Sex tips för att lyckas med ditt ledarskap

Kommunicera! Kommunicera! Kommunicera! Skapa en tydlighet, delaktighet och laganda tidigt, så får ni en mycket enklare och trevligare resa tillsammans. Tydliga mål är ett måste! Var en förebild! Lyft fram förebilder! Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Våga visa såväl dina styrkor som svagheter. Våga ta risker! Våga misslyckas för att […]

Läs mer