You’re more than equipped

Your world, today, is a veritable buffet of possibilities. Delicate fleeting desires can be tasted. There are huge, weighty issues to wrestle with and devour. You can pick from a million different tastes and sensations. So, why are you drawn compulsively back to one issue, one flavour, one central concern? You’re convinced it holds the […]

Läs mer

Nu flödar nyårslöftena…

Jag har sedan många år slutat ge löften till mig själv och andra på nyår men jag brukar börja året på samma sätt som jag avslutar det – med reflektion och eftertanke och att sätta mål för året. Mål som jag stämmer av varje månad! Mina mål för året är att umgås mer med mina […]

Läs mer