Härskaren är härsken tycker jag… vad tycker du?

Det finns många som tyvärr ägnar sig åt olika former av härskartekniker som kan handla om allt möjligt. Några härskartekniker som jag tycker speciellt illa om är: Undanhållande av information: En person kör sitt eget race och ser till att vara den ende som har helhetsbilden. Tolkningsföreträde: När någon tar sig rätten att avgöra vad […]

Läs mer

Tio steg för att bli en bättre ledare!

Tio steg för att bli en bättre ledare: 1. Var tydlig och ge raka besked. 2. Se och respektera dina medarbetare. Ha dörren öppen och hälsa när ni ses. 3. Var ett föredöme. Andra gör som du gör, inte som du säger. 4. För dialog, och se till att viktig information inte stannar hos dig. […]

Läs mer

Tips för att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap!

Kommunicera, kommunicera och kommunicera. Skapa och kommunicera tydliga målbilder. Skapa delaktighet och laganda. Var en förebild för resten av gruppen. Var tillgänglig! Arbeta aktivt med feedback. Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Be medarbetarna ge dig feedback. Ge bekräftelse och beröm när det finns minsta möjlighet till det och […]

Läs mer

Make your escape!

You are not your to-do list. You are not your have-tos. You are not your must-tos. You are not your job. Although your first waking thoughts likely focus on the needs of others and all the things you want to accomplish, you are, most important, yourself. Take time every day to remember that – even […]

Läs mer

Feedback – alla är vinnare!

Hur gör du för att själv må bra och leta efter positiva egenskaper hos andra? När du upptäcker de bra sakerna, berättar du det för den andra personen? Det hoppas jag att du gör för det är feedback 🙂 och det behöver vi alla ha för att må riktigt bra och prestera på ett sätt […]

Läs mer

Svaghet är en styrka!

Det är min styrka, att alltid försöka finna något positivt och att faktiskt våga vara mig själv fullt ut och berätta när jag inte mår bra, be om hjälp, ta emot hjälp, ta en paus. Det är en styrka att visa sig vara svag i dag. Tiden från förr, om att svaghet var ett tecken […]

Läs mer

Vad har du för plan?

Varje år som jag fyller -0 eller -5 så gör jag ett bokslut över de senaste fem åren och en plan för de närmaste fem åren och i år är det dags igen. Till hösten fyller jag 45 år och det kan ju tänkas att det är halvtid för mig… nästa halvlek ska jag fylla […]

Läs mer

Våga vara du!

Jag är av den enkla uppfattningen att människor alltid kommer att ha åsikter om det jag gör eller säger. Jag kommer aldrig att kunna kontrollera min omvärlds reaktioner och deras sätt att värdera mina handlingar. Det jag däremot kan ta ansvar över, är i vilken utsträckning jag agerar utifrån vänlighet, lugn, kärlek, och medmänsklighet, eller om […]

Läs mer