Återkoppling vid rekrytering = respekt till den sökanden, borde vara självklart…?

Alla som sökt arbete vid något tillfälle vet hur nervöst det kan vara, du hittar den där tjänsten som du så gärna vill ha, i bästa fall får du komma på en intervju, du genomför en intervju, blir kallad på en intervju till och sedan händer ingenting, ingenting, ingenting.
Personligen tycker jag det är så respektlöst för de företag eller för den delen rektyteringsföretag att inte återkoppla till den som sökt jobbet. Hellre ett standardmeddelande som tackar för visat intresse och meddela att tjänsten gått till någon annan än att bemöta honom/henne med total tystnad. Det säger rätt mycket om företagens företagskultur och värderingar i bemötandet de ger människor som vill börja arbeta för dem. Vad tycker du?