Värdegrundens värde…?

Har ni en uttalad värdegrund i er organisation? Vilket värde ger den dig i ditt dagliga arbete? Vad är en värdegrund? Varför är det viktigt?

Ett företag, en organisation formas av flera aspekter, från själva verksamheten till hur personalen och styrelsen beter sig gentemot varandra, mot kunderna eller mot andra.

Beteendet styrs helt individuellt av våra värderingar, vår etik och vår moral. Företagets och personalens beteende skapar tillsammans företagets kultur. Företagskultur som vi ofta kallar det.

Företagskultur kan beskrivas som interna antaganden för vad som är ett korrekt eller godkänt beteende. Dessa beteenden kan förtydligas med en uttalad och levande värdegrund.

Företagskulturen påverkar personalens välbefinnande enormt. En viss företagskultur får vissa personer eller personligheter att trivas bättre än andra. Därför är det viktigt att ta företagskulturen och värdegrunden på allvar. Ta människorna och deras mående på allvar.

”Vad är en värdegrund? Det en fråga som inte alltid är helt enkelt att svara på. Det handlar egentligen om vad människorna inom företaget tycker är viktigt och värdefullt för verksamheten och för människornas välmående.

Det handlar dock nästan alltid om abstrakta värden som exempelvis respekt, det vill säga att alla medarbetare ska respektera varandra, kunderna eller yrket.

En annan värdegrund kan vara värdskap. Att alla som arbetar inom företaget, är kund eller leverantör till företaget skall känna sig välkomna och viktiga.

Att känna sig välkommen är ur ett beteendevetenskapligt perspektiv enormt viktigt för vårt välbefinnande.

Värdegrunderna visar alltså vad som värdesätts av företaget. De hjälper medarbetaren att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut ska tas.

Värdegrunderna kan dessutom användas för att motarbeta och minimera ett negativt och oönskat beteende. Ett agerande som går i linje med värdegrunderna är bra. Ett agerande som går emot värdegrunderna ska undvikas eller korrigeras.

Värdegrunderna är viktiga eftersom de hjälper till att forma företagskulturen, dvs ett uttryck för vad personalen och ledningen tycker är bra och rätt.

Det finns alltid en företagskultur inom ett företag och den är tyvärr inte alltid positiv. Genom att använda värdegrunder kan man skapa en företagskultur som känns bra för alla.

Respekt och värdskap är två värdegrunder vi har tagit upp. Andra exempel på värdegrunder för företag är professionalism, objektivitet, människan först, glädje och ansvar. Orden har självklart en viss betydelse men det är förklaringen bakom ordet som beskriver själva värderingen.

Professionalism kan i det här fallet betyda att företaget strävar efter att alltid bete sig korrekt oavsett vilka situationer som uppkommer. För vissa verksamheter där det t ex uppstår konflikter kan detta syfta till att personalen alltid bör bete sig ”professionellt”, oavsett vad det är för situation.

Många företag gör misstaget att bygga sin värdegrund på en sk ”Copy & Paste”, dvs att de tar ett annat företags värdegrund rakt av, byter ut företagsnamnet och sedan förkunnar de att nu har vi en värdegrund. De skriver ut gärna den och viftar med den i tid och otid. Den typen av värdegrund är helt värdelös. Det är inte så enkelt.

Alla inom företaget har ett ansvar för att agera utifrån företagets värdegrund. Ledningen har ett stort ansvar att med sitt ledarskap visa att värdegrunden inte ”bara” blir en pappersprodukt utan att den blir företagets självklara ryggrad. Det gör man bäst när man leder och lever som man lär. Inte alltid lätt. Men alltid rätt.

Värdegrundens värde…?

Har ni en uttalad värdegrund i er organisation? Vilket värde ger den dig i ditt dagliga arbete? Vad är en värdegrund? Varför är det viktigt?

Ett företag, en organisation formas av flera aspekter, från själva verksamheten till hur personalen och styrelsen beter sig gentemot varandra, mot kunderna eller mot andra.

Beteendet styrs helt individuellt av våra värderingar, vår etik och vår moral. Företagets och personalens beteende skapar tillsammans företagets kultur. Företagskultur som vi ofta kallar det.

Företagskultur kan beskrivas som interna antaganden för vad som är ett korrekt eller godkänt beteende. Dessa beteenden kan förtydligas med en uttalad och levande värdegrund.

Företagskulturen påverkar personalens välbefinnande enormt. En viss företagskultur får vissa personer eller personligheter att trivas bättre än andra. Därför är det viktigt att ta företagskulturen och värdegrunden på allvar. Ta människorna och deras mående på allvar.

”Vad är en värdegrund? Det en fråga som inte alltid är helt enkelt att svara på. Det handlar egentligen om vad människorna inom företaget tycker är viktigt och värdefullt för verksamheten och för människornas välmående.

Det handlar dock nästan alltid om abstrakta värden som exempelvis respekt, det vill säga att alla medarbetare ska respektera varandra, kunderna eller yrket.

En annan värdegrund kan vara värdskap. Att alla som arbetar inom företaget, är kund eller leverantör till företaget skall känna sig välkomna och viktiga.

Att känna sig välkommen är ur ett beteendevetenskapligt perspektiv enormt viktigt för vårt välbefinnande.

Värdegrunderna visar alltså vad som värdesätts av företaget. De hjälper medarbetaren att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut ska tas.

Värdegrunderna kan dessutom användas för att motarbeta och minimera ett negativt och oönskat beteende. Ett agerande som går i linje med värdegrunderna är bra. Ett agerande som går emot värdegrunderna ska undvikas eller korrigeras.

Värdegrunderna är viktiga eftersom de hjälper till att forma företagskulturen, dvs ett uttryck för vad personalen och ledningen tycker är bra och rätt.

Det finns alltid en företagskultur inom ett företag och den är tyvärr inte alltid positiv. Genom att använda värdegrunder kan man skapa en företagskultur som känns bra för alla.

Respekt och värdskap är två värdegrunder vi har tagit upp. Andra exempel på värdegrunder för företag är professionalism, objektivitet, människan först, glädje och ansvar. Orden har självklart en viss betydelse men det är förklaringen bakom ordet som beskriver själva värderingen.

Professionalism kan i det här fallet betyda att företaget strävar efter att alltid bete sig korrekt oavsett vilka situationer som uppkommer. För vissa verksamheter där det t ex uppstår konflikter kan detta syfta till att personalen alltid bör bete sig ”professionellt”, oavsett vad det är för situation.

Många företag gör misstaget att bygga sin värdegrund på en sk ”Copy & Paste”, dvs att de tar ett annat företags värdegrund rakt av, byter ut företagsnamnet och sedan förkunnar de att nu har vi en värdegrund. De skriver ut gärna den och viftar med den i tid och otid. Den typen av värdegrund är helt värdelös. Det är inte så enkelt.

Alla inom företaget har ett ansvar för att agera utifrån företagets värdegrund. Ledningen har ett stort ansvar att med sitt ledarskap visa att värdegrunden inte ”bara” blir en pappersprodukt utan att den blir företagets självklara ryggrad. Det gör man bäst när man leder och lever som man lär. Inte alltid lätt. Men alltid rätt.

Tar du på dig din egen syrgasmask först?

Vi pratar mycket om att vi behöver göra något åt den psykiska ohälsan. Det är en viktig fråga som behöver arbetas med ur många perspektiv men allt börjar med hur vi behandlar oss själva.

Hur arbetar du själv med din egen psykiska hälsa?

En vanlig metafor är att likna situationen med ett flygplan i fara där syrgasmaskerna faller ned.

Uppmaningen vi får är lika tydlig som självklart och enkel: “Ta på dig din egen mask innan du hjälper andra”.

Det är användbart även när det gäller psykisk hälsa; se till att du ger dig själv den energi och återhämtning du behöver innan du ger av den energin i olika sammanhang och till andra.

Det är lätt att fastna i vardagens rutiner och “måsten” utan att reflektera över vad man själv behöver för att orka sträckan ut.

Att rusa på mot nästa mål, och målet därefter, utan att stanna upp och ladda med mer energi och känna efter att målet fortfarande är relevant.

Men psykisk hälsa är något som angår oss alla. Något som vi alla behöver arbeta med på ett eller annat sätt.

Det är inte något som “någon annan” ska fixa utan kräver att vi lyssnar på oss själva och vad vi behöver för att må bra.

Det är så viktigt att våga att prioritera sin egen psykiska hälsa istället för att alltid prioritera andra och deras behov först.

Våga ta på dig din egen syrgasmask först. För när du själv kan andas kan du hjälpa andra. Annars riskerar du att kväva dig själv.

Nyfiken på PROJEKTEKONOMI?

Minnen. Glada minnen. Så roligt det var att undervisa i Projektekonomi på NFI.

Kanske dags att erbjuda en intensivkurs i Projektekonomi igen?

Någon som är intresserad av en kurs via Teams?

Hör av er i så fall.

Privatpersoner 495 kr inklusive moms. Företag offereras separat.

För mer info: elaine@certain.nu