Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U

Så underbart roligt att få möjligheten att utbilda igen även om det är helt utan att träffa mina kursdeltagare…

Förra veckan körde ett gång igång e-kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U och nu på onsdag kör ytterligare ett gäng igång.

Utbildningen motsvarar en tvådagars utbildning med ca 80 timmars självstudier däremellan… som utförs under fyra veckor. Efter utbildningen och godkänt kunskapsprov erhåller du ett Utbildningsbevis.

Är du intresserad av att under fyra veckor utbilda dig själv eller någon av dina medarbetare…?

Just nu Coronapris – 1.950 kr per person exklusive moms för företag, 1.750 kr per person inklusive moms för privatperson. Paketpris för företag 15.000 kronor exklusive moms för upp till 10 deltagare.

Nedan ser du utbildningens innehåll och upplägg…

Med i gänget men ändå inte

Att arbeta i projekt och lyckas med ledarskapet kräver en mycket duktig, lyhörd och engagerad projektledare. Han eller hon skall få alla i projektet att arbeta mot samma mål oavsett vilken organisation dess medarbetare kommer ifrån.

Många projekt drivs med konsulter som kommer från många olika företag som alla är upphandlade av en och samma beställare. Ibland är projektledaren anställd av beställaren men inte alltid.

Jag brukar ofta säga att Inhyrda konsulter väcker beundran och även illvilja. De är med i gänget men ändå inte.

Även om konsulterna inte behöver engagera sig socialt på arbetsplatsen gör de ofta det vilket är positivt för alla. Det är vanligt att konsulterna börjar identifiera sig mer med sin beställare snarare än med sin arbetsgivare.

Därför är det otroligt viktigt att projektledaren tar ett utökat ansvar för hur det sociala samspelet fungerar på arbetsplatsen och i projektet. Även konsulterna som inte tillhör den egna organisationen behöver bli uppskattade, få tydliga instruktioner och stimulans – det gäller alla medarbetare i projektet.

Det är lätt att projekten delas upp i en inre kärna och att de som ingår i den kärnan får all information om vad som händer i projektet samtidigt som de som hamnar utanför den kärnan bara får spridd information. Ibland får de som hamnar utanför inte ens information om när de arbetsuppgifter han eller hon ska utföra förändras eller läggs på någon annan.

Det är förödande för projektet när det händer, det är svårt att gå mot samma mål när bara delar av projektorganisationen har målbilden klar för sig och informationen som behövs för att ta sig dit. Här har projektledaren ett stort ansvar för att se till att det inte blir så.

Det betyder att projektledaren kanske helt enkelt behöver lära sig att hantera en mer komplex vardag. Att vara en inkluderande projektledare, att låta hela projektorganisationen få plats och vara delaktiga kräver sin man eller kvinna. Det ställer stora krav på ledarskapet. Att driva projekt är många gånger svårare än att t ex leda ett företag.

Även om anställningsform och villkor skiljer sig åt är vi alla människor och vi mår och jobbar bäst när vi trivs med vardagen och varandra. Att vi känner oss som en del av projektet och att vi känner oss inkluderade, snarare än exkluderade, är oerhört viktigt för att nå framgång och framdrift i alla projekt.

Du som projektledare har ett ansvar för alla projektets medlemmar och att de trivs i projektet och att de känner sig inkluderande.

Ta väl hand om alla projektets medarbetare, det vinner alla på! Och tänk även på att även om projektet kommer vara ett fint referensprojekt för alla inblandade så kommer alla inblandade även vara referenser för den som beställer och driver projektet.

Ett inkluderande samarbete är en WIN-WIN-WIN! och det är något som vi bara kan uppnå när vi arbetar tillsammans mot samma målbild med samma information som ger oss rätt förutsättningar för att lyckas – TILLSAMMANS!

Fears grow in uncertain times

Fears grow in uncertain times. And the questions we ask ourselves multiply too. ‘What if this happens?’ Right now you feel besieged by anxieties from all sides. But the truth is that there’s no point using up valuable emotional reserves on hypothetical possibilities that are out of your control. Concentrate instead on the certainties. And have faith. This too shall pass!

Gör dig hörd!

En liten repris från 2016 delar jag med er idag!

Sluta vara tyst. Säg ifrån när du tycker att du blir illa behandlad. Säg ifrån när du ser andra bli illa behandlade. Ta ingen skit och nöj dig aldrig med att vara ett andrahandsval. Du är värdefull!

Du behöver inte acceptera lama ursäkter eller andras blockeringar. Om du inte är god nog för dem är de heller inte god nog för dig. Var god nog för dig själv!

Inse ditt värde och värdesätt dig själv. Du är alldeles för värdefull för att låta andra dra dig nedåt. Välj hellre de som drar dig uppåt och välj framförallt att göra det själv.

Andras misstag är deras och du behöver inte ta ansvar för dessa. Du tar ansvar för dina egna och det räcker bra med det. Lär av dem och gå vidare stärkt av erfarenheten och lärdomen de ger dig.

Vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt ibland. Jag kan erkänna att jag har tagit en del skit i mina dagar, jag har tillåtit andra att behandla mig som skit men idag har jag noll tolerans för det.

Så klart jag blir ledsen om det händer men idag är det inget jag fäster så stor vikt vid som jag gjorde förr när jag kände ett behov av att andra skulle gilla mig med allt vad det innebar.

Idag bryr jag mig mer om att jag gillar mig själv med allt vad det innebär. Det är så mycket roligare och gränsdragningen blir så enklare att dra.

Gör din röst hörd och våga säga både JA och NEJ, till dig själv och till andra!

Kill your darlings…

Veckomöte. Tio deltagare. 1,5 timmes möte kostar ca 13.500 kr eller en heltidstjänst när ni har mötet varje vecka. Är det värt det?

Är mötet så värdefullt? Dags att döda onödiga möten. Behandla varje möte som en dyrbar resurs. Räkna ut och berätta för berörda vad varje möte kostar.

Hur mycket av din arbetstid består av möten? En fjärdedel, en tredjedel, hälften av din tid eller ännu mer? Tid är pengar. Möten hindrar oss att arbeta med det som skapar resultat. Självklart är det viktigt att mötas men måste alla vara med på alla mötet?

Ifrågasätt. Behöver du vara med på mötet? Det gäller fö alla mötesdeltagare. Behöver alla delta?

Tips till dig för att skapa en sund mötesrelation:

 • Tydliggör syfte och mål med mötet.
 • Skriv en tydlig agenda och skicka ut i god tid.
 • De viktigaste frågorna överst, de minst viktiga sist. Ha en punkt för övriga frågor på slutet.
 • Boka in en halvtimme i din kalender före de möten du ska leda och förbered dig.
 • Bestäm hur lång tid mötet ska vara och håll tiden. Om ni inte hinner alla punkter börja med dem vid nästa möte.
 • Utgå från att de som använder dator/mobil under mötet behöver det för mötes skull. Förbud leder sällan till effektiva möten.
 • Låt någon annan föra anteckningar som alla kan följa under mötets gång.
 • Hänvisa till punkten övriga frågor när det dyker upp nya frågor eller när mötespunkten ”spårar” ur.
 • Var inte långrandig och försök låta bli att upprepa eller låta andra upprepa det som andra just sagt.
 • Sammanfatta vad ni kommit överens om när ni är klara så att alla har möjlighet fråga om det är något de inte förstår.
 • Gör en tydlig plan för vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart.
 • Följ upp vad ni kommit överens om mellan era möten.

Det finns alltid…

Det finns alltid…

…någon som vill grusa din glädje när du är glad,

…någon som vill smolka din bärgare vid framgång,

…någon som vill utnyttja dig när du är hjälpsam,

…någon som vill stjäla mer än du ger,

…någon som är avundsjuk på din framgång,

…någon som gottar sig när du har motgång,

…någon som glädjer sig när du misslyckas,

…någon som surar när du vinner,

…någon som

…någon som

…någon som…..

Se till att denna någon aldrig är du ❤

~ Elaine Breske Hirscher 160728

Bästa recepten för hämnd

Ibland blir vi, som vi själva tycker utsatta för saker som inte är så roligt att bli utsatta för, och vi vill hämnas. Det har i alla fall hänt mig och därför tänkte jag dela med mig av fem välfungerande recept på hämnd. Fungerar bättre än bra… i alla fall för mig. Vilka är dina bästa tips?

Revenge part 1 – Self Love 👍🏻👍🏻

Revenge part 2 – Self Compassion 👍🏻👍🏻

Revenge part 3 – Self Esteem 👍🏻👍🏻

Revenge part 4 – Self Inner Peace 💞

Revenge part 5 – Self Forgiveness 💞

Idag firar vi 4 år

…Curre och jag ❤️ Han är helt klart min mest lönsamma investering ❣️

Fyra år sedan jag gav mig in i travbranschen och dess svårbegripliga värld.

Fyra år av spänning, blod, svett och tårar. Tårar av såväl glädje som sorg.

Fyra år med fina framgångar men också motsatsen med skador och samarbeten som fungerat mindre bra, dock har du under dessa fyra år tränats av bra tränare.

Tack Curre för att du fick mig att registrera min bilfirma Certain Stable. Du är såklart C:et i Certain.

Tack Curre för att redan första året tjänade in flera hundra tusen så att jag kunde köpa in Essa. Certains blivande avelssto.

Tack Curre för att du sedan bidrog med pengar så att jag kunde köpa även Rico och Theo.

Tacksam över att du och dina stallsyskon nu är i bästa teamets omsorg och träning – Team Norman där ni alla förhoppningsvis stannar era karriärer ut.

Tack Curre för fyra fina år. Fyra år som jag inte vill vara utan. Jag älskar dig❣️