Solidaritet – på arbetsplatsen, existerar det?

På Wikipedia kan du läsa detta om Solidaritet Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa. Som juridisk term avseende ett förhållande, i synnerhet borgensman, gäldenär, eller delägare, där en gemenskap är av den arten att den […]

Läs mer

Våga bli frisk när du är sjuk!

Anledningen till att vi går till arbetet trots sjukdom beror på att vi har för mycket att göra, 55 procent av de tillfrågade har svarat att det är främsta skälet, 24 procent av ekonomiska skäl, 13 procent olika skäl och 7 procent på grund av inbokade möten. Jag var under många år en hängiven anhängare av […]

Läs mer

Arbetsmiljö är…

allt det du har omkring dig på jobbet som påverkar din och dina medarbetares hälsa på något sätt – såväl psykiskt och fyskiskt. Arbetsredskap, maskiner, luften, ljudet, ljuset, hur du arbetar, hur arbetet är organiserat, trivseln på arbetsplatsen, hur ni förhåller er till varandra etc. Allt detta och mer därtill är arbetsmiljö och det påverkar […]

Läs mer

Fem tips för god arbetsmiljö!

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av: att uppleva trivsel, samvaro, vänskap att kunna påverka och planera sitt eget arbete att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas att kommunikationen är öppen och tydlig att man respekterar varandra att få variation för kropp och själ att få feedback på det man […]

Läs mer

Ledarskap, kommunikation & arbetsmiljö – hänger ihop!

Forskning har visat att alla behöver ha ledare eller andra betydelsefulla personer i sin omgivning som bekräftar oss som människor. Detta behöver vi för att våga ta egna initiativ, tro på vår egen kapacitet och vår förmåga och för att må bra. När vi blir bekräftade växer vi personlighetsmässigt och vågar anta och hantera utmaningar Att […]

Läs mer

Att arbeta hemifrån ger effektivare medarbetare!

På onsdag stänger Microsoft Sverige kontoret och personalen får jobba hemma istället, eftersom företaget har utlyst jobba-hemma-dagen. Företaget vill med det manifestera fördelarna med en mer flexibel syn på arbetet. Sju av tio svenskar med skrivbordsarbete anser sig jobba mer effektivt hemifrån. När jag läser detta blir jag så otroligt glad för det visar på […]

Läs mer

Är du nöjd?

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, levererar högre kvalitet, har högre moral och lojalitet, tar mer ansvar, samarbetar bättre, ser möjligheter lättare, är mer närvarande på arbetet, är bättre problemlösare och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, en ökad trivsel, lägre sjukskrivning etc.

Läs mer