Gör dig hörd!

En liten repris från 2016 delar jag med er idag!

Sluta vara tyst. Säg ifrån när du tycker att du blir illa behandlad. Säg ifrån när du ser andra bli illa behandlade. Ta ingen skit och nöj dig aldrig med att vara ett andrahandsval. Du är värdefull!

Du behöver inte acceptera lama ursäkter eller andras blockeringar. Om du inte är god nog för dem är de heller inte god nog för dig. Var god nog för dig själv!

Inse ditt värde och värdesätt dig själv. Du är alldeles för värdefull för att låta andra dra dig nedåt. Välj hellre de som drar dig uppåt och välj framförallt att göra det själv.

Andras misstag är deras och du behöver inte ta ansvar för dessa. Du tar ansvar för dina egna och det räcker bra med det. Lär av dem och gå vidare stärkt av erfarenheten och lärdomen de ger dig.

Vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt ibland. Jag kan erkänna att jag har tagit en del skit i mina dagar, jag har tillåtit andra att behandla mig som skit men idag har jag noll tolerans för det.

Så klart jag blir ledsen om det händer men idag är det inget jag fäster så stor vikt vid som jag gjorde förr när jag kände ett behov av att andra skulle gilla mig med allt vad det innebar.

Idag bryr jag mig mer om att jag gillar mig själv med allt vad det innebär. Det är så mycket roligare och gränsdragningen blir så enklare att dra.

Gör din röst hörd och våga säga både JA och NEJ, till dig själv och till andra!

Kill your darlings…

Veckomöte. Tio deltagare. 1,5 timmes möte kostar ca 13.500 kr eller en heltidstjänst när ni har mötet varje vecka. Är det värt det?

Är mötet så värdefullt? Dags att döda onödiga möten. Behandla varje möte som en dyrbar resurs. Räkna ut och berätta för berörda vad varje möte kostar.

Hur mycket av din arbetstid består av möten? En fjärdedel, en tredjedel, hälften av din tid eller ännu mer? Tid är pengar. Möten hindrar oss att arbeta med det som skapar resultat. Självklart är det viktigt att mötas men måste alla vara med på alla mötet?

Ifrågasätt. Behöver du vara med på mötet? Det gäller fö alla mötesdeltagare. Behöver alla delta?

Tips till dig för att skapa en sund mötesrelation:

 • Tydliggör syfte och mål med mötet.
 • Skriv en tydlig agenda och skicka ut i god tid.
 • De viktigaste frågorna överst, de minst viktiga sist. Ha en punkt för övriga frågor på slutet.
 • Boka in en halvtimme i din kalender före de möten du ska leda och förbered dig.
 • Bestäm hur lång tid mötet ska vara och håll tiden. Om ni inte hinner alla punkter börja med dem vid nästa möte.
 • Utgå från att de som använder dator/mobil under mötet behöver det för mötes skull. Förbud leder sällan till effektiva möten.
 • Låt någon annan föra anteckningar som alla kan följa under mötets gång.
 • Hänvisa till punkten övriga frågor när det dyker upp nya frågor eller när mötespunkten ”spårar” ur.
 • Var inte långrandig och försök låta bli att upprepa eller låta andra upprepa det som andra just sagt.
 • Sammanfatta vad ni kommit överens om när ni är klara så att alla har möjlighet fråga om det är något de inte förstår.
 • Gör en tydlig plan för vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart.
 • Följ upp vad ni kommit överens om mellan era möten.

Det finns alltid…

Det finns alltid…

…någon som vill grusa din glädje när du är glad,

…någon som vill smolka din bärgare vid framgång,

…någon som vill utnyttja dig när du är hjälpsam,

…någon som vill stjäla mer än du ger,

…någon som är avundsjuk på din framgång,

…någon som gottar sig när du har motgång,

…någon som glädjer sig när du misslyckas,

…någon som surar när du vinner,

…någon som

…någon som

…någon som…..

Se till att denna någon aldrig är du ❤

~ Elaine Breske Hirscher 160728