Svåra beslut?

Jag har börjat följa en serie som heter The Code. En serie som handlar om US Marines. I det senaste programmet tvingades den kvinnliga översten att ta ett omöjligt beslut.

Hon tvingades att fatta ett beslut om att bomba en plats där hon visste att hennes son som tillfångatagits av fienden mest troligt befinner sig.

Hur är det möjligt att fatta ett sådant beslut? Hon gjorde arbetsmässigt ett riktigt beslut men som mamma kan det inte ha varit helt enkelt, eller hur?

Nu är ju detta fiction och en extrem situation men även i verkliga livet kan vi ställas inför nästintill helt omöjliga beslut och vi behöver trots det fatta dem.

För att kunna göra det behöver vi känna oss trygga i oss själva, i vårt ledarskap och vi behöver känna oss trygga på vår arbetsplats.

Hur gör du när du ställs inför omöjliga beslut?