Hållbart och hälsosamt ledarskap?

En Gallup-undersökning från 2017 ”State of the Global Workplace” visar att endast 14% av medarbetarna i Sverige är engagerade på och i sitt arbete. Så många som 75% av svenskarna är oengagerade vilket visar sig i att de har ingen energi för sitt arbete eller sin organisation. 11% är aktivt oengagerade. De är inte bara […]

Läs mer