Arbetsmiljö vid distansarbete (och annars också förstås)

Saknar självklart kollegor men är rätt nöjd med min arbetsplats hemma.

Hur har du ordnat din arbetsplats hemma?

Har du fått hjälp av din arbetsgivare/uppdragsgivare att skapa en god (och lagenlig) arbetsmiljö?

Om JA, toppen. Dela gärna med dig om vad du fått hjälp med och hur det underlättat för dig.

Om NEJ , får du gärna kontakta mig för att få veta vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagen och tips på vad du enkelt kan fixa själv.

Välkommen med din fråga!

#arbetsmiljö #arbetsmiljöspecialist #arbetsmiljölagen #distansarbete #pandemi #rättigheterochskyldigheter