Vad drömde du om att du skulle bli när du var liten?

Jag drömde om att jag skulle bli läkare eller polis och jag undrar när jag övergav just den drömmen och varför. Båda yrkena, yrken som hjälper människor, räddar liv. Jag arbetar inte som läkare eller polis idag men på ett eller annat sätt räddar jag trots allt liv.

Jag lyfter viktiga frågor såsom självmord och psykosocial hälsa och arbetar för att skapa ett psykosocialt hållbart samhälle. Vi bygger hållbara samhällen först när vi tar oss människor och våra måenden på allvar.

Vad drömde du om att du skulle bli när du var liten?