor väljer att inte stå på översta steget utan även vid beröm. Detta är något som dessutom är enormt hämmande för de som ger feedback. Hur kul är det att fortsätta berömma någon som aldrig tar åt sig av berömmet utan bara förkastar det?

  • Tala bara för dig själv när du ger feedback. 
  • Var specifik i din kritik 
  • Kritisera aldrig någons personlighet eller egenskaper. 
  • Var tydlig med syftet. 
  • Tänk på att människor reagerar helt olika på feedback. 
  • Om personen som tar emot din feedback intar försvarsställning och vill inleda en diskussion kring det som sagts så säg t ex ”Jag ville dela med mig av lite feedback till dig och jag hoppas att du uppskattar den. Jag tycker att vi sätter punkt för diskussionen här”.
  • Kom överens i verksamheten eller i projektet om en gemensam policy för hur feedback ska ges.

Jag har personligen under många år arbetat med feedback som ett verktyg i min roll som chef och ledare och har sett hur just det har blivit en framgångsfaktor i mitt ledarskap och i mina projekt. Såväl medarbetare som kunder har uppskattat det mervärde det tillför verksamheten och projektet.

Det är ovant för vissa ha en aktiv feedbackprocess i sin verksamhet och i sina projekt men efter en kort startsträcka så upplevs det av majoriteten som mycket positivt. När alla är införstådda med syftet med feedback så känns det ofta betydligt lättare att dela med sig av konstruktiv kritik. De allra flesta uppskattar nämligen feedback när det ges på rätt sätt och ett strukturerat sätt att ge feedback minskar risken för skitsnack avsevärt.

Jag är dessutom övertygad om att såväl ros som ris behövs för att åstadkomma framgång i sin verksamhet och i sina projekt speciellt och viktigt blir det i framtidens ledarskap. För framtidens medarbetare räcker det inte med en bra lön och förmåner utan de vill även få feedback på att de gör en bra prestation.

Som sagt både att ge och ta kritik är en stor utmaning. Men genom att få feedback på sina handlingar och prestationen får var och en möjlighet att kunna utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre. Gör det tillsammans. Hjälp varandra att må bättre och i förlängningen prestera bättre!

Go for it!