Ledarskap för en bransch i förändring

Vad tycker du är viktigt? Hur behöver ledarskapet förändras? Vilka utmaningar ställs branschen inför enligt dig? Det vi kan vara helt säkra på är att, liksom vi lever i förändring, behöver ledarskapet också förändras över tid. Det ser vi när vi ser tillbaka på hur ledarskapet förändrats historiskt men hur tror du att se ser ut […]

Läs mer