Chefen – har du koll?

Arbetsmiljöverkets nya regler börjar gÀlla den 31 mars. Har du koll?

Arbetsgivaren ska ansvara för att:
1. Arbetstagarna inte fÄr en ohÀlsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Möjlighet till ÄterhÀmtning, förÀndrade arbetssÀtt eller Àndrade prioritetsordningar Àr exempel pÄ hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande.

2. Arbetstidernas förlÀggning inte leder till ohÀlsa. Risk för ohÀlsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förvÀntningar pÄ att vara stÀndigt nÄbar.

3. Klargöra att krÀnkande sÀrbehandling inte accepteras pÄ arbetsplatsen genom exempelvis en policy eller rutiner för hur krÀnkande sÀrbehandling ska hanteras.

KÀlla: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).