Who has the right to do this?

Whenever we turn on the TV it’s hard to escape shows in which so-called ‘experts’ are assessing and criticising other people. How good was their performance? Did they rise to the challenge, or fail to make the grade? Everyone’s judging everyone else. Which raises a big question. Who has the right to do this? And who finds fault with the people who are finding faults? You’re not on a competitive TV show. So why do you feel as if you’re being judged? Don’t doubt yourself so much today.

Ni kan börja DIREKT! Vad är det som hindrar er?

Att skapa en psykosocial hållbar arbetsmiljö kan vi börja med DIREKT genom att gemensamt ta tag i följande fem punkter:

Delaktighet – att alla blir sedda och känner sig behövda.
Inflytande – att alla kan påverka sitt arbete och var och hur det utförs.
Respekt – att alla blir bemötta med värdighet, respekt och rättvist.
Eget ansvar – att alla får möjligheten att ha och ta ansvar och att det finns utvecklingsmöjligheter för alla.
Tydlighet – att gemensamt komma överens om de sociala spelreglerna och var ni är på väg.

Vi är varandras arbetsmiljö och alla har ansvar för att bidra till en bra arbetsmiljö för alla. Det är speciellt viktigt nu i dessa märkliga tider. Att skapa en arbetsmiljö som är hållbar även när vi inte kan arbeta tillsammans rent fysiskt.

Behöver ni hjälp att komma igång?

Slå mig en signal 070-5497655 eller skicka e-post till elaine@hirscher.nu

Hur arbetar du med mål?

Jag använder mig av den klassiska modellen för att sätta mål som kallas SMART-modellen som handlar om vad mål ska vara för att någon ska bry sig om dem.

SMART-modellen säger att mål ska vara:
-> Specifika – så att alla förstår var de ska och varför
-> Mätbara – så att det finns något att mäta målet mot
-> Accepterat – så att alla är motiverade att jobba mot målet
-> Realistiskt – så att det blir lätt att se möjligheten att nå fram
-> Tidsatt – så att det finns en tydlig start- och slutpunkt

En sak som många glömmer när det handlar om att sätta mål är att definiera för sig själv varför man ska pressa sig att hinna mer. Det måste ju finnas en mening med att avsluta det roliga man gör för tillfället och börja jobba med det lite mer jobbiga istället.

All samlad visdom kring att sätta mål handlar om att målet ska vara:
• Nedskrivet
• Utmanande
• Trovärdigt
• Specifikt
• Mätbart
• Ha en deadline

Tänk så här när du sätter dina personliga mål:
1. Vad vill du ha?
Här formulerar du exakt vad du vill ha (förväxla inte det med vad du inte vill ha) som du kan uppnå själv (inte som du vill att någon annan ska fixa åt dig). Försök att vara så specifik som möjligt. ”Jag vill ha mer pengar” är inte specifikt. ”Jag vill tjäna 100 000 mer i månaden” är specifikt.
2. Vad skulle det betyda om du fick det du vill ha?
Det här svarar på frågan vad dina ansträngningar faktiskt ger dig.
3. Hur vet du när du fått det?
Beskriv vad du ser, hör och kommer att känna när du får det.
4. Hur kommer jag och alla andra veta när du fått det?
Beskriv vad andra kommer att se, hör och känna när du fått det.
5. När vill du ha det?
Beskriv när du ska ha uppnått målet.
6. Vad är det som hindrar dig från att redan ha det?
Det här hjälper dig att se vilka hinder som finns, och när du vet det så ser du lättare vad det är som behöver göras för att komma över dem.
7. Hur kommer det du vill nå att påverka andra delar av ditt liv?
Det här är något som är lätt att glömma bort. Det finns antagligen både positiva och negativa konsekvenser att fundera över.
8. Vad har du redan idag som kommer att hjälpa dig att nå målet?
Se närmare på vilka resurser du har som blir dina verktyg att nå fram till målet.
9. Vad behöver du skaffa för att nå målet (kunskaper eller annat)?
Det är dags att bli specifik igen. En positiv attityd är alltid bra att ha, men det är bättre att säga att ”jag ska gå en kurs i att sälja per telefon så bra att jag gillar att göra det, istället för som nu, få tunghäfta i de situationerna där kunderna inte vill köpa”.
10. Hur kommer du lättast till målet?
Vilket är det absolut första steget att nå målet? Vilket är det första du kan göra redan idag för att komma ett steg närmare? Finns det flera sätt att börja? Vilket blir antagligen det bästa? Vilket går snabbast och blir det en konflikt mellan snabbhet och kvalitet i så fall.

For the sake of the common good…

For the sake of the common good, we’ve all become used to being told what we can or can’t do, where we can go, and who we can see. It has been tough, but most of the time we’ve understood the need for these changes. What’s harder to take, are restrictions placed on you by people in your private life. You’re right to consider questioning the limits being imposed on you. The best judge of the right thing to do is reading this! It’s time to make it clear that your emotional life is in safe hands… yours!