Direkt – du kan börja direkt!

Att skapa en psykiskt hälsosam arbetsmiljö kan vi börja med DIREKT genom att gemensamt ta tag i följande fem punkter: • Delaktighet – att alla blir sedda och känner sig behövda. • Inflytande – att alla kan påverka sitt arbete och var och hur det utförs. • Respekt – att alla blir bemötta med värdighet, […]

Läs mer