Intervjuad i senaste numret av VD-tidningen!

Alltid lika trevligt att bli intervjuad av duktiga journalister 🙂

”Det ingår i ledningsgruppens roll att visa för medarbetarna att ledningsgruppens är ett bra team som kan komma överens och fatta bra beslut.” – Elaine Breske Hirscher

IMG_0002Webb-vd-200x260

FÖRändring eller MOTändring?

För ändring? Ändra för?

Ett av de bästa tipsen i förändringsarbetet är att tydligt förklara varför ni vill förändra, förbättra, förädla! Tydliggör syftet med förändringen och vad ni förväntas åstadkomma med den.

Det är ett enkelt tips för att få flera att bli FÖRändring än MOTändring!

Förklara!
Förändra!
Förverkliga!
Förbättra!
Förädla!
FÖRändra!

 

Tio steg för att bli en bättre ledare!

Tio steg för att bli en bättre ledare:
1. Var tydlig och ge raka besked.
2. Se och respektera dina medarbetare. Ha dörren öppen och hälsa när ni ses.
3. Var ett föredöme. Andra gör som du gör, inte som du säger.
4. För dialog, och se till att viktig information inte stannar hos dig.
5. Gör människor delaktiga och ge dem möjlighet att påverka.
6. Delegera! Tänk på att definiera uppgifterna, sätta tydliga mål och avsätta resurser.
7. Ge återkoppling på arbetsresultat. Var konkret, utgå från det du själv sett och var konstruktiv.
8. Coacha genom att ställa frågor snarare än att ge alla svar.
9. Utforma strategier för förändring .
10. Ta fram spelregler på arbetsplatsen.

(Källa: Prevent, http://www.prevent.se)

Öka din produktivitet! Tre tips!

Dagens tips – Öka din produktivitet:

Vi lever i en krävande värld som är full av störningar men vi behöver få det vi behöver göra gjort ändå. Ibland kan det kännas överväldigande och svårt men det handlar mest och struktur och prioriteringar.

Delar med mig av tre tips som kan hjälpa dig att öka din produktivitet utan att bli stressad 🙂

 • Skapa dig EN att göra lista
  Många gånger skriver vi lite här och där vad det är vi behöver göra. Samla alla uppgifter på ett och samma ställe oavsett uppgiftens karaktär och skriv verkligen ner allt. Ibland tänker vi att det där kommer jag ihåg ändå men skriv även ner det för då frigör du plats i hjärnan 🙂 och får mer energi att faktiskt utföra uppgiften.
 • Gör det viktigaste FÖRST
  Låter självklart men ibland har vi en förmåga att göra det roligaste först eller det enklaste först. Mitt tips är att börja med det viktigaste och avsluta varje dag med att bestämma dig för vad du ska börja med i morgon.
 • Avsätt TID för de uppgifterna som inte brådskar och utför dem
  Låter ju också självklart men många gånger skjuter vi upp viktiga uppgifter i onödan och glömmer bort att även de viktiga uppgifter som inte brådskar behöver utföras. Vissa uppgifter faller bort av sig själv med tiden och det är bra men det gäller tyvärr inte alla.

Lycka till!

Vem har ansvaret för arbetsmiljön? Du? Jag? Vi?

Jag säger ofta att jag tror på att människan är vår viktigaste resurs och det står jag för, men i ett företag är det människans förmåga att samverka med varandra som är vår viktigaste resurs. Samverkan inom hela företaget från den välkomnande medarbetaren i receptionen till den inspirerande vd:n.

Läs min krönika: http://www.dagensmojligheter.se/artiklar/kronikor/elaine-breske-hirscher/2013/10/18/87073018/index.xml

Fem bra frågor till dig!

Enkel checklista för att bedöma allt som kommer i din väg

Att vara effektiv och nå de mål vi vill handlar till stor del om hur vi hanterar det som löpande kommer i vår väg. Det är lika viktigt att besluta vad du gör, vad du inte gör som när du gör det.

För att öka precision i detta löpande beslutsfattande kan du använda dig av följande fem frågor:

Kan jag nå framsteg mot ett viktigt mål just nu genom att göra detta? – Gör
Kan jag be någon annan att göra det? – Delegera
Kan jag lika gärna göra det senare? – Skjut fram
Räcker det om jag gör endast en del? – Minska uppgiften
Kan jag låta bli att göra detta helt? – Stryk uppgiften

Projektet blir aldrig framgångsrikt på det projektmedarbetarna kan eller vet.

Det är vad de gör – deras beteende – som spelar störst roll.

Med ett effektivt och modernt ledarskap kommer de flesta att göra det rätta. Det som mäts blir gjort. En lite sliten och tråkig sanning – men fortfarande en sanning.

För att veta vad ledarskapet skall innehålla i form av mätning, uppföljning och coaching – behöver målet vara tydligt. Inte bara för ledningen, utan för hela projektorganisationen.

Men – och här förvånansvärt ofta fel – vem sätter målbilden? Vem bestämmer vilken vision vi ska ha? Det gör ledningen, vem annars?

Den största utmaningen är att sätta samman målbilden med vad medarbetarna faktiskt gör. Här finns inga genvägar. Men – den målbild ledningen fastställer kommer att grundas på ledningsgruppens medlemmars individuella grundvärderingar. Det vi i grunden tror på kommer att påverka vilka mål vi sätter upp. Och alla tror vi ju på någonting.

Det är här det börjar. En kedja avgörande beståndsdelar för att skapa världens bästa projektkultur. Grundvärderingarna behöver fram tidigt för att uppnå det vi alla vill. Ledningens och medarbetarnas jämförs, och vi finner de gemensamma nämnarna.

Tänk dig att du ska bygga ett hus. Vad börjar börjar du med?  Taket? Bottenvåningen? Föreställ dig att du byggt allting från start. Första våningen, andra våningen. Taket. Allting ser bra ut. Ett litet tag. Sedan upptäcker du att du behöver en källare.

Vad gör du nu?

(Det jag skriver ovan kan självklart appliceras även i andra sammanhang än projekt.)

Möten, del 4 av 4

Nu har vi talat om möten generellt, vi har berört några olika mötesverktyg och, hur du kan leda ett möte och idag är det dags för att avsluta mötet och vad händer sedan?

När du känner att mötet börjar avslutas är det viktigt att

 • du avslutar genom att upprepa vad ni talat om och vilka resultat och beslut som åstadkommits
 • ni tillsammans bestämmer nästa steg
 • ni dokumenterar VEM gör VAD och NÄR, upprättar en åtgärdslista helt enkelt
 • du ber deltagarna att reflektera över mötet och vad de har åstadkommit hittills
 • du berömmer deltagarna för deras engagemang och goda arbete
 • ni utvärderar mötet
 • du tackar deltagarna för deras insatser på mötet och för att de tog sig tid
 • du reflekterar över dina insatser som mötesledare – vad var bra och vad kan du förbättra
 • ni bokar tid för ett uppföljande möte

och när du har avslutat mötet och ni har skiljts åt är det viktigt att du distribuerar protokollet/minnesanteckningarna och åtgärdslistan så snart som möjligt, jag brukar skicka ut mötesdokumentationen inom 48 timmar.

Vill du veta mer om effektiva och väl genomförda möten? Tveka inte – kontakta mig gärna!

Möten, del 3

Idag kommer del tre av mina tankar kring möten. Tankar som jag fått av praktisk erfarenhet av att jag under de senaste 20 åren har lett möten och från kurser om möten. Idag delar jag med mig av olika mötesverktyg, användningsområden för dessa och sedan hur du leder ett möte på – enligt mig – effektivt och meningsfullt sätt.

Det finns massor av verktyg att använda vid olika typer av möten (och i andra processer så klart) och jag kommer att beröra sju av dem:

 • Bikupan
  används för att snabbt få fram deltagarnas tankar och förslag
 • Fiskbensdiagrammet
  används för att identifiera orsaker till ett problem
 • Hjälpa eller stjälpa-modellen
  används för att identifiera vad som hjälper respektive sätter upp hinder för att nå framgång
 • Intressentmodellen
  används för att identifiera intressenterna och deras behov
 • Omvärldsmodellen
  används för att identifiera trender och händelser som kan påverka den process vi är i
 • Riskmodellen
  används för att identifiera risker, dess sannolikhet, dess konsekvenser och dess rangordning
 • Tankekartan
  används till att kartlägga allas tankar kring ett ämne eller frågeställning

Låt mig återkomma en annan dag för att mer i detalj beskriva ovanstående verktyg. Behöver du den detaljerade informationen direkt går det bra att e-posta mig så hjälper jag dig.

Många möten upplevs som onödiga och ineffektiva, så många som 75% anser att möten håller låg kvalitet och sällan känns meningsfulla och det hoppas jag att vi alla kan hjälpas åt att råda bot på för så vill vi ju inte ha det, eller hur?

När jag leder möten brukar jag göra på följande sätt:

 • inleder mötet med att stämma av mötets syfte och dagordning
 • klargör deltagarnas ansvar för mötet och förväntat resultat
 • frågar mötesdeltagarna vilka mötesregler de vill ha
 • försöker skapa och upprätthålla ett gott mötesklimat genom att visa lyhördhet, förhindra negativa beteenden och engagera alla (även de som inte säger något)
 • låter alla komma till tals, ger alla deltagare 1-2 minuter för att ge en kort statusrapport
 • använder mig av bikupan så ofta det fungerar (vilket tar udden av dominanta deltagare och låter alla komma till tals)
 • skapar tid för reflektion såväl individuellt och tillsammans
 • bryter för bensträckare ofta ca var 45 minut
 • använder mig av frågor för att skapa engagemang och delaktighet
 • i de frågor som visar sig behöva er tid än vi avsatt bokar vi ny tid på mötet för att avhandla den frågan separat
 • skapar resultat och fattar beslut gemensamt
 • håller tempot

och nu börjar mötet att närma sig sitt avslut. Hur gör jag då? Det får du läsa om på fredag! Tack för idag!

🙂

 

Möten, del 2

Idag delar jag med mig av inför mötet och dagordning:

inför mötet är mitt tips att du tittar igenom min checklista:

 • mötets syfte – vem vill vad (och kanske varför)
 • mötets förväntade resultat – förslag på handlingar som gör att resultatet kan uppnås
 • mötets uppgift – vad ska mötet avhandla för att nå resultat, vad görs på själva mötet
 • mötets deltagare – vilka ska delta och varför, kalla rätt personer för att lösa uppgiften/resultatet
 • mötets kallelse – skall gå ut i god tid innan mötet om möjligt
 • mötets underlag – vilka underlag behöver tas fram för att snabbt fatta beslut för att uppnå resultatet
 • mötets dagordning – distribueras till de som förväntas delta i god tid, var tydlig med syftet och förväntat resultat, skicka med deltagarförteckning
 • mötets lokal & utrustning – lokalen skall fungera för antalet deltagare, utrustningen som skall användas testas för funktionalitet
 • har jag glömt något – säkert men det kommer du kunna hantera ändå!

dagordning – hur skapar du den och hur arbetar du med en dagordning?

 • skicka ut en inbjudan/kallelse
 • i dagordningen som skickas med kallelsen skall framgå: syfte med mötet, förväntat resultat, plats och tidpunkt
 • boka tid som räcker till det ni behöver avhandla
 • begär acceptens för mötet och var tydlig med att de som tackar ja, har för avsikt att delta på hela mötet
 • fråga de som accepterat om de vill ha en egen punkt på dagordningen, ämne och tid för den
 • när du fått in acceptens och underlag från deltagarna kan du börja utforma dagordningen
 • avsätt tid även för att runda av varje punkt på dagordningen, riktmärke 5 minuter per punkt
 • skicka ut dagordningen till mötesdeltagarna senast 2 dagar före mötet
 • påminn om mötets syfte, förväntat resultat, plats och tidpunkt
 • skicka ut en deltagarförteckning och stäm av med punktägarna om tiden känns ok
 • skriv något positivt i påminnelsen, t ex tack för att du kommer till mötet och bidrar med din kunskap och ditt goda humör 🙂
 • på mötet kan du använda dagordningen som mötesplan
 • stäm av dagordningen med deltagarna så att alla är klara över innehåll och förväntat resultat
 • dagordningen skall inte vara för detaljerad, det behövs utrymme för förändringar
 • om tiden inte räcker till, stoppa ändå mötet på utsatt tid och boka nytt möte på plats för att avhandla kvarstående punkter
 • be deltagarna prioritera återstående punkter och deras tidsbehov
 • har jag glömt något – säkert men det kommer du att fixa kanon ändå!

Varifrån har jag fått ovanstående kunskap – på en helt underbar kurs om Effektiva möten.

Vill du veta mer? Kontakta mig!