Fem tips för god arbetsmiljö!

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av:

 • att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
 • att kunna påverka och planera sitt eget arbete
 • att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
 • att kommunikationen är öppen och tydlig
 • att man respekterar varandra
 • att få variation för kropp och själ
 • att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
 • att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
 • att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
 • att kunna känna trygghet
 • att veta när man har gjort ett bra jobb
 • att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
 • att få göra fel
 • att få hjälp och stöd

Fem tips som hjälper dig att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap:

 1. Kommunicera, kommunicera och kommunicera.
 2. Arbeta aktivt med och kommunicera tydliga målbilder!
 3. Skapa delaktighet och laganda! Var en förebild för resten av gruppen. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel.
 4. Arbeta aktivt med feedback. Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv feedback, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
 5. Var förberedd på hur du ska hantera konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog för att undvika större konflikter.

Ledarskap, kommunikation & arbetsmiljö – hänger ihop!

Forskning har visat att alla behöver ha ledare eller andra betydelsefulla personer i sin omgivning som bekräftar oss som människor. Detta behöver vi för att våga ta egna initiativ, tro på vår egen kapacitet och vår förmåga och för att må bra. När vi blir bekräftade växer vi personlighetsmässigt och vågar anta och hantera utmaningar Att må bra är en förutsättning för att vara nöjd.

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, håller högre kvalitet i sitt arbete, har högre moral, lojalitet, är ansvarstagande, ger ett bättre bemötande, samarbetar bättre, har lättare att se möjligheter och att lösa problem och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, ökad trivsel etc.

Det finns som ni ser en mängd positiva effekter som ledaren kan uppnå med sitt ledarskap. En ledare som arbetar aktivt med kommunikation, tydliga målbilder, feedback, att lyssna, som är lyhörd, som har förmågan att se helheten och har egen prestationsmotivation och som kan förmedla prestationsmotivation har större möjligheter att få nöjda medarbetare och på så sätt skapa en god arbetsmiljö.

En ledare som är mogen och balanserad och har en sund självkänsla med förmågan till självinsikt och att reflektera sitt eget och andras beteenden. En ledare som lyssnar på och respekterar medarbetarna och dess synpunkter och förslag. En ledare som förstår hur viktigt det är med feedback för utförd prestation. En ledare som mår bra och samtidigt med sitt ledarskap får medarbetarna att må bra.

För att sammanfatta det hela så handlar ledarskap mycket om sunt förnuft. Föregå med gott exempel, var en förebild, var en coachande ledare, arbeta aktivt med feedback, kommunicera och ha en positiv människosyn! Du får glada och nöjda medarbetare som trivs och ni uppnår en god arbetsmiljö. Du mår bra och dina medarbetare mår bra. Dessutom står du rustad inför framtidens medarbetare som kräver en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap.

Att arbeta hemifrån ger effektivare medarbetare!

På onsdag stänger Microsoft Sverige kontoret och personalen får jobba hemma istället, eftersom företaget har utlyst jobba-hemma-dagen. Företaget vill med det manifestera fördelarna med en mer flexibel syn på arbetet. Sju av tio svenskar med skrivbordsarbete anser sig jobba mer effektivt hemifrån.

När jag läser detta blir jag så otroligt glad för det visar på vikten att du som ledare visar förtroende för dina medarbetare. Det finns undersökningar som visar det som 7/10 svenskar anser – att de arbetar mer effektivt hemifrån.

Ja, det kan hända att de tillbringar en stund med tvätten, att de går ut på sociala medier och kommunicerar, att de gör ett privat ärende på arbetstid etc. men de får trots det mer gjort än de får på kontoret.

Det finns till och med undersökningar som visar på att medarbetare som får möjligheten att arbeta hemifrån arbetar mer utan att sätta upp tiden så är du som chef orolig, blir upprörd över att dina medarbetare lägger ut en rad på FB, LinkedIn, bloggen eller lägger i en tvättmaskin försök att se det i ett större sammanhang – du får mer ut av dina medarbetare om du visar dem förtroende och dina medarbetare mår bättre.

Frihet under ansvar!

Är du nöjd?

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, levererar högre kvalitet, har högre moral och lojalitet, tar mer ansvar, samarbetar bättre, ser möjligheter lättare, är mer närvarande på arbetet, är bättre problemlösare och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, en ökad trivsel, lägre sjukskrivning etc.