Medarbetare, vilken tillgång

Medarbetare är inte bara ett positivt laddat ord för mig utan också det som får hela vårt samhälle och alla våra företag att skapa resultat och mervärde för i morgon.

Ser du dina medarbetare som den enorma tillgång de är eller ser du dem som en börda, något nödvändigt ont?

Vi pratar ofta i termer av nyckeltal när vi mäter våra företags resultat och välmående men när ska vi börja mäta våra nyckelpersoner? Med nyckelpersoner menar jag inte dina favoriter på arbetsplatsen utan dina medarbetare.

Jag avslutar med ett citat av en av mina favoritledare, en man som varit chef över tusentals…