Tryggast att göra som man alltid har gjort…?

Varje tid har sitt ledarskap. Frågan är vilken typ av ledare som behövs idag? Förhoppningsvis besvaras frågan i fördjupningen ”Ledarskap för en bransch i förändring”. Vi ställde två frågor till den som ska vara moderator den 21 september, ledarskapsexperten Elaine Breske Hirscher.

Du har arbetat som ledare inom samhällsbyggnad. Stötte du på några utmaningar som du tror är specifika för just den här sektorn?
Branschen är väldigt konservativ, så bara att vara icke-ingenjör och kvinna har ju varit en stor utmaning, men det är ju i och för sig inte unikt för just samhällsbyggnad. Dock gör det konservativa i branschen att det nya sättet att arbeta… läs resten här:

http://www.businessarena.nu/tryggast-att-gora-som-man-alltid-har-gjort/