Flip the Coin

Every single moment, of every single day contains a choice. We decide whether we’re going to enjoy and appreciate what we’re doing, or find reasons to criticise and resent it. No matter how stuck we may feel, that choice is always present. It’s just sometimes, it’s hard to see it. You might be in circumstances that appear to be full of problems and difficulties, yet, if you look more carefully, there’s another side to the coin. 

In memorian – Johann W Hirscher 1943-2013 ❤️

Självmord har många överlevande! Hjälp oss att överleva!

Vi har äntligen börjat tala om självmord i Sverige, en fruktansvärd upplevelse för oss anhöriga som lämnas kvar ofta helt utan svar – vi som överlever självmordet!

Vi som ska försöka förstå, vi som ska försöka överleva, vi som ska försöka acceptera, vi som blir lämnade kvar. Vi som behöver stöd och stöttning av nära, kära och framförallt samhället – för att komma vidare.

Vi blir ofta lämnade utan stöd och stöttning, många ser på oss med en blick som ska ge oss någon form av skuld och skam.

Glöm inte bort att vi har drabbats av en ofattbar tragedi som många av oss inte kunnat förutse eller där vi stått vid sidan om och gjort allt vi kunnat men det räckte inte.

Livet blir aldrig detsamma, men det går att överleva, det vet jag av personlig erfarenhet!

Pappa – du fattas oss!

Realtidsfeedback

Om en medarbetare gör något som är värt beröm eller inte är bra genomfört behövs detta kommuniceras redan samma dag. Det kallas för realtidsfeedback. Feedback behöver ges omedelbart. Har du inte den tiden, lägg in den tiden. Man kan tycka att dagen efter räcker och visst, det är ok men samma dag är bättre.

When the going gets tough…

It was Joseph Kennedy, from the US political dynasty, who first coined the phrase ‘when the going gets tough, the tough get going’. Billy Ocean was decades late to the party when his hit song made the charts! Clearly, this sentiment continues to strike a chord. We’ve all found ourselves dealing with tough situations where we’ve had to find an extra gear. No matter how ‘soft’ we might otherwise be, we get on and get through it. Although you’re facing a challenge, once you get going, the ‘tough’ will disappear.