Mind-Reader?

Let’s see how your mind-reading skills are today? I’ll concentrate on projecting an image to you and we’ll see if you know what I’m thinking about. Woah! That’s impressive! How did you know that?

Now, let’s try to reverse the process. I’ll see if I can pick up your message. I knew it! Your signal was crystal clear! Congratulations on beaming it to me so successfully!

Um… there’s something strange about the experiment we’ve just done. Whatever you do, don’t be tempted to make assumptions today.

You can deal with anything

We’re all familiar with the saying that ”no news is good news”. We also know that ”what the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over”. We also say that ”knowledge is power”. It’s enough to make you wonder whether there’s an idiom to fit every scenario!

If that’s the case, whose advice should you follow this week? Rather than bother with the other folks’ opinions, why not trust what you know? You don’t need to fear any information that comes your way. You can deal with anything.

Ask for help!

With application and aptitude, we can achieve almost anything we want. Even mountains can be moved when we’re ready to work very hard for a very long time. But, extraordinary feats are almost always easier when we’ve got help at hand.

No one would ever expect you to make the huge change you’re contemplating on your own. Since you’ve reached a point that will define the path your life takes from now on, if you can bring yourself to ask for help, it’s yours… and, with it, success will come.

You’re more than equipped

Your world, today, is a veritable buffet of possibilities. Delicate fleeting desires can be tasted. There are huge, weighty issues to wrestle with and devour. You can pick from a million different tastes and sensations. So, why are you drawn compulsively back to one issue, one flavour, one central concern? You’re convinced it holds the key. If you could resolve it, your other worries would simply melt away… You’re right. More importantly, you’re more than equipped to conquer this issue.

Nu flödar nyårslöftena…

Jag har sedan många år slutat ge löften till mig själv och andra på nyår men jag brukar börja året på samma sätt som jag avslutar det – med reflektion och eftertanke och att sätta mål för året. Mål som jag stämmer av varje månad!

Mina mål för året är att umgås mer med mina hästar (träffa Curre, Essa och Theo minst två gånger i månaden och Rico som står längre bort minst var sjätte vecka), att njuta av varje dag med mina hundar, att ta upp regelbunden träning igen (två-tre gånger i veckan) och att flytta till ett mindre boende.

Jag kommer också att blogga mer aktivt igen (minst två gånger i månaden), ta upp coachningen igen (max en klient per månad) och lansera mina web-utbildningar (fyra stycken) och skriva klart boken (ska vara klar senast i augusti) jag har skrivit på under flera år.

Det sägs att  vi bara klarar av att arbeta mot ett eller två mål åt gången. Har vi mellan tre och åtta mål siktar vi ändå bara mot ett till två mål. Och har vi fler än åtta mål arbetar vi inte mot något mål alls.

Jag hoppas att jag kommer att lyckas nå alla mina åtta mål och det tror jag att det är fullt möjligt då de fyra första egentligen handlar om ett mål – ökad livskvalitet som ger balans och energi – och övriga fyra handlar om – ökad produktivitet som ger arbetsglädje och energi, det blir alltså två egentliga mål ❤

Hur arbetar du mot dina mål och hur många mål arbetar du mot idag?

Och glöm inte bort att även om du kommer att göra det allra bästa för att nå dina mål så…

…händer det att du inte kommer att fixa det alla gånger, alla dagar och det är ok för helt säkert är att när du summerar dagen, veckan, månaden, året så kommer du ha lyckats så otroligt många fler gånger än vad du har misslyckats.

Du behöver inte döma dig så hårt, det finns så många andra som gör det åt dig. Sträck på dig i stället och börja njuta av alla gånger som du lyckas med att göra det bästa. Ett tips är ju att du för statistik på ett enkelt sätt.

Själv skriver jag mina plus och minus på ett A4-ark, en vecka per sida, delar in arket i åtta rutor där jag döper rutorna till Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lördag, Söndag och Sammanfattning.

Under Sammanfattning räknar jag samman veckans Plus och Minus, brukar börja med det Måndagen veckan efter för då får jag en bra start på veckan genom att jag ser att veckan som gick gjorde jag mitt bästa flera gånger än motsatsen.

Testa du också! Och säg till dig själv varje dag ”Jag är tillräcklig”, ”Jag är värdefull”, ” Jag gör mitt bästa varje dag”.