Plan, planlöst?

Jag fungerar bäst när jag har en plan. En plan med tydliga mål och en lika tydlig kommunikation kring hur målen ska nås. Jag har inga problem med att ändra planen men jag vill vara delaktig i förändringen och förstå hur den förändrar målen och förbättrar möjligheten att nå dem. Ovisshet skapar onödig och negativ […]

Läs mer