Saklig och sann

En förutsättning för att framföra konstruktiv kritik, feedback, korrigering eller tillsägelse, kalla det vad du så känner dig mest bekväm med, till någon med önskan om ett förändrat agerande är att den de facto är såväl saklig som sann. Att bara anta något eller tycka något behöver inte vara sant. En annan sak som är […]

Läs mer