TAPPAT ENGAGEMANGET?

Redan innan Corona var det många svenskar som tappat engagemanget på jobbet… Bara 1 av 7 svenskar är engagerade på sitt jobb enligt Gallups undersökning som publicerades för några år sedan. Mer skrämmande är att hela 75 % av deltagarna i undersökningen var så oengagerade att de mest sitter av tiden i väntan på att få gå hem. Resterande […]

Läs mer