Chefen – har du koll?

Arbetsmiljöverkets nya regler börjar gälla den 31 mars. Har du koll? Arbetsgivaren ska ansvara för att: 1. Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Möjlighet till återhämtning, förändrade arbetssätt eller ändrade prioritetsordningar är exempel på hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande. 2. Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för […]

Läs mer