Plan, planlöst?

Jag fungerar bäst när jag har en plan. En plan med tydliga mål och en lika tydlig kommunikation kring hur målen ska nås. Jag har inga problem med att ändra planen men jag vill vara delaktig i förändringen och förstå hur den förändrar målen och förbättrar möjligheten att nå dem.

Ovisshet skapar onödig och negativ stress och får oss människor att må mindre bra. Kanske är det så att de flesta av oss mår bättre när vi har en plan. Vissa kanske inte behöver en plan. Alla behöver hitta det som får dem att må bäst.

Jag mår bäst av en plan – vad mår du bäst av?