Hur mår du och dina relationer?

Hur mår du i dina relationer? Hur mår dina relationer? Känner du att du har balans? Balans mellan privat- och arbetsliv? Balans mellan egen- och relationstid?

I relationer känner du att ni bidrar till relationen lika mycket över tid eller är det en av er som drar?

Hur ser dina relationer ut?

Finns det ett mönster?

Är det ett mönster du mår bra av eller är det ett mönster du behöver bryta?

Många gånger låter vi relationer rulla på utan att se om de är ömsesidiga eller inte. Jag fyller 50 år 2018 och jag vill gå in i resten av mitt liv med ett helt nytt fokus och med en tydlighet och en sund och hållbar balans.

Sedan pappa begick självmord 2013 har jag vänt ut och in, upp och ner på det mesta i mitt liv och nu är det dags att fullt ut leva efter min egen devis ”Make it Simple! Keep it Simple!”

Det innebär att jag tittar ordentligt på alla mina relationer inklusive den till mig själv.

Jag ställer mig frågor som är det balans, är jag inkluderad eller exkluderad, inkluderar eller exkluderar jag, vad skulle hända med den här relationen om jag skulle ta ett steg tillbaka etc.?

Det finns inga enkla svar men jag kommer att ta ett kliv tillbaka på många sätt och låter livet visa mig vägen. Hur gör du?