Budget…

Just nu pågår det budgetarbete i många företag och organisationer i vårt land. Och apropå budget. Även om det kan te sig banalt att prata pengar när det handlar om människors liv, så är friska medarbetare naturligtvis långt mycket lönsammare än sjuka. Så det är inte bara ur individens perspektiv som arbetsmiljön är viktig.

Hela vårt samhälle och alla våra företag förlorar stort på om vi inte får stopp på den skenande ohälsan. Företagens viktigaste tillgång är och kommer alltid att vara de välmående medarbetarna – de som kan prestera och samtidigt ha en hållbar balans mellan arbete och privatliv. Medarbetarnas välmående gör företagen välmående. Så enkelt är det och ändå ter det sig vara så svårt att förstå för så många.

Chefen – hur gör du när du budgeterar? Finns det en post i din budget för att skapa en psykosocial hållbar arbetsmiljö? Ser du dina medarbetares välmående som en friskfaktor, en framgångsfaktor? Värdesätter du dina medarbetares hälsa? Skapar du möjligheterna för att dina medarbetare ska må så bra som det är möjligt?